<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 6

Strukture

Module10

Ontwerp ‘n raamstruktuur

Wat is die probleem?

Aangesien elke leerder ‘n portfolio moet saamstel van sy/haar beste werk in ‘n graad deur die jaar, kan dit nogal ’n groot gemors afgee as jou bladsye van die tien verskillende leerareas deurmekaar raak as jy bladsye wil vervang. Dit is dus belangrik dat die bladsye van elke leerarea in jou portefeulje bymekaar gehou word met behulp van ‘n skuifspeld, sodat jy nie onnodig tyd sal verspil as jy bladsye wil vervang nie.

Wat is die behoefte?

Jy het ‘n klein houertjie nodig waarin jy jou skuifspelde kan bêre of ekstra tot jou beskikking kan hê wanneer dit nodig is om bladsye te vervang. Aangesien daar tans niks gepas in die winkels beskikbaar is nie, sal jy nou jou eie houertjie moet ontwerp en maak.

Wat is die opdrag?

Ontwerp en maak ‘n klein houertjie vir skuifspelde wat jy op jou bank kan hou. Gebruik koki’s om die deksel te versier met ‘n eenvoudige meetkundige vorm en sorg dat die dekseltjie stewig sluit.

Wat is die beperkings?

Jy mag slegs ‘n vel A4-karton, ‘n halfmeterlange 1 cm by 1 cm houtbalkie en houtlym gebruik, asook koki’s vir die versiering.

Opsomming van behoefte

OPDRAG 1:

LU/AS 1.4

Voltooi:

Ek gaan ‘n netjiese en aantreklike houertjie ontwerp en maak wat

kan hou wat gemaak gaan word van en

vir gebruik in die en waarvan die dekseltjie versier gaan word met ‘n

patroon met .

Navorsing en ondersoek

OPDRAG 2:

Bring soveel moontlik klein houertjies na die klas waarin jy skuifspelde sou kon bêre en teken met byskrifte ten minste drie voorbeelde. Kyk veral dat hul vorms, hul groottes en die materiaal waarvan elk gemaak is, so ver moontlik verskil.

LU/AS 1.2

Ontwerp

OPDRAG 3:

Ontwerp en teken die raamwerk vir die houertjie op die geruite papier verskaf.

LU/AS 1.5
  • Jy gaan dit van die houtbalkie maak. Die houertjie se binnemates mag nie groter wees as 10 cm by 10 cm nie en nie kleiner as 5 cm by 5 cm nie, aangesien dit ten minste tien skuifspelde met gemak moet kan hou. Kleur die balkies wat dieselfde lengtes is met dieselfde kleur in. Dui ook die binne- en buite- afmetings van die ontwerp aan. Trek ‘n kring om jou finale keuse.
  • Onthou : Neem aan dat ’n blokkie 1 cm by 1 cm is, dus is ‘n liniaal onnodig. Onthou dat die langer sye van die raam die korter sye insluit.

OPDRAG 4:

Ontwerp en teken eenvoudige meetkundige vorms waarmee jy die dekseltjie wil versier. Jy mag slegs een basiese vorm kies en gebruik. Teken dit dieselfde grootte soos wat jy dit op die deksel sou doen.

LU/AS 1.6

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen :
Ondersoek:
1.2 vind uit oor bestaande produkte wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is, en identifiseer en vergelyk die ontwerpaspekte daarvan (bv. vir wie dit is, waarvoor dit is, hoe dit lyk; waarvan dit gemaak is, hoe dit werk, of dit die omgewing sal affekteer);
1.3 voer, waar gepas, ‘n wetenskaplike ondersoek uit oor begrippe wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is deur wetenskapprosesvaardighede te gebruik;
Ontwerp:
1.4 skryf of kommunikeer ‘n ontwerpopdrag vir die ontwikkeling van ‘n produk met betrekking tot ‘n gegewe probleem, behoefte of geleentheid en stel die tegnologiese doel van die oplossing duidelik;
1.5 stel minstens twee alternatiewe oplossings vir die probleem, behoefte of geleentheid voor wat duidelik met die ontwerpopdrag en met gegewe spesifikasies en besprekings (bv. mense, doel, veiligheid, omgewingsimpak, voorkoms) skakel, en teken dit aan;
Maak:
1.7 ontwikkel planne met besonderhede oor die stappe om dinge te maak, insluitend tekeninge of sketse wat help om die planne duidelik te stel;
1.8 kies en gebruik gepaste gereedskap en materiaal om produkte te maak deur die gekose materiaal af te meet, uit te merk, te sny of te skei, te vorm of te vervorm, aan mekaar te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;
1.9 werk doeltreffend en veilig;
Evalueer:
1.10 evalueer die produk volgens die ontwerpopdrag en gegewe spesifikasies en besprekings (bv. mense, doel, omgewingsimpak, veiligheid, voorkoms), en stel verbeteringe en wysigings voor, indien nodig;
1.11 evalueer die aksieplan wat gevolg is en stel verbeteringe en wysigings voor, indien nodig;
Kommunikeer:
1.12 maak gepaste sketse (bv. tweedimensionele sketse van idees met byskrifte, uitgebreide tekeninge van finale oplossing en tekeninge met afmetings) om verskillende inligting gepas en doeltreffend te kommunikeer.

Questions & Answers

what is a deadweight loss? how monopoly creates a deadweight loss?
Ashraf Reply
who are u?
Lamine
haha
Cleaford
scarm
nura
what it this
Cleaford
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
hi y'all
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
how does group chat help y'all 🤔
Dope
to learn from one another
Lamine
oh okay
Dope
😟
Creative
Yes
Lamine
what is type of economic
taiwo Reply
how to understand basics of economics
Aarif Reply
what is demand schedle
Princess Reply
When you make a Scedule of the demand you made
Rodeen
this is helpful for rbi grade b
Prema Reply
What is macroeconomics
Kauna Reply
It's one of the two branches of Economics that deal with the aggregate economy.
Mayen
it's about inflation, occupation, gdp and so on
alberto
What is differences between Microeconomics and Macroeconomic?
Bethrand
a price floor of 24 imposed
Annie Reply
monopolistic competition
bintu Reply
yap
nura
any one there to answer my question
Richard Reply
Fixed Costs per week Variable Costs per bear Rent & Rates of Factory Hire & machines Heating & Lighting Repayment of Bank Loan K100.00 K45.00 K5.00 K50.00 Materials Foam Wages K6.00 K1.00 K1.00 Total K200.00 K8.00
Richard
one of the scarce resources that constrain our behaviour is time. each of us has only 24 hours in a day. how do you go about allocating your time in a given day among completing alternatives? once you choose a most important use of time. why do you not spend all your time to it. use the notion of op
naknak Reply
mohsina mala..Bangla app hobe na
Dipam Reply
mani Baba. First learn the spelling of Economics
Dipam Reply
Economics- The study of how people use their limited resources to tey and satisfy unlimited wants.
Kelly
hmmm
Mani
etar bangla apps hobe na?
Mohsina
what is defination of acnomics
Mani Reply
বাংলা বই পাওয়া যায় না?
Mohsina Reply
what is a commdity
Ruth Reply
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11004/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask