<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 9

Die kerntydperk en die koue oorlog

Module 9

Uitbreiding van die ussr se gesag in oos-europa

Aktiwiteit 1

Om die koue oorlog histories te ondersoek deur gebruik te maak van ooreenkoms en verskil, oorsaak en gevolg en kontinuïteit en ver­andering: uitbreiding van die ussr se gesag in oos-europa

[lu 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2]

BRON A’n Vryvertaalde uittreksel uit Winston Churchill, voormalige Britse Premier, se toespraak op 5 Maart 1946 in die Verenigde State van Amerika

Van Stettin aan die Baltiese see tot by Triest aan die Adriatiese see loop daar ’n ystergordyn deur die kontinent. Agter hierdie gordyn lê die hoofstede van state in Oos-Europa… Al hierdie beroemde stede en hul mense lê binne die Russiese sfeer en is nie net almal in een of ander mate aan Sowjetinvloede blootgestel nie, maar ook in ’n groot mate aan toenemende beheer uit Moskou uitgelewer...Die Kommunistiese Partye het veel sterker gegroei as wat hul ondersteunerbasis dit toegelaat het…Hulle soek orals totalitêre beheer. Dit is beslis nie die bevryde Europa waarvoor ons geveg het nie. Ook nie een wat permanente vrede waarborg nie.

BRON B’n Vryvertaalde uittreksel uit ’n toespraak van Joseph Stalin, Sowjetleier, op 13 Maart 1946

Dit is absurd om van eksklusiewe Sowjetbeheer in Wenen en Berlyn te praat…Die Sowjetunie se lewensverlies was veel groter as die gesamentlike lewensverlies van die VSA en Brittanje. Die Sowjetunie kan hulle nie vergeet nie. Wat kan dus so verrassend wees as die Sowjetunie angstig is om vir sy eie veiligheid, omliggende state se regerings oor te haal om lojaal teenoor die USSR te wees?

BRON C

’n Spotprent met die titel: “Op las, Joe”. Dit het verskyn in ’n Britse tydskrif in 1946. In die spotprent word die Britse leier uitgebeeld. "Joe" verwys na Stalin.

Uitbreiding van die ussr se gesag in oos-europa

  • Gebruik Bronne A, B en C wat verwys na die USSR se uitbreiding in Oos-Europa en beantwoord die volgende vrae:

1 Verwys na bronne A en B. Verduidelik in jou eie woorde die begrip: “Ystergordyn”

2. Verwys na bron A. Watter beskuldigings word deur Churchill teenoor die USSR gemaak?

3. Verwys na bron B. Wat was Stalin se reaksie teen hierdie beskuldigings en verduidelik die redes wat Stalin verskaf het vir die USSR se optrede.

4. Verwys na bronne B en C. Verduidelik die teenstrydigheid in Stalin se toespraak met die gebeurtenis soos uitgebeeld in bron C.

5. Bestudeer bron C. Wat is volgens die spotprenttekenaar Churchill se idee van die ystergordyn?

6. Waarom, dink jy, wou "Joe" nie mense van ander lande toelaat nie?

7. Wat sou die doel van die figuur bo-op die skeiding kon wees?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Geskiedkundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om die verlede en die hede te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n onderwerp ondersoek deur kernvrae te stel en ‘n verskeidenheid relevante bronne te identifiseer om die onderwerp te ondersoek [vind bronne];
1.2 belangrike en sinvolle vrae stel om bronne te evalueer (bv. om partydigheid en stereotipes, weglatings en gapings te identifiseer) [werk met bronne];
1.3 die inligting in die bronne ontleed [werk met bronne];
1.4 ‘n onafhanklike redenasie as antwoord op ‘n gestelde vraag aanbied en motiveer gevolgtrekkings (met bewyse) [beantwoord die vraag];
1.5 kennis en begrip oordra deur eie interpretasie en argumente gegrond op geskiedkundige bronne aan te bied [kommunikeer die antwoord].
LU 2
Geskiedkundige Kennis en BegripDie leerder is in staat om historiese kennis en begrip te toon.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 gebeurtenisse, mense en veranderinge in bestudeerde geskiedkundige tydperke binne ‘n chronologiese raamwerk plaas [kronologie];
2.2 kategorieë oorsake en gevolge identifiseer (bv. onmiddellike en langtermyn-, regstreekse en onregstreekse oorsake en gevolge) [oorsaak en gevolg];
2.3 die redes vir en gevolge van gebeurtenisse in die geskiedenis verduidelik en ontleed [oorsaak en gevolg];
2.4 verstaan dat verandering en ontwikkeling nie altyd vooruitgang beteken nie [verandering en kontinuïteit].
LU 3
Geskiedkundige InterpretasieDie leerder is in staat om aspekte van die geskiedenis te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 die omstrede aard van inhoud, en dat historici geskiedenis opstel wanneer hulle oor gebeurtenisse in die verlede skryf verstaan ]bronne interpretasie];
3.2 ‘n interpretasie gegrond op bronne opstel en gee redes vir eie interpretasie [bronne interpretasie];
3.3 vraagstukke wat die manier waarop geskiedenis geskryf is, beïnvloed ontleed [invloede op interpretasie];
3.4 die maniere waarop simbole gebruik word verduidelik om gebeurtenisse en mense uit die verlede te onthou, en hoe mondelinge geskiedenis tot ons begrip van die simbole kan bydra [voorstelling van die verlede].

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11062/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask