<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 8

Streshantering

Module 14

Metodes om stres te beheer

Aktiwiteit 1:

[LU 3.5]

 • Daar is verskeie ander metodes wat kan help om mense se stres te beheer. As jy ’n gesonde leefstyl volg en jy kom goed klaar met mense, is jy blakend gesond.
 • Hier is nog voorstelle om jou te help. Dit word slegs kortliks genoem. Dis nie moeilik om meer uit te vind oor hierdie metodes nie. Kyk op die internet of in die biblioteek of vra iemand.
 • Korrekte asemhaling is baie belangriker as wat die meeste mense besef. Wanneer jy angstig word, konsentreer daarop om diep en stadig asem te haal. Om uit te asem behoort langer te duur as om in te asem. Haal asem diep in vir vyf tellings, blaas stadig uit vir agt tellings. Stadige, diep asemhaling het ’n kalmerende invloed. Wanneer mense baie gespanne is, haal hulle vinniger en vlak asem en kan hiperventileer en selfs flou word.
 • Indien jy die regte asemhalingsmetodes koppel met spierontspanningsoefeninge, kan jy werklik ontspanning bevorder. Begin met eenvoudige oefeninge. Trek jou skouers op tot teenaan jou nek en hou dit daar vir sowat vyf tellings. Dit laat jou moeiliker asemhaal, nè? Ontspan, laat sak jou skouers en laat jou arms los hang. Wikkel jou vingers en haal diep asem. Dit voel al beter, of hoe? ’n Mens kan dit met jou hele liggaam doen. Begin by jou voete en trek die verskillende spiergroepe styf saam vir vyf tellings, ontspan dan en haal diep asem. Werk so deur al jou spiergroepe en ontspan dan jou hele lyf. Maak seker dat jy lê of in ’n gemaklike posisie sit en moenie opspring nie - jy kan dalk planke toe gaan. Maak jou oë stadig oop en beweeg stadig.
 • Bederf jouself en gaan vir ’n professionele massering. Vra vir die gebruik van natuurlike olies wat ontspanning teweegbring en voel hoe jou stywe spiere vermurwe. ’n Goeie refleksoloog wat konsentreer op reflekse en ander drukpunte kan diepe ontspanning teweegbring. Oppas vir onopgeleide mense.
 • Indien jou stresvlakke buite beheer is, gaan sien gerus ’n kliniese sielkundige. So ’n persoon sal op verskillende maniere te werk gaan om jou te help. Indien so ’n persoon medikasie aanbeveel, gebruik dit soos voorgeskryf. Vermy dit om jouself met allerhande twak te dokter.
 • Nog goeie raad: vermy persone wat jou dieper die afgrond indruk. Daardie vriende wat altyd net negatiewe kommentaar lewer en die slegste in alles raaksien, is nie wat jy nodig het wanneer jy te veel stres beleef nie. Sulke mense belemmer jou pogings om positiewe denke te beoefen. Leer om nee te sê vir goed wat jou benadeel en ja te sê vir ’n suksesvolle lewe.
 • Hou ’n notaboek en maak ’n kruisie vir elke negatiewe gedagte. Vervang elke negatiewe gedagte dadelik met ’n positiewe gedagte. Beloon jouself wanneer die aantal kruisies minder word. ’n Negatiewe gedagtepatroon moet verbreek word, anders sal jou stresvlakke net klim en jy dalk depressief word.
 • Gebruik die probleemoplossingstegnieke wat jy in die skool leer om jou probleme objektief te bekyk. Dan verplaas jy die probleem as't ware vanaf die "emosionele sentrum" na die kognitiewe. So verkry jy afstand van die probleem.
 • Doen iets ongewoons - neem dansklasse en geniet jouself gate uit. Dit sal sommer goed wees vir jou liggaamshouding ook.
 • Maak seker dat jou verwagtinge realisties is. Jy mag dalk te veel verwag van jouself, jou ouers en ander mense. Perfeksioniste is mense wat heeldag angstig is oor foute maak of wat oorreageer oor ander se foute. Kom nou! Hoe anders leer ’n mens dan? “Probeer is die beste geweer", sê die spreekwoord. Onthou, as jy ’n fout maak, stel dit so gou as moontlik reg. Dis nie die einde van die wêreld nie. Daar is niks wat so sleg kan wees dat dit jou lewe hoef op te mors nie. Swaar tye gaan verby. Groot teleurstellings word verwerk. Die mens is ’n taai wese en die lewe is lekker! Geniet dit verstandig.
 • Kom ons kyk hoeveel van hierdie streshanteringsmetodes gebruik jy.

Vul hierdie tabel volledig in.

(Dis dalk iets vir jou portefeulje) Maak ’n regmerk in die regte kolom. Skryf al die metodes wat in hierdie module genoem is kortliks neer.

Metodes Doen dit altyd Doen dikwels Doen selde Doen nooit
gesonde eetplan
genoeg oefening

Kan jy tot enige gevolgtrekking kom?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy of haar wêreld te reageer
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
3.1 faktore wat selfbeeldontwikkeling en selfmotivering beïnvloed, ontleed en bespreek;
3.2 besin oor gepaste gedrag in verskillende soorte interpersoonlike verhoudings;
3.5 ’n persoonlike plan vir die voorkoming en hantering van stres ontwerp en implementeer.

Questions & Answers

show that the set of all natural number form semi group under the composition of addition
Nikhil Reply
what is the meaning
Dominic
explain and give four Example hyperbolic function
Lukman Reply
_3_2_1
felecia
⅗ ⅔½
felecia
_½+⅔-¾
felecia
The denominator of a certain fraction is 9 more than the numerator. If 6 is added to both terms of the fraction, the value of the fraction becomes 2/3. Find the original fraction. 2. The sum of the least and greatest of 3 consecutive integers is 60. What are the valu
SABAL Reply
1. x + 6 2 -------------- = _ x + 9 + 6 3 x + 6 3 ----------- x -- (cross multiply) x + 15 2 3(x + 6) = 2(x + 15) 3x + 18 = 2x + 30 (-2x from both) x + 18 = 30 (-18 from both) x = 12 Test: 12 + 6 18 2 -------------- = --- = --- 12 + 9 + 6 27 3
Pawel
2. (x) + (x + 2) = 60 2x + 2 = 60 2x = 58 x = 29 29, 30, & 31
Pawel
ok
Ifeanyi
on number 2 question How did you got 2x +2
Ifeanyi
combine like terms. x + x + 2 is same as 2x + 2
Pawel
x*x=2
felecia
2+2x=
felecia
×/×+9+6/1
Debbie
Q2 x+(x+2)+(x+4)=60 3x+6=60 3x+6-6=60-6 3x=54 3x/3=54/3 x=18 :. The numbers are 18,20 and 22
Naagmenkoma
Mark and Don are planning to sell each of their marble collections at a garage sale. If Don has 1 more than 3 times the number of marbles Mark has, how many does each boy have to sell if the total number of marbles is 113?
mariel Reply
Mark = x,. Don = 3x + 1 x + 3x + 1 = 113 4x = 112, x = 28 Mark = 28, Don = 85, 28 + 85 = 113
Pawel
how do I set up the problem?
Harshika Reply
what is a solution set?
Harshika
find the subring of gaussian integers?
Rofiqul
hello, I am happy to help!
Shirley Reply
please can go further on polynomials quadratic
Abdullahi
hi mam
Mark
I need quadratic equation link to Alpa Beta
Abdullahi Reply
find the value of 2x=32
Felix Reply
divide by 2 on each side of the equal sign to solve for x
corri
X=16
Michael
Want to review on complex number 1.What are complex number 2.How to solve complex number problems.
Beyan
yes i wantt to review
Mark
16
Makan
x=16
Makan
use the y -intercept and slope to sketch the graph of the equation y=6x
Only Reply
how do we prove the quadratic formular
Seidu Reply
please help me prove quadratic formula
Darius
hello, if you have a question about Algebra 2. I may be able to help. I am an Algebra 2 Teacher
Shirley Reply
thank you help me with how to prove the quadratic equation
Seidu
may God blessed u for that. Please I want u to help me in sets.
Opoku
what is math number
Tric Reply
4
Trista
x-2y+3z=-3 2x-y+z=7 -x+3y-z=6
Sidiki Reply
can you teacch how to solve that🙏
Mark
Solve for the first variable in one of the equations, then substitute the result into the other equation. Point For: (6111,4111,−411)(6111,4111,-411) Equation Form: x=6111,y=4111,z=−411x=6111,y=4111,z=-411
Brenna
(61/11,41/11,−4/11)
Brenna
x=61/11 y=41/11 z=−4/11 x=61/11 y=41/11 z=-4/11
Brenna
Need help solving this problem (2/7)^-2
Simone Reply
x+2y-z=7
Sidiki
what is the coefficient of -4×
Mehri Reply
-1
Shedrak
A soccer field is a rectangle 130 meters wide and 110 meters long. The coach asks players to run from one corner to the other corner diagonally across. What is that distance, to the nearest tenths place.
Kimberly Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11047/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask