<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 6

Ontwikkeling van die mediese wetenskap

Module 4

Miv/vigs: die gevreesde siekte van afrika

Daar bestaan vandag nog siektes waarvoor daar nie middels om dit te genees beskikbaar is nie. Ons kry elke jaar griep of siektes van nuwe virusse waarvoor antibiotika gevind moet word. Wetenskaplikes werk voortdurend aan nuwe medisynes om ons lewens te beveilig.

Een van die siektes wat mense in Afrika, ook SA, vandag vrees, is vigs. Baie navorsing is reeds hieroor gedoen en baie pasiënte wat dit gehad het, is al genees of hul lewens is verleng.

Aktiwiteit 1:

Om die verskillende oorsake en gevolge van vigs te verstaan

[lu 2.2]

Kanker is ook ‘n gevreesde siekte van ons tyd. Hou ‘n klasgesprek oor die volgende:

 • Waarvoor word hierdie plakkertjie gebruik?
 • Is dit belangrik om geld vir hierdie organisasie te gee?
 • Waarom?
 • Watter ander gevreesde siektes bedreig ons samelewing?

a) MIV/VIGS

VIGS is vandag die gevreesde siekte van ons tyd en samelewing. Daar word beweer dat daar elke dag meer as 400 mense in Suid-Afrika met die virus besmet word. Die probleem is dat die wetenskaplikes nog nie 'n teenmiddel vir VIGS kon vind nie. As jy die siekte opdoen, kan jy daarvan sterf.

Hou gerus 'n klasgesprek hieroor.

b) Wat is MIV/VIGS?

VIGS besmet die mens se liggaam deurdat dit die bloedstroom binnegaan en die immuniteitstelsel geleidelik afbreek sodat die liggaam nie meer siektekieme kan beveg nie. Vigs self veroorsaak nie 'n mens se dood nie, maar dit verswak die liggaam so dat ander siektes die persoon se dood veroorsaak.

c) Hoe kan 'n mens vigs opdoen?

Hou ‘n klasgesprek oor van die maniere van Vigs-oordrag.

 • Homoseksuele kontak
 • Heteroseksuele kontak
 • Bloed en bloedprodukte
 • Oordrag by geboorte
 • Oor-en-weer gebruik van besmette spuitnaald

d) Opdrag oor die gevolge van Vigs

Bestudeer die volgende sketse en bespreek dit in jul groepe. Hou daarna ‘n klasgesprek oor die vrae. ONTHOU : Julle moet dit nie as ‘n grap beskou nie, maar as ‘n manier om meer oor die siekte uit te vind om te verseker dat mense nie VIGS opdoen nie.

 • V = verworwe (nie aangebore)
 • I = immuniteits (te doen met weerstand teen siektes)
 • G = gebrek (tekort aan)
 • S = sindroom (kompleks van verskynsels wat 'n siektetoestand aandui)

Hoe werk die siekte?

Liggaam se soldaat

Dood kieme

Vigs-virus val aan

Liggaam se soldaat dood. Ander kieme dring liggaam binne

e) Watter higiënemaatreëls moet te alle tye gevolg word? Bespreek die volgende in pare:

BAIE BELANGRIK

Jy hoef nie bang te wees dat jy die siekte sal opdoen nie. As jy bogenoemde dinge onthou en nakom, kan jy gerus wees en normaal met jou lewe voortgaan. As mens onverskillig lewe, bestaan daar altyd ‘n moontlikheid dat mens VIGS kan opdoen.

WEES VERSIGTIG EN WEES GERUS!

f) As kenner word jy gevra om ‘n kort artikel vir ‘n internasionale tydskrif oor die erns van VIGS in Suid-Afrika te skryf. Verduidelik eers kortliks die oorsake en gevolge daarvan. Verskaf daarna ‘n plan van aksie om die probleem effektief aan te spreek.

Assessering

LU 2
HISTORIESE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om bewys te lewer van historiese kennis en begrip.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 kronologie en tyd:
 • gebeurtenisse, mense en veranderings op ‘n tydlyn plaas wat terminologie soos v.C., n.C insluit;
2.2 oorsaak en gevolg:
 • redes verskaf vir, en die gevolge van sleutelgebeurtenisse en veranderings in meer as een konteks verduidelik;
2.3 ooreenkomste en verskille:
 • sommige aspekte van die samelewing wat verander het,en sommige wat met verloop van tyd in meer as een konteks dieselfde gebly het, identifiseer.

Memorandum

a) Statistiek oor Vigs

 • 20 miljoen mense is die laaste 20 jaar dood aan Vigs (in die jaar 2000 alleen sterf 3 miljoen mense).
 • SA was in 2001/2002 die land in die wêreld met die vinnigste groeiende voorkoms van MIV/VIGS. Daar word ongeveer elke minuut iemand geïnfekteer. As dit so voortgaan, sal 500 000 mense teen 2008 in SA jaarliks aan Vigs sterf. Dit kan die gemiddelde leeftyd van Suid-Afrikaners tot net 40 jaar verkort.

c) Hoe mens Vigs kan opdoen - Oorsake

 • Daar is twee soorte MIV wat Vigs veroorsaak. Dit is virusse wat by ape voorkom en aangepas het by menslike draers.
 • Dit word oorgedra deur liggaamsvloeistowwe – veral mense wat ‘n onverantwoordelike sekslewe lei. Dit kan ook deur bloed oorgedra word – dus moet mens nooit aan iemand anders se bloed raak nie. Moeders kan dit ook aan hul ongebore babas oordra.

b/d) Wat is MIV/Vigs en die gevolge daarvan?

 • Die Menslike Immuniteitsgebrek-Virus val die immuniteitselle aan wat die liggaam teen siektes beskerm.
 • Dit vermeerder vinnig en vernietig al hoe meer van die selle. Wanneer iemand dan ‘n siekte soos longontsteking of tuberkulose kry, kan die liggaam nie weerstand bied nie en sterf die persoon.
 • Antiretrovirale middels en medisyne kan slegs die persoon se lewe verleng, maar nie die siekte voorkom nie. Geen voorkomende entstof is nog ontwikkel nie.

e) Voorkoming

 • Ons moet die regering help om armoede te verlig (bv. skoon water, voldoende sanitasie, skoolvoedingsprogramme).
 • Mediese sorg vir moeders en hul pasgebore babas, asook medikasie teen Vigs.
 • Opleidingsprogramme oor ‘n gesonde leefstyl.

Questions & Answers

What is diseconomic
Alixe Reply
how can price determination be the central problem of micro economics
simon Reply
marginal cost formula
Nandu Reply
you should differentiate the total cost function in order to get marginal cost function then you can get marginal cost from it
boniphace
What about total cost
Foday
ok
Foday
how can price determination be the central problem if micro economics
simon
formula of cross elasticity of demand
Theresia Reply
what is ceteris paribus
Priyanka Reply
what is ceteris parabus
Priyanka
Ceteris paribus - Literally, "other things being equal"; usually used in economics to indicate that all variables except the ones specified are assumed not to change.
Abdullah
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
What is broker
scor
what is land
kafui
What is broker
scor
land is natural resources that is made by nature
scor
whats poppina nigga turn it up for a minute get it
amarsyaheed Reply
what is this?
Philo
am from nigeria@ pilo
Frank
am from nigeria@ pilo
Frank
so
owusu
what is production possibility frontier
owusu
it's a summary of opportunity cost depicted on a curve.
okhiria
please help me solve this question with the aid of appropriate diagrams explain how each of the following changes will affect the market price and quantity of bread 1. A
Manuela Reply
please l need past question about economics
Prosper Reply
ok let me know some of the questions please.
Effah
ok am not wit some if den nw buh by tommorow I shall get Dem
adepojurafiu
Hi guys can I get Adam Smith's WEALTH OF NATIONS fo sale?
Ukpen
hello I'm Babaisa alhaji Mustapha. I'm studying Economics in the university of Maiduguri
Babaisa
okay
Humaira
my name is faisal Yahaya. i studied economics at Kaduna state university before proceeding to West African union university benin republic for masters
Faisal
Hi guys..I am from Bangladesh..
Mannan
Wat d meaning of management
igwe Reply
disaster management cycle
Gogul Reply
cooperate social responsibility
igwe
Fedric Wilson Taylor also define management as the act of knowing what to do and seeing that it is done in the best and cheapest way
OLANIYI
difference between microeconomics and macroeconomic
Ugyen Reply
microeconomics is the study of individual units, firm and government while macroeconomics is the study of the economic aggregates.
okhiria
The classical theory of full employment
Lovely
what is monopoli power
Adzaho Reply
the situation that prevails when economic forces balance so that economic variables neither increase nor decrease
Bombey
what is equilibrium
Kabir
what are the important of economic to accounting students with references
salihu Reply
Economics is important because it helps people understand how a variety of factors work with and against each other to control how resources such as labor and capital get used, and how inflation, supply, demand, interest rates and other factors determine how much you pay for goods and services.
Muhammad
explain the steps taken by the government in developing rural market?
Azeem Reply
government provide good road for than
Abigailb
government should provide good agricultural project and it should also provide good road so that the the product that will come out of the farm will be easy transport to the market
ALIMAMY
farming equipments should be provided to farmers to help them improve in farming
Agbor
improving the transport systems providing enterpreneur edecation to the mass living in rural zones enforcment of loans and capital for the people rising awareness on the advantages of rural areas
abdul
contribution of Adam smith in economics
abel Reply
I will join
Dexter
I will join
Patrick
Hey
Fatima
Hey
Amir
Hello
AS
hey
Umarou
I love this book and i need extra Economic book
Amir
Hey
Amir
what's happening here
AS
I love this book and i need extra Economic book
Amir
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11008/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask