<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 9

Lewensprosesse: ‘n gesonde lewe

Module 9

Groei, ontwikkeling en adolessensie

'n Organisme groei as hy toename in massa en grootte toon.

'n Organisme ontwikkel as sy selle en weefsels ander vorms en funksies aanneem.

Die mens groei vanaf die sigoot deur die volgende stappe:

 • Morula: soliede balletjie selle
 • Blastula: 'n hol balletjie selle wat begin differensieer
 • Embrio: eerste twee maande
 • Fetus: vanaf twee maande

Na geboorte is daar weer 'n reeks ontwikkelings:

 • Baba: vanaf geboorte
 • Kleuter: ongeveer vanaf twee jaar
 • Adolessent: ongeveer vanaf ouderdom tussen 10 en14
 • Volwassene: ongeveer vanaf ouderdom 18

Hormone veroorsaak 'n wye reeks verandering in seuns en meisies.

Seuns: TESTOSTEROON Meisies: ESTROGEEN
 • Geslagsorgane groter
 • Geslagsorgane groter
 • Spiere groter en sterker
 • Heupe verbreed
 • Stem dieper – "stem breek"
 • Borste groter
 • Liggaamshare
 • Liggaamshare

Vrae en aspekte rondom adolessensie: GROEPBESPREKING

 • Sommige kulture vereis 'n inisiasieproses, afhangend van die kultuur en geloof. 'n Reeks rituele en seremonies moet deurleef word. Vind meer hieroor uit en wees sensitief daaroor.
 • Ander gelowe en kulture vereis besnydenis – op wisselende ouderdomme. Eweneens moet respek teenoor andere se sienswyses gehandhaaf word.

1. Wat is besnydenis?

2. Wat is inisiasie?

3. Wat is aknee? Hoe behandel jy dit?

4. Wat is groepdruk? Hoe hanteer jy dit?

Assessering: GROEPBESPREKING

Kan jy die rol van die mens in sy gemeenskap duideliker sien?

[LU 3.1]

Assessering

LU 2

Konstruksie van Wetenskapkennis

Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Dit is bewys as die leerder:

2.1 betekenisvolle inligting kan onthou;

2.2 inligting kan kategoriseer;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

LU 3

Wetenskap, die Gemeenskap en die Omgewing

Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon.

Dit is bewys as die leerder:

3.1 wetenskap as ‘n menslike aktiwiteit verstaan;

3.2 die volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan.

Memorandum

Groei, ontwikkeling en adolessensie

VRAE EN ASPEKTE RONDOM ADOLESSENSIE: GROEPBESPREKING

1. chirurgiese verwydering van voorvel van penis

2. reeks rituele en seremonies wat in sekere kulture gevolg word – sluit soms besnydenis in – manlik en vroulik

3. velprobleme agv oormatige olieafskeiding agv hormone; goeie basiese velroetine en medisinale rome en middels

4. druk tov kleredrag, gedrag, houdings en gewoontes uitgeoefen deur jou eie ouderdomsgroep en maats; besluit self deur goeie morele waardes as verwysingsraamwerk te gebruik; oorweeg ook ouer persone se lewenswysheid en ervaring

Questions & Answers

explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
the operation * is x * y =x + y/ 1+(x × y) show if the operation is commutative if x × y is not equal to -1
Alfred Reply
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
My ma het umfeseem en ha voete swel baie en sy kani uriene afslaan ni wat kan dit veroorsaak
Miggie Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11068/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask