<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Đường đặc tính của máy bơm cánh quạt

Đường đặc tính của máy bơm là đồ thị biểu thị quan hệ phụ thuộc giữa các thông số cột nước H, công suất N, hiệu suất  ... vào lưu lượng Q với vòng quay n không đổi của rô to tổ máy bơm. Đường đặc tính của máy bơm thường được vẽ từ kết quả của thực nghiệm trên các giá thí nghiệm chuyên ngành và điều kiện thí nghiêm.

Đường đặc tính của bơm li tâm vẽ theo lý thuyết

Do số lượng cánh bơm là hữu hạn và chất lỏng không phải là lý tưởng và khi làm việc có tổn hao ... do vậy các giá trị Q, H, N lý thuyết và thực tế có khác nhau. Biểu thức xác định cột nước lý thuyết, cánh vô hạn và chất lỏng lý tưởng như đã biết ( phương trình 3 - 1 ). Đa số trường hợp hướng vào của chất lỏng trên cánh BXCT có hướng bán kính bởi vậy 1 = 900, tương ứng C1u = C1cos1 = 0 nên :

H ¥ l = U 2 C 2u g size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } = { { { size 24{U} } rSub { size 8{2} } { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } } over {g} } } {} ( 3 - 2 )

Sau đây trình bày cụ thể cách vẽ đường đặc tính của bơm li tâm theo lý thuyết:

a. Vẽ đường đặc tính Q - H

Dùng phương trình ( 3 - 2 ) ta tiến hành vẽ các đường đặc tính của bơm li tâm. Từ tam giác tốc độ cửa ra BXCT ta thấy : C 2u = U 2 W 2u size 12{ { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } = { size 24{U} } rSub { size 8{2} } - { size 24{W} } rSub { size 8{2u} } } {} , còn W 2u = C 2r . ctg β 2 size 12{ { size 24{W} } rSub { size 8{2u} } = { size 24{C} } rSub { size 8{2r} } "." ital "ctg" { size 24{β} } rSub { size 8{2} } } {} , lưu lượng lý thuyết Q l = p D 2 b 2 C 2r size 12{ { size 24{Q} } rSub { size 8{l} } =p { size 24{D} } rSub { size 8{2} } { size 24{b} } rSub { size 8{2} } { size 24{C} } rSub { size 8{2r} } } {} . Vậy : C 2u = U 2 ctg β 2 Q l / ( p D 2 b 2 ) size 12{ { size 24{C} } rSub { size 8{2u} } = { size 24{U} } rSub { size 8{2} } - ital "ctg" { size 24{β} } rSub { size 8{2} } { size 24{Q} } rSub { size 8{l} } / \( p { size 24{D} } rSub { size 8{2} } { size 24{b} } rSub { size 8{2} } \) } {} , thay vào ( 3 - 2 ) ta có: H ¥ l = U 2 2 g U 2 ctg β 2 Q l gp D 2 β 2 size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } = { { { size 24{U} } rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } } over {g} } - { { { size 24{U} } rSub { size 8{2} } ital "ctg" { size 24{β} } rSub { size 8{2} } { size 24{Q} } rSub { size 8{l} } } over {gp { size 24{D} } rSub { size 8{2} } { size 24{β} } rSub { size 8{2} } } } } {} ( 3 - 22 ).

Biểu thức ( 3 - 22 ) là phương trình đường thẳng tùy thuộc vào góc 2: đường 2 và 3 là̀

Hình 3 - 10. Đường đặc tính cột nước H - Q của bơm li tâm.

đường tương ứng với góc 2 = 900 và 2>900 còn đường 1 được vẽ ứng với 2<900 . Như đã phân tích chọn góc 2<900 làm góc thiết kế, do vậy ta vẽ đường H - Q theo góc này như sau:

Khi Ql = 0 thì H ¥ l = U 2 2 g size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } = { { { size 24{U} } rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } } over {g} } } {} , khi H ¥ l = size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } ={}} {} 0 thì Q l = p D 2 b 2 U 2 / ctg β 2 size 12{ { size 24{Q} } rSub { size 8{l} } =p { size 24{D} } rSub { size 8{2} } { size 24{b} } rSub { size 8{2} } { size 24{U} } rSub { size 8{2} } / ital "ctg" { size 24{β} } rSub { size 8{2} } } {} , ta vẽ được đường 1 Để xác định cột nước lý thuyết của bơm có số cánh hữu hạn một số tác giả đề nghị dùng công thức hiệu chỉnh Hl = K. H ¥ l size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } } {} để vẽ đường 4. Tuy nhiên nếu lấy K là số không đổi thì giá trị Hl chỉ là gần đúng vì rằng khi Hl = 0 thì Ql sẽ bằng khi H ¥ l size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } } {} = 0. Trong thực tế đường Hl - Q ( đường 4 ) gần như song song với đường thẳng H ¥ l size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } } {} - Q ( đường 1 ), nghĩa là giá trị Ql tương ứng trên dường 4 sẽ nhỏ hơn so với khi H ¥ l size 12{ { size 24{H} } rSub { size 8{¥l} } } {} = 0.

Trong thực tế chất lỏng chảy qua bơm sẽ có tổn thất, do vậy:

Lấy đường 1 trừ cột nước tổn thất ma sát h ms 1 = ( λ l 4R + x ) C 2 2g = S F 2 C 2 = S Q 2 size 12{ { size 24{h} } rSub { size 8{ ital "ms"1} } = \( λ { {l} over {4R} } +x \) { { { size 24{C} } rSup { size 8{2} } } over {2g} } =S { size 24{F} } rSup { size 8{2} } { size 24{C} } rSup { size 8{2} } =S { size 24{Q} } rSup { size 8{2} } } {} , với F là diện tích qua nước, S hệ số tổn thất ma sát ta được đường 5.

Lấy đường 5 trừ cột nước tổn thất xung kích ta được đường 6

Đường đặc tính thực tế 7 dịch về trái ứng với lượng tổn thất dung tích từ máy bơm.

Đường đặc tính thực tế H - Q của máy bơm cánh quạt có nhiều đặc trưng khác nhau, ta gọi tỷ số Kd là đặc trưng độ dốc:

Kd = 100 ( H0 - Hmax ) / Hmax( 3 - 23 )

Trong đó H0 là cột nước khi Q = 0; Hmax - cột nước ứng với hiệu suất cực đại.

Khi Kd  10% thì đường H - Q có độ dốc thoải ( Hình 3-11, a) đường 1 ); khi Kd  30% thì đường H - Q có độ dốc lớn ( đường 2 ). Nếu cột nước lớn nhất không rơi vào lưu lượng Q = 0 thì đường Q - H sẽ có đoạn dốc ngược ( đường 3 ). Độ dốc của đường H - Q phụ thuộc vào nhiều vào hệ số tỷ tốc ns ( xem Hình 3 - 11,b ); tỷ tốc càng lớn thì đường càng dốc.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Máy bơm và trạm bơm. OpenStax CNX. Aug 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10934/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Máy bơm và trạm bơm' conversation and receive update notifications?

Ask