<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 1

By die skool

Module 2

Ek is trots op my skool

Bespreek: Wat doen die kinders?

My skool

  • So lyk my skool.
  • So lyk ons speelgronde.

So lyk my skoolvlag.

  • Ek kan dink!

Ons het nie net in die skool en in die klas reëls nodig nie. Ons het reëls ook in baie ander plekke nodig. Verdeel in groepe en kyk of julle kan dink aan ander plekke waar ons ook reëls nodig het. Kan jy ‘n paar reëls opnoem?

  • Bespreek: Wat is alles verkeerd in die prentjie?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
lewensoriënteringLU 2
SOSIALE ONTWIKKELING :Die leerder kan begrip toon van en ‘n verbintenis maak tot konstitusionele regte en verantwoordelikhede en toon sensitiwiteit vir verskillende kulture en godsdienste.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 klaskamerreëls opstel en skoolreëls verduidelik en sê waarom dit gehoorsaam moet word;
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELINGDie leerder kan verworwe lewensvaardighede gebruik om persoonlike potensiaal te bereik en uit te leef om doeltreffend te reageer op uitdagings in die lewe.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.3 verskillende emosies toon en identifiseer, insluitend respek vir lewende dinge;3.5 die veranderde omgewing van klas en skool hanteer (Opvoeder se aantekeninge).
AARDRYKSKUNDELU 2
GEOGRAFIESE KENNIS EN BEGRIPDie leerder kan geografiese en omgewingskennis en -begrip demonstreer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 sy eie ervaring van ‘n plek beskryf en dit vergelyk met iemand anders se ervaring van ‘n soortgelyke of ander plek;2.5 eie voorkeure en afkeure van ‘n plaaslike plek of gebied beskryf (Opvoeder se aantekeninge).
GESKIEDENISLU 1
HISTORIESE ONDERSOEKDie leerder kan ondersoekvaardighede gebruik om die verlede en hede te ondersoek.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 stories uit die verlede oorvertel en met begeleiding kort sinne oor die verlede skryf, prente teken, modelle maak en toneelspeel (Opvoeder se aantekeninge).
LU 2
HISTORIESE KENNIS EN BEGRIPDie leerder kan historiese kennis en begrip toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 eie en ander mense se ervarings in die verlede en die hede bespreek.

Memorandum

Neem die leerders op ‘n besigtigingstoer deur die skool en die skoolterrein. Indien moontlik, kan hulle selfs buite die skoolterrein stap. die leerders moet ‘n prent van die skool en die skoolterrein teken. Met behulp van hulle tekeninge moet hulle dan die skool en die terrein aan die res van die klas verduidelik. Help die leerders om hulle verskillende beskrywings met mekaar te vergelyk

Hou ‘n klasbespreking oor die dinge omtrent die skool en omgewing waarvan die leerders hou en nie van hou nie. Elkeen moet minstens een ding noem waarvan hy/sy hou en een waarvan hy/sy nie hou nie. Kan hulle iets doen omtrent die dinge waarvan hulle nie hou nie? (bv. rommel optel en die skoolterrein netjies hou) (Aard. 2.2).

Die leerders moet hulle skoolvlag teken.

Kleur die SA vlag in.

Poog om die leerders een of twee skoolreëls per dag te leer. Deel die klas in groepies van vyf in. Hulle moet dink aan ander plekke waar reëls nodig is, bv. verkeersreëls of huisreëls. Laat hulle voorbeelde van sulke reëls noem. Hoekom is reëls nodig? Laat een leerder in elke groep terugrapporteer (LO 2.1).

Die leerders kan nou in ‘n klasbespreking besluit wat hulle eie klasreëls is. (Die opvoeder help waar nodig). Dit sal hulle help om die reëls makliker te onthou en verantwoordelikheid vir hulle optrede te aanvaar. Plak die belangrikste reëls in die klas op (LO 1.2).

Leerders moet in die klas iets interessants vertel wat gebeur het terwyl hulle in pre-primêr/kleuterskool was of voor hulle skool toe gekom het. Hulle moet ook onderhoude voer met hulle ouers / grootouers oor iets interessants uit hùlle skooldae. Vergelyk die stories en bespreek die verandering wat in skole plaasgevind het (Gesk. 1.2, 2.1).

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11102/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede' conversation and receive update notifications?

Ask