<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 9

Kaartwerk

Module 11

Foto’s

 1. Foto’s
 1. Waarom gebruik Aardrykskundiges foto’s?

Dit is moeilik vir iemand wat nog nooit ‘n sekere plek besoek het nie om te begryp hoe dit daar lyk. ‘n Kaart van die plek is ‘n wonderlike hulpmiddel, maar onthou dat die verskillende verskynsels ook maar net deur kaartsimbole weergegee word. Daarom kan foto’s oor ‘n afstand heen ‘n baie beter beeld van die betrokke verskynsels daar weergee. Sodoende SIEN die kyker die landskap en die verskillende verskynsels wat daar voorkom.

 1. Wat is ‘n foto dan?

Dit is ‘n hanteerbare, verstaanbare en realistiese miniatuurbeeld van verskynsels wat deur ‘n kamera op film vasgevang is.

2. Verskillende soorte foto’s

Foto’s word geklassifiseer volgens kleur en hoek. In Aardrykskunde word swart-en-wit foto’s meestal gebruik en die leser moet op ervaring staatmaak om byvoorbeeld te weet dat plante ‘n groen kleur het. Kleurfoto’s is baie meer lewensgetrou, maar baie duur.

Op grond van die hoek waaruit foto’s geneem word, word daar verskillende soorte foto’s onderskei. Jy het laasjaar al met van hulle kennis gemaak.

 1. Horisontale foto’s

Voorwerpe op die voorgrond van die foto is groter, omdat dit nader aan die kameralens is. Dieselfde tipe voorwerp, byvoorbeeld ‘n dubbelverdieping-gebou, sal baie kleiner vertoon as dit verder weg van die kamera is. Agter die voorste verskynsels is daar dele wat glad nie gesien kan word nie. Dit word DOOIE GROND of VERSKUILDE GROND genoem. (Dink byvoorbeeld aan ‘n klasfoto. As jy direk agter iemand staan, sal jy nooit op die foto verskyn nie – jy word dan “dooie grond”.)

 1. Skuinslugfoto’s

Hulle word vanaf hoë berge, geboue en vliegtuie geneem waar die kamera skuins na benede gekantel word om iets af te neem. Hierdie soort foto’s dui eienskappe nog steeds uit ‘n redelik bekende hoek aan en het baie minder dooie grond as ‘n horisontale foto.

 1. Hoëhoek skuinslugfoto’s

As die kamera-as met ‘n groot hoek (60°+) weg van die vertikale as gekantel word, word dit ‘n hoëhoek skuinslugfoto genoem. Die horison sal dus nog op die foto sigbaar wees. Die hoeveelheid dooie grond is amper net so veel soos by ‘n horisontale foto.

 1. Laehoek skuinslugfoto

As die kamera-as met ‘n kleiner hoek (±30°) weg van die vertikale as gekantel word, word dit ‘n laehoek skuinslugfoto genoem. Die horison sal dus glad nie op die foto sigbaar wees nie en die hoeveelheid dooie grond is baie minder.

 1. Vertikale lugfoto’s

Vertikale lugfoto’s word gebruik om kaarte te teken, omdat hulle dieselfde beeld van die aarde voorstel as ‘n kaart. Hulle word loodreg van bo geneem deur ‘n spesiale kamera wat onder in die romp van die vliegtuig gemonteer is. Die optiese as van die kamera maak dus ‘n hoek van 90° met die grondoppervlakte.

 1. Die vertikale lugfoto het baie voordele vir die Aardrykskundige:
 • Die skaal is oral akkuraat en groottes van voorwerpe kan akkuraat bepaal word.
 • Dit wys alle eienskappe soos dit werklik van bo lyk (‘n kaart moet van simbole gebruik maak).
 • Daar is geen dooie grond nie.
 • Die uitleg van paaie en spoorlyne blyk duidelik.
 • Hoë bome en geboue kan uitgeken word aan die lang skaduwees wat hulle gooi.
 • Hulle word as basis gebruik vir die samestelling van die 1 : 50 000 topografiese kaarte en 1 : 10 000 ortofotokaarte.
 1. Hoe vertikale lugfoto’s geneem word:

Die kamera word onderaan die vliegtuig gemonteer, wat op ‘n konstante hoogte bo seevlak vlieg. Die vliegtuig vlieg in ‘n oos na wes óf wes na oos rigting en die foto’s word dus in stroke geneem. Elke opeenvolgende foto in die strook oorvleuel die volgende foto met 60%.

Sodra die eerste strook klaar geneem is, draai die vliegtuig om en begin die volgende strook vanaf die teenoorgestelde rigting neem. Die twee stroke oorvleuel weer met 30%.

In Suid-Afrika word die foto’s tussen 10h00 en 13h00 geneem, hoofsaaklik in die somer. Bewolkte en deinserige dae is nie geskik nie, want sekere belangrike inligting kan verberg word.

 • Moet dit nie as vanselfsprekend aanvaar dat die bokant van ‘n lugfoto altyd noord wys nie. Noord verskyn oudergewoonte aan die bokant van ‘n kaart, maar hou dit altyd in gedagte dat ‘n foto nie ‘n kaart is nie!
 • As die vliegtuig eers van oos na wes en dan wes na oos vlieg, kyk of jy kan sê waarom die drukwerk op die foto soms die regte kant na bo het en soms onderstebo is.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask