<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 8

Nedersettings

Module 3

Funksies van grondgebruik

  • Die uitleg van ‘n dorp- of stadplan toon dat verskillende dele vir verskillende funksies toegeken word. Die uitleg van ‘n dorp of stad moet goed beplan word. Dit sou byvoorbeeld fataal wees om ‘n nywerheid wat giftige afvalstowwe vrylaat, binne dieselfde gebied as ‘n woonbuurt te plaas. Daarom is daar stadsbeplanners wat reeds jare vooruit beplan ten opsigte van funksies van gebiede, vervoer en grondgebruik. Dit kan egter gebeur dat die rol van sekere geboue verander.
  • In Port Elizabeth byvoorbeeld word baie huise nou in besighede omskep. Die gebied wat die sakekern gevorm het, het nou verskuif. Naby Greenacres vind ons reeds die hoofkantore van banke en versekeringsmaatskappye. Wat vroeër deel van die woonbuurt Mill Park was, verander toenemend in besigheids-eiendomme.

1. Grondgebruikfunksies in Suid-Afrikaanse stede

Indien ons na die grondgebruikfunksies van enige stedelike gebied kyk, is daar sekere funksies wat gewoonlik in alle stede aangetref word. Die totale stedelike area bestaan gewoonlik uit gebiede wat ontwikkel is, terwyl ander dele onontwikkel is.

Die ontwikkelde area bestaan gewoonlik uit twee groepe ontwikkelde gebiede, naamlik private en openbare ontwikkelde areas.

Private ontwikkelde areas

Die privaat ontwikkelde area behels gewoonlik drie tipes grondgebruikfunksies:

a) Residensieel – bv. Enkelwonings, skakelhuise, woonstelle en meenthuiskomplekse.

b) Industrieë – bv. Opberging, Ligte industrieë en Swaar Industrieë.

c) Handel – bv. Kleinhandel, Groothandel, Finansies en Professionele ondernemings

Openbare ontwikkelde areas

Die Openbare ontwikkelde area behels vier tipes grongebruikfunksies:

a) strate

b) ontspanning – soos parke, sportterreine en kultuur

c) openbare dienste – soos hospitale, lughawens, begraafplaas en afvalwerke

d) onderwys – soos laer- en hoërskole

Onontwikkelde areas

Die onontwikkelde gebied kan gewoonlik onder twee hoofde geklassifiseer word:

a) onbenutte, oop terrein

b) landbougrond

Aktiwiteit 1:

Om die rol en funksie van grondgebruik te beskryf

[lu 2.2]

Bestudeer die skets van die stedelike gebied en beantwoord die vrae:

1. Waar word die sakekern van die stedelike gebied aangetref?

2. Sou jy B as ‘n hoë-inkomste-woongebied beskryf of as ‘n laerinkomstegroep woongebied? Gee ‘n rede vir jou antwoord.

3. Wat belemmer moontlike toekomstige uitbreiding van die stad in ‘n noordelike rigting (sien C).

4. Is daar genoegsame sportfasiliteite beskikbaar om in die inwoners van die stad se behoeftes te voorsien?

Aktiwiteit 2:

Om die funksie van grond in die omgewing te bespreek

[lu 2.2]

lw: opvoeders moet daarop let dat hierdie aktiwiteit ‘n praktiese opdrag is wat in pare gedoen kan word.

2. Die funksie van die grond in my omgewing

Bestudeer die tabel en bykomende inligting en volg die instruksies van die opvoeder om die gebruik van grond in jou omgewing te bepaal.

Grondgebruikkategorie Beskrywing Erf No.
Residensieel
Fabrieke/Nywerhede
Groothandel
Handel
Ontspanning
Openbare Dienste Bv. kerke, hospitaal, lughawe, ens.
Opvoeding Bv. skool, universiteit, ens.
Oop onbenutte terrein
Landbougrond
Strate

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11035/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask