<< Chapter < Page Chapter >> Page >

sonnig sneeu

reën bewolk

LU 1.4
 • Help die padda om tot by die dam te spring.
 • Tel die blokkies en beweeg, of regs of links, of af , of op.
 • Die eerste opdrag is klaar gedoen.

1. Spring 3 blokkies af.

2. Spring 4 blokkies regs.

3. Spring 4 blokkies af.

4. Spring 6 blokkies links.

5. Spring 2 blokkies op.

6. Spring 4 blokkies regs.

7. Spring 4 blokkies af.

8. Spring 1 blokkie links.

9. Spring 1 blokkie af.

10. Spring …… blokkies …… om in die dam te duik.

LU 3.6

‘n padkaart van ons dorp

 • Teken die kortste pad vir Piet as hy skool toe gaan. Gebruik rooi.
 • Teken die kortste pad vir San as sy winkel toe gaan. Gebruik blou.
 • Teken die kortste pad van die skool tot by die kerk. Gebruik groen.
 • Vertel vir mekaar waar die kortste paaie is.
LU 4.5
 • Plak of teken ‘n koevert hier.
 • Die vorm van die koevert is ‘n …………………. (sirkel, vierkant of reghoek).
 • Tel die letters in die woord, k-o-e-v-e-r-t-e …………………………… letters.
 • Verdubbel die getal …………………………………………………………….
 • Halveer die getal ……………………………………………………………….
 • Watter getal kom net na die getal letters?………………………………………
 • Watter getal kom net voor die getal letters?…………………………………….
 • Verdeel die getal letters in tweë. …………………………………………tweë.
LU 1.4 LU 1.6 LU 1.9 LU 3.1

Assessering

Leeruitkomste 1: GETALLE, BEWERKINGS EN VERWANTSKAPPE: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.4: Dit is duidelik wanneer die leerder orden, beskryf en heelgetalle vergelyk tot minstens 2-syfergetalle;

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder praktiese probleme oplos wat gelyke verdeling en groepering met heelgetalle tot minstens 34 behels en verduidelik die antwoorde, wat reste kan insluit;

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder hoofberekeninge uitvoer wat optelling en aftrekking van getalle tot minstens 10 behels;

Assesseringstandaard 1.9: Dit is duidelik wanneer die leerder tegnieke gebruik.

Leeruitkomste 2: PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA: Die leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel en probleme op te los deur algebraïese taal en vaardighede te gebruik.

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder eenvoudige patrone kopieer en uitbrei deur fisiese voorwerpe en tekeninge te gebruik (bv. deur kleure en vorms te gebruik);

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder eie patrone skep.

Leeruitkomste 3: RUIMTE EN VORM (MEETKUNDE): Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in die klaskamer en in prente herken, identifiseer en benoem;

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder rigtingaanwysings volg (alleen en/of as lid van ’n groep of span) om self binne die klaskamer te verplaas of te posisioneer of om driedimensionele voorwerpe in verhouding tot mekaar te posisioneer.

Leeruitkomste 4: METING : Die leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.

Assesseringstandaard 4.5: Dit is duidelik wanneer die leerder volgens nie-standaardmate skat, meet, vergelyk en orden driedimensionele voorwerpe.

Questions & Answers

current economic plans (MDGS) needs
Ajijola Reply
I don't know what is happening
surajkumar
What is economic
Joeali Reply
What is the importance of study economics
Wilma
Economic is the study of how humans make decisions in face of sacristy
Wilma
economics is the study of how humans makes decision in the face of scarcity
Kpienta
economics is the study of human behaviour when faced with difficult situation example when goods and services are scarcity.
Sydney
what is Economic
Dauda Reply
what is 4ps of economic?
thomas Reply
production place Price product
Benedict
Criticism of elasticity
Siddikur Reply
what is unemployment
Gyamfi Reply
ohk thanks
Gyamfi
why is unemployment rapid in the country
Gyamfi
I need more explanation
Odo
what is unemployment
Munanag Reply
not working
Bethel
some one who is willing qualified to work but can't find job
jackie
Bethel...explain? please
Abubakar
some one who is willing to work but can't find job
Hawa
Yes true
Brian
which one please
Hawa
unemployment refers to the ability for someone who is capable and willing to work but could not find a job..
Mnoko
some one who not able to find a job
Dennis
please what is the secret of learning?
thomas
What is stock market?
JOHN Reply
explain the various types of cost curve
Ruth Reply
Short-run average fixed cost (SRAFC) Short-run average total cost (SRAC or SRATC) Short-run average variable cost (AVC or SRAVC) Short-run fixed cost (FC or SRFC) Short-run marginal cost (SRMC) Short-run total cost (SRTC)
Romy
what's economic development and growth
Popoola Reply
what do you understand by Ceteris Paribus?
Gabriel Reply
the external factor will remained constant, except the price
Hasib
everything being equal
Chenwi
explain the uses of microeconomics
Nikita Reply
uses of microeconomics
Nikita
Adam Smith's definition of economics
Sylvia Reply
what is economic deficit
Amjad
this is a situation whereby a nation's outcome or available resources are not enough to the people thereby causing scarcity
Ariel
prices of Quality demanded is equal to Quality supplied
NABUBOLO Reply
it's quantity demand and quantity supplied that's called equilibrium
Romy
no
NABUBOLO
they deal With prices
NABUBOLO
define the elasticity
NABUBOLO
explain different types of elasticity
NABUBOLO
oops 😬 you are right you talk about quality I tell about quantity
Romy
elasticity is the measurement of the percentage change of one economic variable in response to a change in another
Romy
Cross Elasticity of Demand (XED) Income Elasticity of Demand (YED) Price Elasticity of Supply (PES)
Romy
anything else?
Romy
I need to know everything about theory of consumer behavior
Grace
Romy, what is microeconomic?
thomas
What is Economic please
Dauda
Thomas, microeconomics is the study of how consumers, workers, and firms interact to generate outcomes in specific markets
Kieran
Dauda, economics is the study of people and choices. it is on one side the study of wealth and on the more important side, a part of the study if man
Kieran
How does one analyze a market where both demand and supply shift?
Gabriel Reply
That's equilibrium market
Ramon
but an equlibrum can appear twice on the same market... both in Movement along the Demand/supply curve of shift in the Curve
Gabriel
I Mean on the same curve..
Gabriel
how can consumer surplus be calculated
Franklyn
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play
Source:  OpenStax, Wiskunde graad 1. OpenStax CNX. Oct 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11125/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 1' conversation and receive update notifications?

Ask