<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 5

Materiaal

Module 26

Eienskappe en gebruike van materiale in die verre verlede

Aktiwiteit:

Om die gebruik van materiale in die bou van suid-afrikaanse tradisionele huise te verken

[lu 3.1]

  • Een van ons eerste menslike voorouers, Homo erectus , was kleiner en swakker as die wreedaardige diere om hom en het in groepe in grotte geskuil.

W oordeboekwerk:

Slaan die betekenis van die volgende woorde na en skryf dit neer:

Wreedaardig:

Tradisioneel:

Behuising:

Die san en die khoisan:

Die San-groepe het as jagters in familiegroepe geleef en het agter die wild aangetrek. Hulle het in grotte en tydelike skuilings van takke en gras gebly.

Die Khoikhoi het al beeste gehad en minder beweeg. Hul hutte het ‘n raamwerk van buigbare pale gehad wat met rietmatte bedek is. Hierdie hutte kan vandag nog in Namakwaland gesien word.

Die zoeloes en swazi’s:

Die Zoeloes en Swazi’s bou óf ‘n koepelvormige hut óf ‘n rondawelhuis. Die vloer van die huise word gemaak van grond en miershope wat deur die vrouens fyngeslaan en gemeng is. Beesmis en water word op die vloere gesmeer om dit meer duursaam te maak. Daar is geen vensters nie en slegs een opening, naamlik die deur.

Die koepelvormige hutte word van latte en gras gemaak. Die rondawelmure het ‘n raamwerk van houtlatte wat met klei gevul is. Vir die dak word pale en latte gebruik om ‘n raam te bou wat met gras bedek word.

Aktiwiteit:

Om die invloed van die buiteland in die gebruik van ander materiale en boustyle te ondersoek

[lu 1.3; 3.1]

Die eerste huise in die kaap:

Die Kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad is van klei en klip gebou. Die huise uit die Jan van Riebeeck-tydperk het stewige mure van klei of ru-klip gehad. Die mure is gemessel met klei wat van seeskulpe gemaak is. Die dakke is met riete gedek.

Seeskulpe bevat ‘n kalkagtige materiaal wat amper soos sement is.

Boerehuise

Trekboere het in eenvoudige rietdakhuise gewoon. Jong boompies is in twee parallelle rye geplant en die punte is gebuig om aan mekaar te raak. Die mure is opgerig met stywe riete of harde biesies – vandaar die naam ‘hartbeeshuisie’.

Raamwerk van ‘n hartbeeshuis

Hartbeeshuis

Toe die Britte die Kaap oorgeneem het, het hulle ‘n definitiewe invloed op die boustyl uitgeoefen. Plaaslike klip, hout, dekriet en teëls is gebruik. Later is emaljeteëls, chroom en brons ook vir versierings gebruik.

Vrae:

1. Beskryf wat jy dink ru-klip is.

2. Waar kom die naam ‘hartbeeshuisie’ vandaan?

3. Wie het ‘n invloed op die boustyl van die trekboere gehad?

4. Waarom dink jy het die trekboere in hierdie tipe huisies gewoon?

5. Waarom dink jy is klei meestal gebruik vir die bou van mure?

6. Hoekom is riete ook dikwels gebruik?

Kom ons vat saam:

Jy het nou kennis gemaak met die vroeëre boustyl en materiale wat die mense gebruik het. Gebruik nou hierdie inligting om ‘n lys van MATERIALE te maak wat hulle destyds gebruik het en die DOEL waarvoor dit gebruik is.

Praktiese werk:

Kom ons bou ‘n huis.

[lu 1.1.1; 1.2.1; 1.2.2]

Werk in groepe. Besluit watter huis julle wil bou: een uit die verlede, of een in die hede.

Julle mag slegs beskikbare materiale of afvalmateriaal gebruik, bv. leë dose, stokkies, riete, vuurhoutjies, klei, ens.

Gebruik die inligting wat in hierdie module vir julle gegee is, maar gebruik ook enige ander bronne, soos ‘n biblioteek of die Internet.

Skets die huis met byskrifte.

Assessering

LU 1

WETENSKAPLIKE ONDERSOEK Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

1.1 ondersoeke beplan;

1.2 ondersoeke uitvoer en data versamel;

1.3 data evalueer en bevindinge kommunikeer.

LU 3

WETENSKAP, DIE SAMELEWING EN DIE OMGEWING Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon .

Dit is duidelik wanneer die leerder

3.1 wetenskap en tegnologie in die konteks van geskiedenis en inheemse kennis verstaan: identifiseer wyses waarop produkte en tegnologieë uit ander tye en kulture aangepas is;

3.2 die impak van wetenskap en tegnologie verstaan: identifiseer die positiewe en negatiewe effekte van wetenskaplike ontwikkelinge of tegnologiese produkte op mense se lewenskwaliteit en/of die omgewing.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

Woordeboekwerk:

  • wreedaardig: onmenslik, ongenadig, hardkoppig
  • tradisioneel: konvensioneel
  • behuising: voorsiening van ‘n skuiling

Aktiwiteit 2Vrae:

1. ru-klip: ongekapte klip, wat hulle in die omgewing opgetel het

2. hartbeeshuisie: stywe riete of harde biesies

3. Britte

4. want hulle het nie op een plek gebly nie. Hulle moes hul huise weer kon afbreek en saamneem om elders op te rig.

5. Klei was maklik bekombaar uit die omgewing (grond).

6. Riete kon in die vleie gepluk word. Dit was lig en kon die huis redelik droog hou en koel hou in die warm weer.

Kom ons vat saam:

Takke, gras, ru-klip, harde biesies, buigbare pale, rietmatte, seeskulpe, grond, miershope, beesmis, jong boompies, water, klei, riete, klip, dekriet, teëls, hout, brons, chroom, emaljeteëls

Questions & Answers

whats poppina nigga turn it up for a minute get it
amarsyaheed Reply
what is this?
Philo
please help me solve this question with the aid of appropriate diagrams explain how each of the following changes will affect the market price and quantity of bread 1. A
Manuela Reply
please l need past question about economics
Prosper Reply
ok let me know some of the questions please.
Effah
ok am not wit some if den nw buh by tommorow I shall get Dem
adepojurafiu
Hi guys can I get Adam Smith's WEALTH OF NATIONS fo sale?
Ukpen
hello I'm Babaisa alhaji Mustapha. I'm studying Economics in the university of Maiduguri
Babaisa
okay
Humaira
my name is faisal Yahaya. i studied economics at Kaduna state university before proceeding to West African union university benin republic for masters
Faisal
Hi guys..I am from Bangladesh..
Mannan
Wat d meaning of management
igwe Reply
disaster management cycle
Gogul Reply
cooperate social responsibility
igwe
Fedric Wilson Taylor also define management as the act of knowing what to do and seeing that it is done in the best and cheapest way
OLANIYI
difference between microeconomics and macroeconomic
Ugyen Reply
microeconomics is the study of individual units, firm and government while macroeconomics is the study of the economic aggregates.
okhiria
The classical theory of full employment
Lovely
what is monopoli power
Adzaho Reply
the situation that prevails when economic forces balance so that economic variables neither increase nor decrease
Bombey
what is equilibrium
Kabir
what are the important of economic to accounting students with references
salihu Reply
Economics is important because it helps people understand how a variety of factors work with and against each other to control how resources such as labor and capital get used, and how inflation, supply, demand, interest rates and other factors determine how much you pay for goods and services.
Muhammad
explain the steps taken by the government in developing rural market?
Azeem Reply
government provide good road for than
Abigailb
government should provide good agricultural project and it should also provide good road so that the the product that will come out of the farm will be easy transport to the market
ALIMAMY
farming equipments should be provided to farmers to help them improve in farming
Agbor
improving the transport systems providing enterpreneur edecation to the mass living in rural zones enforcment of loans and capital for the people rising awareness on the advantages of rural areas
abdul
contribution of Adam smith in economics
abel Reply
I will join
Dexter
I will join
Patrick
Hey
Fatima
Hey
Amir
Hello
AS
hey
Umarou
I love this book and i need extra Economic book
Amir
Hey
Amir
what's happening here
AS
I love this book and i need extra Economic book
Amir
what is the meaning of function in economics
Effah Reply
Pls, I need more explanation on price Elasticity of Supply
Isaac Reply
Is the degree to the degree of responsiveness of a change in quantity supplied of goods to a change in price
Afran
what is production
Humaira
Okay what is land mobile and land unmobile
scor
And what are the resources in land
scor
the proces of using the services of labor and equipmnt together with other in puts to make goods and services availble
Bombey
Okay what is land mobile and land unmobile
scor
Discuss the short-term and long-term balance positions of the firm in the monopoly market?
Rabindranath Reply
hey
Soumya
hi
Mitiku
how are you?
Mitiku
can you tell how can i economics honurs(BSC) in reputed college?
Soumya
through hard study and performing well than expected from you
Mitiku
what should i prepare for it?
Soumya
prepare first, in psychologically as well as potentially to sacrifice what's expected from you, when I say this I mean that you have to be ready, for every thing and to accept failure as a good and you need to change them to potential for achievement of ur goals
Mitiku
parna kya hai behencho?
Soumya
Hallo
Rabindranath
Hello, dear what's up?
Mitiku
cool
Momoh
good morning
Isaac
pls, is anyone here from Ghana?
Isaac
Hw s every one please
Afran
Ys please I'm in Ghana
Afran
Hello
OLANIYI
pls anyone from Nigeria
OLANIYI
am a new candidate here, can someone put me 2ru
OLANIYI
hello
OLANIYI
Pls economic A level exam tomorrow pls help me
akinwale
am from Ghana
Jacob
Pls economic A level exam tomorrow pls help me
akinwale
Hi
Dev
bol Diya discuss ab krega v
Dev
hello Mr. Rabindranath
Dev
what do you want Dimlare
Dev
yes tell me your desire to have it
Dev
to have what?
OLANIYI
Good luck
JOSEPH
I want to know about economic A level tomorrow pls help
Lerato
okay
Umarou
okay
Umarou
hi
Humaira
hi
Liaqat
what is firms
Anteyi Reply
A firm is a business entity which engages in the production of goods and aimed at making profit.
Avuwada
What is autarky in Economics.
Avuwada
what is choice
Tia Reply
choice is a selection of wants from numerous desires.
Alimamy
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10980/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask