<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 8

Module 1

‘n leesstuk met vrae

Aktiwiteit 1

  • Bestudeer die onderstaande leesstuk en beantwoord dan die vrae wat daarop volg:

Deesdae is die lewe so gejaagd dat mense nie meer tyd het vir familie en vriende nie. Almal het so behep geraak met hul beroepe, geld en oorlewing dat daar nie meer tyd gemaak word vir heerlik kuier en ontspan nie.

Ons hoor gedurig van mense wat nie eens meer vir hul eie kinders tyd het nie.

Selfs gesondheid en voorkoms kry nie meer soveel aandag as in die verlede nie.

Navorsing het egter bewys dat die basiese gesin goed is vir die stabiliteit van die samelewing. Daar word ook beweer dat die gesin die aanslae van buite kan absorbeer.

In die lewe wat gekenmerk word deur soveel verandering, soek baie mense vasstaande dinge. ’n Gesin wat mekaar liefhet en deur dik en dun ondersteun, bied dan ook ’n veilige hawe wanneer ons beskerming nodig het.

1. Julle sal oplet dat baie skrywers tussen ’n familie en ’n gesin onderskei. Beskryf kortliks hoe die twee van mekaar verskil.

2. Watter een van die volgende woorde kan die woord “gejaagd” in paragraaf 1 vervang sonder om die betekenis daarvan te verander? (Skryf slegs een woord neer.)

  • hartseer
  • mooi
  • vinnig
  • stadig

3. Stem julle saam dat die lewe gejaagd geword het? Motiveer deur twee voorbeelde uit die eerste drie paragrawe neer te skryf. (Volsinne is nie nodig nie.) Noem nou nog TWEE voorbeelde uit die alledaagse lewe.

4. Kies die antwoord wat nie pas nie. As ons sê dat mense “behep geraak” (paragraaf 1) het, bedoel ons dat hulle . . . :

  • ’n obsessie het om iets te doen.
  • gedwing word om iets te doen.
  • min gepla is.
  • baie gepla is.

5. Beskryf kortliks wat met ’n mens se “beroep” bedoel word ?

6. Noem enige vyf beroepe wat die mense in jul familie beoefen. Voltooi die onderstaande tabel.

Verwantskap (bv. neef) Beroep (bv. onderwyser) Gee kort beskrywing van beroep.
1. .............................. ..................................... ............................................................................................
2. .............................. ..................................... ............................................................................................
3. .............................. ..................................... ............................................................................................
4. .............................. ..................................... ............................................................................................
5. .............................. ..................................... ............................................................................................

7. Gebruik die woordeboek en skryf die betekenis van elk van die volgende woorde of uitdrukkings neer. (Dit is belangrik om daarop te let dat die woordeboek verskeie moontlikhede mag gee. Julle moet dus weer kyk na die betekenis van die woord in sy bepaalde konteks.)

7.1 voorkoms (paragraaf 1)

7.2 stabiliteit (paragraaf 4)

7.3 navorsing (paragraaf 4)

Questions & Answers

what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11038/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask