<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

Regte en verantwoordelikhede

Module 5

Die regte en pligte van suid-afrikaanse kinders

Die regte en pligte van suid-afrikaanse kinders

Dit is belangrik om te weet dat elke Suid-Afrikaner - dit maak nie saak hoe oud of jonk hy of sy is nie - ‘n spesiale persoon is wat die reg het om in vrede en veiligheid te lewe. Kinders het die reg tot ‘n goeie opvoeding en ruimte om hulle eie besondere persoonlikheid en talente te ontwikkel. Maar regte en voorregte kan net "opgeëis" word as jy bereid is om die  verantwoordelikheid wat  daarmee saamgaan ook te aanvaar. Slegs deur jou pligte na te kom, mag jy aanspraak maak op jou regte.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n speletjie oor regte en verantwoordelikhede te speel

[lu 2.1]

Hierdie werkopdrag is eerder ‘n speletjie, maar tog sal dit maak dat jy in ‘n japtrap al jou regte en voorregte  op die punte van jou vingers ken!

Elke groep moet ‘n stel van 24 speelkaarte maak met die regte en pligte daarop. Elke kaart het dus een reg of plig netjies en leesbaar daarop uitgeskryf. Die agterkante van al die kaarte  van die stel moet dieselfde lyk.

n Paar wenke:

 • Gebruik manilla-karton om die kaarte te maak.
 • Bring ‘n stel speelkaarte van die huis om as template te dien.
 • Wees oorspronklik.
 • Maak ‘n rekenaaruitdruk van die regte en pligte in ‘n groot lettertipe om leesbaarheid te verseker.
 • Vir ‘n superpak wat lank sal netjies bly, kan die kaarte aan beide kante met kleefplastiek oorgetrek word.

Verskillende moontlikhede vir speletjies:

 1. Speel "Snap”: die ooreenstemmende reg- en pligkaart vorm ‘n paar. Die speler met meeste pare wen.
 2. Elke speler moet ‘n kaart uit die pak trek en dan vir 30 sekondes daaroor praat. Aan die einde van ‘n rondte stem almal wie sy of haar 30 sekondes die beste benut het.
 3. Speel "Pictionary" : Verdeel die groep in twee spanne: Een speler trek ‘n kaart  en moet dan ‘n prentjie teken wat die inhoud van sy kaart weergee. Die ander spelers moet probeer raai na watter reg of plig dit verwys. Elke span trek aan die begin 12 kaarte. Die eerste span wat korrek deur sy 12 kaarte gewerk het, is die wenner.
 4. “Charades” Hierdie spel werk amper net soos ‘Pictionary’. Hier trek ‘n speler ook ‘n kaart, maar moet deur mimiek die kaart verduidelik. Die res van sy spanmaats moet dan die raaiwerk doen. Elke span werk ook deur 12 kaarte en die eerste span wat al die kaarte reg geïdentifiseer het, is die wenners. ‘n Goeie wenk is om voor die tyd op ‘n gebaar te besluit vir ‘n reg (bv. ‘n viva-vuis) en ‘n gebaar vir ‘n plig (bv. ‘n vingerwysing),Hier volg die regte en pligte wat op die kaarte moet verskyn. (Onthou: julle moet dit nie op julle speelkaarte nommer nie).

Regte van leerders:

 1. Om opgevoed te word en om geestelik en fisiek te ontwikkel.
 2. Om deur volwassenes versorg en gelei te word.
 3. Om regverdig en met respek behandel te word.
 4. Om toegang te hê tot inligting.
 5. Om die kans te hê om ‘n bydrae te lewer in die gemeenskap.
 6. Om binne ‘n veilige omgewing te wees wat leer verseker.
 7. Om teen jou eie pas te ontwikkel.
 8. Om na die hoogste standaarde te mik.
 9. Om soos ‘n individu behandel te word.
 10. Om deur opgeleide opvoeders onderrig te word.
 11. Om onderrig te kry en te mag praat in die taal van jou keuse.
 12. Om toegelaat te word om jou kultuur en geloofsoortuigings uit te leef.

Pligte van leerders:

 1. Om te luister, te leer en bereid te wees om opgevoed te word.
 2. Om volwassenes te respekteer en te ondersteun.
 3. Om ander  met waardigheid en respek te behandel en ingestel te wees om hulle regte te beskerm.
 4. Om ander toe te laat en te help om te kommunikeer.
 5. Om saam met ander onderrig te word en hulle ook te help leer.
 6. Om met ander saam te werk en ‘n veilige omgewing te verseker.
 7. Om verskille in ander mense waar te neem, toe te laat en te respekteer.
 8. Om toegang tot inligting te soek en fluks te werk.
 9. Om ander as individue te respekteer.
 10. Om bereid te wees om opgevoed te word, saam te werk en met konsentrasie te luister.
 11. Om te leer om ander se taalverskille te aanvaar.
 12. Om bereid te wees om ander se kultuur en geloofsoortuigings te aanvaar, te respekteer en te help beskerm.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELING Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 nadink oor eie toepassing van kinderregte soos uiteengesit in die Suid-Afrikaanse grondwet;
2.2 die belangrikheid van ’n nasiebouprogram wat met ’n nasionale dag gepaardgaan, bespreek en evalueer;
2.3 die uitwerking van geslagstereotipering, seksisme en mishandeling op persoonlike en sosiale verhoudings bespreek;
2.4 die betekenis en persoonlike en sosiale belangrikheid van belangrike stadiums in die individu se lewe in ’n verskeidenheid kulture vertolk;
2.5 menswaardigheid in ’n verskeidenheid gelowe in Suid-Afrika bespreek.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask