<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 9

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 2

Massamedia en die musiekbedryf

MUSIEK

 • Gedurende die afgelope paar dekades het daar enorme ontwikkeling t.o.v. tegnologie plaasgevind. Ook die musiekindustrie is positief daardeur beïnvloed as ‘n mens kyk na die aantal video’s, CD’s, programme, ens. wat beskikbaar is oor musiek. Ongelukkig hou dit ook negatiewe aspekte in vir die musiekindustrie:
 • A.g.v. die relatief goedkoop digitale tegnologie kan tuisopnames gemaak word.
 • Jy sou tuis jou eie compilations kon maak m.b.v. ‘n CD-skrywer en dus net die snitte kopieer waarvan jy hou (dit is onwettig!).
 • Musiek kan van die internet afgelaai word.
 • Dui aan met watter tegnologiese ontwikkelinge jy vertroud is deur ‘n regmerkie of kruisie in die spesifieke blokkie te maak:
Bandmasjien CD-speler Radio DVD-speler
CD-writer Televisie Video’s Internet

Nou verbonde aan die vooruitgang op tegnologiese gebied is die massamedia! Die massamedia sluit in o.a. die televisie, radio, internet, musiekvideo’s ens. waardeur ‘n groot massa bereik kan word.

Die massamedia bepaal in ‘n groot mate waarna jy luister – nie noodwendig uit vrye keuse nie! Dink byvoorbeeld aan die musiek wat jy hoor by sportbyeenkomste, in winkels, banke, restaurante, lughawes en selfs oor die telefoon as ‘n spookstem vir jou vra om aan te hou of selfs aan te hang!

Aktiwiteit 1 (Individueel en groep)

 • Ondersoek en analiseer advertensies (individueel). Juffrou kan ‘n advertensie kies (radio, TV, ens.) en ‘n opname aan julle voorspeel. Elke leerder ondersoek en analiseer die musiek van die advertensie m.b.v. die volgende vraelys:
Die doel van die advertensie?
Op watter teikengroep is dit gerig? (Jeug, volwassenes, studente, vrouens ens.)
Is die melodie maklik singbaar?
Is daar enige trefkrag in die ritme?
Pas die teks by die advertensie?
Is die musiek instrumentaal of vokaal?
Indien vokaal, is dit begeleid of onbegeleid (a capella)?
Watter instrumente word hoofsaaklik gebruik?
In watter styl is die musiek? (klassiek, rock, jazz, ens.)
Sou jy die timbre as lig of donker beskryf?
Is daar enige byklanke? Beskryf.
Voel jy die musiek is geskik vir die spesifieke advertensie? Motiveer jou antwoord.
 • Bespreek nou as klas of daar sekere aspekte is wat ‘n mens sou kon veralgemeen t.o.v. musiek in advertensies.

ASSESSERING

Die leerder is in staat om: 1 2 3 4 5 6 7
Nuwe kulturele idees te verken
Stereotipes te heroorweeg
LU 3.2

Aktiwiteit 2 (Individueel binne groepverband)

Wat is vandag populêr?

Skryf ‘n resensie vir die plaaslike of skoolkoerant oor ‘n “uitvoering” van jou geliefkoosde liedjie en/of kunstenaar(s).

 • Leerders word in groepe verdeel, verkieslik volgens elkeen se musieksmaak. Elke groep kan onderverdeel sodat elke leerder ‘n spesifieke aspek behandel.
 • Die eindproduk kan op ‘n A4-vel papier gedoen word sodat elke leerder ‘n fotostaat daarvan aan sy module kan vasheg.
 • Lees gerus musiekresensies in koerante en tydskrifte om idees te kry ten opsigte van uitleg en aanbieding.

Wees oorspronklik!

Die berig moet die volgende insluit:

 • Naam en foto van Band of kunstenaar
 • Algemene voorkoms ten opsigte van modestyl
 • Naam van Song
 • Styl waarin die spesifieke lied is bv. country, rock, rap, kwaito, gospel ens.
 • Samestelling van die orkes: m.a.w. watter instrumente gebruik word
 • Kritiese bespreking van die lirieke
 • Kritiese bespreking van die komposisie as sulks met verwysing na sekere elemente van die musiek soos bv. ritme, melodie, harmonie, timbre, ens.
 • Bespreking van die uitvoering as sulks met verwysing na die sanger(s), instrumentaliste: balans, atmosfeer, ens.
 • ‘n Rating uit 10
 • Tips vir verbetering!! (Net vir waaghalse!)

Die eindproduk, tesame met ‘n gedeelte van die musiek, moet aan die res vandie klas voorgedra word.

AFLEIDINGS:

Die jeugkultuur ten opsigte van populêre musiek in my klas is:

Moontlike redes waarom hierdie tipe musiek die gewildste is:

ASSESSERING

Die leerder is in staat om: 1 2 3 4 5 6 7
Massamedia te omskryf
Doelgerig en gedissiplineerd in ‘n groep te werk
‘n Kreatiewe bydrae te lewer tot projek
Kritiese evaluering van advertensie te gee
Spesifieke elemente van musiek te evalueer
Stil te luister na musiek
Sensitiwiteit teenoor ander se musiekkeuses te toon
LU 3.7

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
deelname en samewerkingDie leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENtov 3.1-3.4 hieronder, die volgende toon:
3.1 sensitiwiteit t.o.v. ander se musiekkeuses, kunsvoorkeure, ens;
3.2 bereid is om nuwe kulturele idees te verken en stereotipes te heroorweeg;
3.3 eie, groep en veranderende identiteite erken;
3.4 die vermoë toon om eie bydraes in enige kunsvorm uit te druk.
3.8 VISUELE KUNS
 • die invloed van die massamedia op die gemeenskap begryp.
3.7 MUSIEK
 • spesifieke elemente van musiek in advertensies en populêre musiek kan identifiseer en vertolk.
3.6 DRAMA
 • verantwoordelikhede binne groepverband kan deel.
3.5 DANS
 • dansmaat-vaardighede en danssekwense toon om kontrasterende en komplementerende vorms te skep, asook die vermoë toon om die gewig te kontrabalanseer met ‘n maat.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11066/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask