<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Fisiese ontwikkeling en beweging

Module 15

Deelname aan buitelugavontuurprogramme en oriëntering binne verskillende omgewings

Groepwerk

[LU 4.1]

Hierdie projek kan op verskillende vlakke aangebied word: binne klasverband, binne graadverband, binne skoolverband of as pretaktiwiteit vir ‘n skoolgesinsdag (bv. Lentedag). Afhangende van die aantal persone betrokke en die beskikbare tyd, kan hierdie opwindende aktiwiteit na behoefte aangepas word.

Buitelugprogram binne klasverband

Voorafbeplanning

 • Identifisering en, indien nodig, bespreking van geskikte terrein.
 • Toestemming van die skoolhoof om die skoolterrein te verlaat.
 • Toestemming van die skoolhoof om sport- of ontspanningsklere skool toe aan te trek.
 • Toestemming van die ouers dat leerders die skoolterrein verlaat tydens skoolure, asook moontlik van vervoer gebruik maak.
 • Vervoer (indien nodig) deur ouers of per bus.

Materiaal voorsien deur onderwyser

 • Kaarte van die gebied/terrein - genoeg vir elke groep.
 • Reeks instruksies vir elke groep.
 • ‘n Kompas per groep.
 • Noodhulptassie.

Benodigdhede vir leerders

 • Sportklere of ontspanningsklere, met gemaklike stapskoene.
 • Sonhoed.
 • Sonbrandmiddel.
 • Waterbottel met water.
 • Padkos/Kospakkie.
 • Potlood.
 • Een knypbord per groep.

Instruksies t.o.v. kaartwerk en verkenning

’n “Skattejag”- benadering werk goed vir die aktiwiteit. Vooraf word sekere “pryse” of voorwerpe op plekke versteek om as bewysstuk te dien dat die span wel die korrekte bakens bereik het. Elke groep kry ‘n kaart met ‘n reeks instruksies.

Opdragte t.o.v. die vind van ongeveer vyf bakens moet skriftelik aan elke groep gegee word.

Die volgende vaardighede moet getoets word:

 • Padvind: opdragte kan gegee word d.m.v. kompasaanduidings.
 • Kaartleeswerk deur spesifieke geografiese aanduidings of beskrywing van die terrein.
 • Probleemoplossing: Leerders moet bv. ‘n klein vlot bou om ‘n rivier oor te steek.
 • Besluitneming: Alternatiewe roetes kan voorgestel word wat verskillende hindernisse inhou. Die groep moet dit bespreek en konsensus bereik t.o.v. die oplossing.
 • Spoed: Die tyd waarbinne die bakens bereik word, moet so beplan word dat leerders hulle fisies moet inspan om die taak te voltooi. Bonuspunte of bakens kan as aansporing dien.

Let Wel: Dit is belangrik dat die groepe regverdig verdeel word, bv. ewe veel meisies en seuns per groep, goeie sportpersone, sterker en swakker leerders, ens.

Assessering

LU 4
LIGGAAMLIKE ONTWIKKELING EN BEWEGINGDie leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 deelneem aan ’n buitelugavontuurprogram deur oriëntering in verskillende omgewings;
4.2 ’n reeks liggaamlike aktiwiteite uitvoer, insluitend draai-, lig- en balanseerbewegings;
4.3 deelneem aan en verslag doen oor ’n fiksheidsprogram;
4.4 ’n speletjie speel en ontwerp wat die begrip van inval insluit;
4.5 regverdige spel ondersoek in ’n verskeidenheid atletiek- en sportaktiwiteite.

Questions & Answers

I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask