<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 9

My loopbaan vorentoe

Module 7

Leerstyle

Soorte leerstyle

Een van die eerste dinge wat vir ons vertel watter soort mens ons is, is die voorkeur (styl) wat ons het ten opsigte van hoe ons leer. As jy weet watter leerstyl jy verkies, kan jy maniere ontwikkel om te kompenseer vir jou swakhede en jou sterk punte te ontwikkel.

Leerstyle is dus bloot verskillende benaderings tot leer.

1. Visuele leerders

 • Leer deur te sien
 • Wil die onderwyser se gesigsuitdrukking of lyftaal sien
 • Hou daarvan om voor in die klas te sit
 • Hou daarvan om notas te maak in die klas
 • Dink in prentjies
 • Leer dikwels die beste d.m.v. diagramme, prente, die oorhoofse projektor, video’s, ens.

2. Ouditiewe leerders

 • Leer deur te luister
 • Hou daarvan om in die klas te luister en deel te neem aan besprekings
 • Leer deur op te let na stemtoon, stemhoogte en praatspoed
 • Baat by hardop lees van teks en die gebruik van ‘n bandopnemer.

3. Tas- of kinestetiese leerders

 • Leer deur te beweeg, te doen, aan te raak
 • Leer deur die wêreld te ondersoek – ‘n ‘doen’-benadering
 • Raak rusteloos as hy of sy te lank moet stilsit.

Wat is my Leerstyl?

Aanwysings:

 • Tik die blokkies af wat jou die beste beskryf. Die lys met die meeste regmerkies behoort jou dominante leerstyl aan te dui.

Lys 1 – Visuele Leerstyl (Sien)

1. vra dat verbale instruksies herhaal word

2. hou spreker se gesigsuitdrukkings en lyftaal dop

3. neem graag notas om later na te kyk

4. onthou die beste deur feite verskeie male neer te skryf of prente en diagramme te teken

5. spel goed

6. draai radio of TV se klank hard

7. volg nie verbale instruksies nie

8. hou daarvan as inligting visueel voorgestel word (op bord skryf, ens.)

9. kan goed grafieke, kaarte en ander visuele voorstellings maak

10. kan aanwysings op kaarte maklik verstaan en volg

11. glo dat die beste manier om iets te onthou d.m.v. ‘n geheuebeeld is

12. volg geskrewe instruksies beter as gesproke instruksies

13. goed met legkaarte

14. hoor dikwels die woorde van ‘n liedjie verkeerd

15. goed met visuele kuns (teken, skilder, ens.)

Lys 2 – Ouditiewe Leerstyl (Hoor)

1. volg mondelinge aanwysings beter as geskrewe instruksies

2. sal eerder na ‘n lesing luister as om oor ‘n onderwerp op te lees

3. verstaan werk beter wanneer dit hardop gelees word

4. sukkel om werkboeke netjies te hou

5. verkies om na die radio te luister eerder as om die koerant te lees

6. sing, neurie, fluit dikwels

7. hou nie daarvan om van ‘n gryserige rekenaarskerm af te lees nie

8. kan maklik tussen soortgelyke klanke onderskei

9. benodig die verduideliking van kaarte, grafieke en diagramme

10. geniet om met ander te gesels

11. praat met self

12. gebruik dreunwysies om mee te leer

13. sal eerder musiek luister as na skilderye kyk

14. gebruik dikwels vinger as aanwyser wanneer gelees word

15. vertel graag stories, grappe en vergelykings om ‘n punt te illustreer.

Lys 3 – Tas- of Kinestetiese Leerstyl

1. vat dikwels aan voorwerpe

2. versamel goed

3. praat vinnig, met handgebare

4. vroetel gedurig (speel met pen, vroetel met sleutels, ens.)

5. goed in sport

6. haal goed uitmekaar, sit weer aanmekaar

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11064/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask