<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 5

Grafiese kommunikasie

Module 7

Toepassing van kennis en vaardighede

Gevallestudie:

Die lang somervakansie lê voor en julle gesin gaan met Jan Tuisbly se karretjie ry. Julle is moeg vir al die ou bordspeletjies en aangesien jy jou sakgeld wil spaar om vir jou ‘n nuwe fiets te koop, stel jou ma voor dat julle jul eie bordspeletjies moet ontwerp en maak.

Navorsing

OPDRAG 1:

[lu 1.1]

Wat is die behoefte?

OPDRAG 2:

[LU 1.4]

Skryf nou ‘n duidelike en kort ontwerpvoorstel neer vir die maak van jou artikel. Kopieer en voltooi die onderstaande sin:

Ek gaan ‘n ( wat ) _ vir ( wie ) _ ontwerp en maak om by die ( waar ) _ te gebruik, sodat ons ( funksie daarvan ) _ tydens die ( wanneer ) _ .

OPDRAG 3:

[LU 1.12]

Om die nodige vereistes vir jou bordspeletjies te kan bepaal, is dit nodig dat jy eers deeglike navorsing moet doen.

Opdrag aan die Onderwyser:

1. Maak ‘n lys van al die bekende bordspeletjies met behulp van ‘n dinkskrum in die klas. (Slangetjies en leertjies, Krabbel, Pictionary, Monopoly, ens.)

2. Laat leerders byvoorbeeld twee-twee ‘n spesifieke bordspeletjie gaan navors en mondelings terugvoering gee.

3. Leerders kan dan die verskillende idees kombineer in die ontwerp en maak van hul eie speletjie.

Beantwoord die volgende vrae na aanleiding van die speletjie wat jy moes gaan navors.

 1. Wat is die speletjie se naam?
 2. Hoe groot is die bord waarop die speletjie gespeel word? (korrekte afmetings)
 3. Watter materiale sal jy alles nodig hê om so ‘n bord te kan maak?
 4. Watter gereedskap sal jy nodig hê om die speletjie te kan maak?
 5. Hoe is die inligting op die bord aangebring om dit kreatief en oorspronklik te laat lyk?
 6. Waar is die reëls van die speletjie aangebring?
 7. Hoeveel spelers kan die speletjie speel?
 8. Watter toerusting behalwe die bord het jy nodig om die speletjie te kan speel?
 9. Wat is die doel van die spel?
 10. Watter voorbereiding moet jy tref voordat jy kan begin speel?
 11. Hoe word die spel gespeel? (Verduidelik, skryf ten minste vyf reëls neer)
 12. Hoe word die speletjie aangebied/verpak?
 13. Vir watter ouderdom speler is die speletjie geskik?

OPDRAG 4:

[lu 1.3]

Maak aantekeninge van idees wat jy dalk wil gebruik en uitbrei in jou klaswerkboek as jou maats hul aanbiedings van die speletjies wat hul moes gaan navors het, doen.

Assessering

LU 1

Tegnologiese Prosesse en Vaardighede

Die leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur toepaslike inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

Ondersoek :

1.1 uitvind oor die agtergrondkonteks (bv. mense, omgewing, aard van behoefte) wanneer ‘n probleem, behoefte of geleentheid gegee word en die voordele en nadele wat ‘n tegnologiese oplossing vir mense sou kon inhou, noem;

1.2 uitvind oor bestaande produkte wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is, en sommige ontwerpsaspekte (bv. vir wie dit is, waarvoor dit is, hoe dit lyk, waarvan dit gemaak is) identifiseer;

1.3 waar gepas ‘n wetenskaplike ondersoek uitvoer oor begrippe wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is deur wetenskapprosesvaardighede te gebruik:1.3.1 beplan die ondersoek;

 • voer die ondersoek uit;

1.3.3 verwerk en interpreteer data;

1.3.4 evalueer en kommunikeer bevindinge;

Ontwerp

1.4 met bystand ‘n kort en duidelike stelling skryf of kommunikeer (ontwerpopdrag) met betrekking tot ‘n gegewe probleem, behoefte of geleentheid en ‘n mate van begrip vir die tegnologiese doel van die oplossing toon;

1.5 minstens twee alternatiewe oplossings vir die probleem, behoefte of geleentheid voorstel wat met die ontwerpopdrag en met gegewe spesifikasies en beperkings (bv. mense, doel, omgewing) skakel, en dit aanteken;

1.6 een van hierdie oplossings kies, redes gee vir die keuse en die idee verder ontwikkel;

Maak

1.7 die stappe beskryf in ‘n plan om iets te maak, insluitend tekeninge of sketse van hoofdele;

1.8 gepaste gereedskap en materiaal gebruik om produkte te maak deur die gekose materiaal af te meet, uit te merk, te sny of te skei, te vorm of te vervorm, aan mekaar te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;

1.9 netjies en veilig werk met die minimum vermorsing van materiaal;

Evalueer

1.10 met bystand die produk evalueer volgens die ontwerpopdrag en gegewe spesifikasies en besperkings (bv. mense, doel, omgewing), en verbeteringe en wysigings voorstel, indien nodig;

1.11 die aksieplan wat gevolg is, evalueer en verbeteringe en wysigings voorstel, indien nodig;

Kommunikeer

 • tweedimensionele sketse maak met byskrifte en, indien gepas, kleur gebruik om dit doeltreffender te maak.

Memorandum

Opdrag 1 – 6C

Evalueer of leerder met selfvertroue en begrip te werk gaan, neem fisies waar hoe leerders te werk gaan.

Opdrag 7A

Die plakkate van groepe sal verskil.

Opdrag 7B

Alle antwoorde behoort Ja te wees (dis die ideaal), maar indien die antwoord Nee is, kan die motiverings interessant wees.

Opdrag 7C

Die verwagte antwoord is dat almal ewe veel gedoen het, want die groeplede moes leer om saam te werk.

Opdrag 7D

Met behulp van hierdie matriks kan die plakkate geassesseer word. Antwoorde sal dus verskil.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10978/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask