<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 6

Module 6

Geldeenhede

1. Hoe goed ken jy die geldeenheid van ons land? Ons praat mos van die voorkant van ’n munt as die kruis (kopkant), en van die munt (agterkant) as die stertkant. Op die voorkant verskyn ons land se wapen. Op die agterkant verskyn daar afbeeldings van diere of van blomme, asook die waarde van die munt, bv. 1c, 2c, ensovoorts.

Op ons geldnote se voorkant is daar afbeeldings van diere se koppe en die note is ook verskillende kleure.

Hoe lyk die note? Voltooi nou die onderstaande tabel: (die eerste een is as voorbeeld gedoen).

WAARDE AFBEELDING KLEUR
R10,00 Renoster Groen
R20,00
R50,00
R100,00
R200,00

Die heel eerste geld is 2500 v.C. in Mesopotamië (vandag is dit Irak) gebruik. Die geld was in die vorm van verskillende hoeveelhede silwer.

2. Luisterlees.

Luister nou terwyl julle opvoeder vir julle lees hoe munte ontstaan het. Hy/sy gaan vrae lees wat julle dan hieronder gaan beantwoord. Skryf slegs Ja of Nee as antwoord.

10

Ruil jou antwoorde met ’n maat s’n. Julle opvoeder sal die korrekte antwoorde gee sodat julle dit kan nasien.

DIE EERSTE NOTE

Die eerste papiergeld is 1 000 jaar na Christus deur die Chinese begin gebruik. Die Chinese het papier uitgevind en was ook die eerste wat papiergeld gebruik het. Die Chinese het moeg geword daarvan om al die munte rond te dra. Die mense het liewers hul munte by die handelaars gelos en het ’n stukkie papier gekry waarop geskryf is hoeveel munte die papier werd was. Ons kan ook sê dit was ’n kwitansie. Hierdie kwitansies kon as geld gebruik word.

3. Soeklees.

Kom ons kyk bietjie na ’n noot van naderby! Ons gebruik ’n R100-00 noot as voorbeeld.

Beantwoord nou die volgende vrae. Jy sal al die antwoorde op die afdruk van die R100,00 kry.

 1. Wat is die nommer van die banknoot?
 2. Watter bank het hierdie noot uitgereik?
 3. Wie is die president van hierdie bank?
 4. Watter dier word op die noot afgebeeld?
 5. Wat is die waarde van die noot in woorde?
 6. Hoeveel van hierdie diere staan in die veld?
 7. Hoeveel Braille-skrif kolletjies is op die onderste linkerkantse hoek van die noot?
 8. Wat dink jy is die betekenis van hierdie dier?
LU 3.3.2

Selfassessering onder leiding van die opvoeder.

8

Ek het

4. Mondeling.

Verbeel jou jy het tienduisend (10 000) van hierdie note. Hoeveel geld is dit? R……………… . Wat sal jy alles met hierdie geld doen? Dink net hoe fantasties dit sal wees. Beplan baie mooi hoe jy hierdie geld sal spandeer. Kom vertel dan aan jou maats wat jy alles daarmee sal doen. Jy het sowat drie minute tot jou beskikking.

Jy kan ook die onderstaande ruimte gebruik vir jou beplanning.

LU 2.4.4

5. Intensiewe vorme.

As jy werklik R1 000 000 sou hê, sal ons kan sê jy is baie ryk. Een woord vir baie ryk is skatryk . Dit beskryf ook hoé ryk jy is. So, byvoorbeeld, sal jy dan baie gelukkig wees. Een woord vir baie gelukkig is dolgelukkig . Ons noem hierdie woorde intensiewe vorme .

Leer die intensiewe vorme.

KLEURE

 • Baie blou is potblou
 • Baie wit is spierwit
 • Baie swart is pikswart
 • Baie rooi is bloedrooi
 • Baie groen is grasgroen
 • Baie geel is goudgeel

Questions & Answers

what's economic
kamal Reply
Management of money such as saving.
babu
study of how society manage it's scare resources
Maulik
Please help me how to compute national income. what are those included on national income like for an example in W= WAGE what included in wage ?
love Reply
what is competitive market?
Shantal Reply
a compataive market is when there are many producers competating to provide consumers with a goods and services needed
Tanveer
in a compitative market no single producer or consumer can dictate the market
Tanveer
where many buyer and many seller interact for particular good or service, all buyers and sellers have negligible affect on market price.
Maulik
types of demand elasticity
Farouq Reply
What is price elasticity of demand and its degrees. also explain factors determing price elasticity of demand?
Yutansh Reply
Price elasticity of demand (PED) is use to measure the degree of responsiveness of Quantity demanded for a given change on price of the good itself, certis paribus. The formula for PED = percentage change in quantity demanded/ percentage change in price of good A
GOH
its is necessarily negative due to the inverse relationship between price and Quantity demanded. since PED carries a negative sign most of the time, we will usually the absolute value of PED by dropping the negative sign.
GOH
PED > 1 means that the demand of the good is price elasticity and for a given increase in price there will be a more then proportionate decrease in quantity demanded.
GOH
PED < 1 means that the demand of the good is price inelasticity and for a given increase in price there will be a less then proportionate decrease in quantity demanded.
GOH
The factors that affects PES are: Avaliablilty of close substitutes, proportion of income spent on the good, Degree of necessity, Addiction and Time.
GOH
Calculate price elasticity of demand and comment on the shape of the demand curve of a good ,when its price rises by 20 percentage, quantity demanded falls from 150 units to 120 units.
Helen Reply
5 %fall in price of good x leads to a 10 % rise in its quantity demanded. A 20 % rise in price of good y leads to do a 10 % fall in its quantity demanded. calculate price elasticity of demand of good x and good y. Out of the two goods which one is more elastic.
Helen
what is labor
Grace Reply
labor is any physical or mental effort that helps in the production of goods and services
Kwabena
what is profit maximizing level of out put for above hypothetical firm TC = Q3 - 21Q2 + 600 + 1800 P = 600 MC = 3Q2 - 42Q + 600
Sosna Reply
consider two goods X and Y. When the price of Y changes from 10 to 20. The quantity demanded of X changes from 40 to 35. Calculate cross elasticity of demand for X.
Sosna
sorry it the mistake answer it is question
Sosna
consider two goods X and Y. When the price of Y changes from 10 to 20. The quantity demanded of X changes from 40 to 35. Calculate cross elasticity of demand for X.
Sosna
The formula for calculation income elasticity of demand is the percent change in quantity demanded divided by the percent change in income.
Sosna
what is labor productivity
Lizzy Reply
if the demand function is q=25-4p+p² 1.find elasticity of demand at the point p=5?
Puja Reply
what are some of the difference between monopoly and perfect competition market
Obeng Reply
n a perfectly competitive market, price equals marginal cost and firms earn an economic profit of zero. In a monopoly, the price is set above marginal cost and the firm earns a positive economic profit. Perfect competition produces an equilibrium in which the price and quantity of a good is economic
Naima
what are some characteristics of monopoly market
Obeng Reply
explicit cost is seen as a total experiences in the business or the salary (wages) that a firm pay to employee.
Idagu Reply
what is price elasticity
Fosua
...
krishna
it is the degree of responsiveness to a percentage change in the price of the commodity
Obeng
economics is known to be the field
John Reply
what is monopoly
Peter Reply
what is taxation
Peter
is the compulsory transfer of wealth from the private sector to the public sector
Jonna
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10996/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask