<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 8

Module 1

‘n leesstuk met vrae

Aktiwiteit 1

  • Bestudeer die onderstaande leesstuk en beantwoord dan die vrae wat daarop volg:

Deesdae is die lewe so gejaagd dat mense nie meer tyd het vir familie en vriende nie. Almal het so behep geraak met hul beroepe, geld en oorlewing dat daar nie meer tyd gemaak word vir heerlik kuier en ontspan nie.

Ons hoor gedurig van mense wat nie eens meer vir hul eie kinders tyd het nie.

Selfs gesondheid en voorkoms kry nie meer soveel aandag as in die verlede nie.

Navorsing het egter bewys dat die basiese gesin goed is vir die stabiliteit van die samelewing. Daar word ook beweer dat die gesin die aanslae van buite kan absorbeer.

In die lewe wat gekenmerk word deur soveel verandering, soek baie mense vasstaande dinge. ’n Gesin wat mekaar liefhet en deur dik en dun ondersteun, bied dan ook ’n veilige hawe wanneer ons beskerming nodig het.

1. Julle sal oplet dat baie skrywers tussen ’n familie en ’n gesin onderskei. Beskryf kortliks hoe die twee van mekaar verskil.

2. Watter een van die volgende woorde kan die woord “gejaagd” in paragraaf 1 vervang sonder om die betekenis daarvan te verander? (Skryf slegs een woord neer.)

  • hartseer
  • mooi
  • vinnig
  • stadig

3. Stem julle saam dat die lewe gejaagd geword het? Motiveer deur twee voorbeelde uit die eerste drie paragrawe neer te skryf. (Volsinne is nie nodig nie.) Noem nou nog TWEE voorbeelde uit die alledaagse lewe.

4. Kies die antwoord wat nie pas nie. As ons sê dat mense “behep geraak” (paragraaf 1) het, bedoel ons dat hulle . . . :

  • ’n obsessie het om iets te doen.
  • gedwing word om iets te doen.
  • min gepla is.
  • baie gepla is.

5. Beskryf kortliks wat met ’n mens se “beroep” bedoel word ?

6. Noem enige vyf beroepe wat die mense in jul familie beoefen. Voltooi die onderstaande tabel.

Verwantskap (bv. neef) Beroep (bv. onderwyser) Gee kort beskrywing van beroep.
1. .............................. ..................................... ............................................................................................
2. .............................. ..................................... ............................................................................................
3. .............................. ..................................... ............................................................................................
4. .............................. ..................................... ............................................................................................
5. .............................. ..................................... ............................................................................................

7. Gebruik die woordeboek en skryf die betekenis van elk van die volgende woorde of uitdrukkings neer. (Dit is belangrik om daarop te let dat die woordeboek verskeie moontlikhede mag gee. Julle moet dus weer kyk na die betekenis van die woord in sy bepaalde konteks.)

7.1 voorkoms (paragraaf 1)

7.2 stabiliteit (paragraaf 4)

7.3 navorsing (paragraaf 4)

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11038/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask