<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

Persoonlike ontwikkeling

Module 11

Groepdruk en hantering daarvan

Aktiwiteit 1:

Om deur middel van rolspel emosies uit te beeld

[lu 3.2]

Groepgedrag

Rolspel

Die onderwyser skryf die volgende situasies op stukkies papier, gooi dit in ‘n papiersak en elke groep trek ‘n onderwerp daaruit.

Moontlike situasies word hieronder beskryf (die opvoeder kan ook meer of ander situasies uitdink wat betrekking het op die lewensomstandighede van die leerders).

LW: Dit is belangrik dat die emosies of gevoelens van al die rolspelers uitgebeeld word. Let daarop dat in sommige van die situasies aggressiewe optrede uitgebeeld sal word. Dit is belangrik dat die leerders goed sal nadink oor effektiewe maniere om hierdie aggressiewe gedrag binne die rolspel te hanteer.

In al die tonele kom probleemsituasies voor. Ten minste een van die rolspelers moet met ‘n positiewe oplossing vir die situasie na vore kom.

  1. Die hoofkarakter word uitgenooi na ‘n partytjie wat ‘n oorslaapnaweek by ‘n maat is. Die maat se ouers is oorsee. Al die partye weet dit. ‘n Paar vriende het al ingestem om die partytjie by te woon. Hulle plaas druk op die hoofkarakter om ook te kom.

Rolverdeling: Hoofkarakter (seun of meisie)

Pa

Ma

Ouer broer(s) en/of suster(s)

  1. ’n Paar maats kom nà skool na jou en vra of jy nie saam met hulle sal kom dagga rook in ‘n verlate klubhuis op die golfbaan nie. Hulle het dit al dikwels gedoen en sê slegs “sissies” is nie bereid om te eksperimenteer nie.

Rolverdeling:

Hoofkarakter (seun of meisie)

‘n Groep maats (seuns en meisies van grade 6, 7 en 8)

  1. Die twee “koelste” leerders in graad 6 spreek af om pouse in die aantrekkamers agter die verhoog saam te rook. Hulle nooi ‘n paar ander graad sesse om te kom deel in die “avontuur”.

Rolverdeling:

Hoofkarakters (seuns of meisies)

‘n Groep maats (seuns en meisies van graad 6)

  1. ‘n Paar van die “koel” ouer ouens (bendelede) in die buurt vra twee graad 6-leerders om die aand saam met hulle “graffiti” te gaan verf op ‘n ander bendegroep se skuilplek.

Rolverdeling:

Hoofkarakters (seuns of meisies)

Twee maats (seuns en meisies van graad 6)

LW: Algemene klasbespreking na afloop van hierdie rolspel is uiters belangrik. Die leiding en die houding van die opvoeder sal die sukses en die erns van hierdie onderwerpe bepaal.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Persoonlike ontwikkelingDie leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
  • oor sy/haar eie vermoëns, aanleg, belangstellings en sterk punte, asook selfbeeld, besin;
  • verduidelik hoe om in verskillende situasies op groepdruk te reageer;
  • deernis toon deur vir mense en diere om te gee;
  • die vaardigheid toon om in verskillende konfliksituasies die vrede te behou en as bemiddelaar op te tree;
  • verduidelik wat geleer is deur oor eie ervaring met betrekking tot selfbestuursvaardighede na te dink;
  • ‘n verskeidenheid probleemoplossings-vaardighede vir verskillende kontekste beskryf en kies.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask