<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 7

Module 1

‘n klasgesprek

Gesels ‘n bietjie as ‘n klas oor die skoollewe. Om skool toe te gaan is mos nie altyd so sleg nie.

Elkeen van julle kry nou ‘n beurt om die volgende vraag te beantwoord:

(a) Waarvan hou jy by die skool?

Jou antwoord kan begin met:

Ek hou van
of
Ek hou daarvan

Onthou dat ons nie van mense praat nie, maar van dinge en aktiwiteite.

(b) Waarvan hou jy nié by die skool nie?

Jou antwoord kan weer begin met:

Ek hou nie van
of
Ek hou nie daarvan

Weer eens praat ons nie van mense nie .

(c) Jy probeer nou die volgende by jou maat vasstel:

 • sy/haar gunsteling vak;
 • sy/haar gunsteling sport;
 • sy/haar gunsteling kultuuraktiwiteit.

Jy stel vrae waarop sy/hy ja of nee antwoord totdat jy reg geraai het.

Ruil om sodat jou maat vir jou die vrae vra.

LU 2.2.1

(d) Joseph Valentine en Saviwe Tibe se gunstelinge is in kodevorm geskryf. Kan jy die vakke, sportsoorte en kultuuraktiwiteite ontsyfer?

Skryf die letters van die alfabet van die laaste tot die eerste letter en nommer elke letter vanaf een, bv. Z=1; Y=2; X=3, ens.

Joseph

Saviwe

LU 3.7.5

VOER ‘N ONDERHOUD

Verdeel weer in groepe van twee. Een van julle is ‘n onderhoudvoerder en die ander een beantwoord die vrae. Die onderhoudvoerder is ’n joernalis wat ‘n onderhoud vir sy koerant met ‘n leerder van ‘n skool moet voer. Die joernalis wil soveel moontlik inligting oor die skool inwin om ‘n artikel oor die skool in die plaaslike koerant te plaas.

Hier is ‘n paar wenke vir die vrae wat gevra behoort te word:

 • Skool se naam en ligging?
 • Wanneer gestig?
 • Leuse?
 • Skoolhoof?
 • Aantal leerders?
 • Sportsoorte aangebied?
 • Kultuurlewe en verenigings?
 • Uitstappies?
 • Fondsinsamelings?
 • Oud-leerders wat bekendheid verwerf het?
 • Ander presteerders? ens.

3. INLIGTINGSTUK

Voltooi die volgende inligtingstuk oor julle skool skriftelik.

Foto of skets van julle skool:

 1. Wat is jou skool se naam?
 2. Wat is jou skool se adres?
 1. Wanneer is die skool gestig?
 2. Hoeveel leerders is in julle skool?
 3. Wie is julle skoolhoof?
 4. Wat is die skool se leuse?
 5. Watter kleur(e ) is die skooldrag?
 6. Aan watter sportsoorte kan julle deelneem?
 7. Aan watter kulturele aktiwiteite kan julle deelneem?
 8. Hoe laat begin julle skooldag?
 9. LU 4.1.1
  Hoe laat eindig julle skooldag?..............

4. GROEPSGESPREK

Gesels in julle groepe hoekom ‘n mens skool toe moet gaan en ook oor hoekom ‘n mens nié skool toe hoef te gaan nie.

Skryf twee paragrawe oor die twee onderwerpe en verduidelik die redes kortliks.

(a) Dit is noodsaaklik om skool toe te gaan.

(b) Dit is nie noodsaaklik om skool toe te gaan nie.

LU 4.7.2

5. STILLEES

Lees hoe ‘n seun wat in Engeland woon se skooldag verloop.

My naam is Harry Joyce en ek woon in Surrey, Engeland. Ek is in ‘n seunskool. Daar is 379 seuns in ons skool. My skooldag begin elke oggend om 8:15 en eindig elke middag om 17:30. Ons eet almal middagete saam in die skoolsaal. Vanaf 14:45 tot 16:15 moet al die seuns aan sport deelneem.

Dis nou winter en ons speel almal rugby, sokker en hokkie. My gustelingvak is Latyn. Ek vaar ook baie goed in Frans. Ons Franse onderwyser, Madame Mullon, is baie kwaai. Ons klas gaan volgende week vir ‘n opvoedkundige toer Frankryk toe. Ek is baie opgewonde, want ons reis per bus tot by Dover en dan met ‘n veerboot tot by Calais waar ons toerbus vir ons wag.

Beantwoord die volgende vrae deur slegs ‘n kruisie in die toepaslike kolom te maak.

Waar Onwaar Onvoldoende bewyse
a. Harry is in ‘n skool waarheen slegs seuns gaan.
b. Harry se ma pak nie vir hom ‘n kospakkie vir skool nie.
c. Die enigste sportsoorte by sy skool is rugby, sokker en hokkie.
d. Harry vaar baie goed in Latyn
e. Sy Franse onderwyser is ‘n vrou.
f. Hy gaan vakansie hou in Frankryk.
g. Dover is ‘n dorp in Engeland.
h. Calais is ‘n dorp in Frankryk.
i. ‘n Veerboot is ‘n boot wat vere vervoer.
j. Hulle gaan per bus in Frankryk toer.
LU 3.6.3

Assessering

LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidenheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos: Ek dink jy moet ...);
2.2.2 neem deel aan rolspel in verskillende situasies wat verskillende soorte taalgebruik behels (soos formele en informele telefoongesprekke);
2.3 toon ontwikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinsaksent, intonasie, ritme;
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer:
2.4.2 betrek ander by die bespreking (soos: Wat dink jy?);
2.4.3 onderbreek die bespreking op ‘n hoflike wyse (soos: Verskoon my ...);
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.6 gebruik leesstrategieë:
3.6.3 begin om leesspoed te verbeter en te evalueer;
3.7 lees vir genot:
3.7.2 lees enkele nuwe tekssoorte (soos ‘n roman);
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels);
3.8 toon begrip van die gebruik van naslaanwerke:
3.8.2 gebruik ‘n woordeboek en verstaan ‘n woordeboekinskrywing (spelling, klem, uitspraak, woordsoort, betekenis).
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.1 vul vorms en roosters in;
4.5 ontwerp mediatekste:
4.5.2 gebruik ‘n raam om ‘n eenvoudige brosjure te ontwerp;
4.6 benader skryf as ‘n proses:
4.6.4 gebruik kennis van grammatika en spelling om te redigeer;
4.7 gebruik ontwikkelende kennis van taalstruktuur en -gebruik:
4.7.2 begin om bewustelik vanuit ‘n sekere perspektief te skryf.

Memorandum

 1. (d)
 • tegnologie
 • tennis
 • drama
 • Xhosa
 • netbal
 • koor

5.

(a) Waar

(b) Onvoldoende besonderhede

(c) Onwaar/Onvoldoende besonderhede

(d) Waar/Onvoldoende besonderhede

(e) Waar

(f) Onwaar

(g) Waar

(h) Waar

(i) Onwaar

(j) Waar

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask