<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 9

Sosiale en omgewingskonflik in suid-afrika

Module 10

Sosiale gevolge van omgewingstekorte

 • Vier belangrike sosiale gevolge kan geïdentifiseer word as gevolg van die invloed van omgewingstekorte op die gemeenskap.
 • Afname in landbouproduksie
 • Afname in die ekonomie
 • Verskuiwing van die bevolking
 • Die verswakking van instellings (organisasies)
 • Verduidelik in jou eie woorde waarom en hoe die bogenoemde gevolge ontstaan, en gee voorbeelde uit jou eie streek.

1. Afname in landbouproduksie

 • In die tuislande het landboupotensiaal afgeneem as gevolg van ‘n toename in bevolkingsdigtheid, watertekorte en gronderosie. In Bophuthatswana het boere in die 1940’s 110 kilogram mielies vir elke persoon geproduseer. Teen die 1970’s het dit tot 50 kg per persoon gedaal.
 • Die gevolg hiervan is siektes wat aan wanvoeding toegeskryf kan word, soos kwasjiorkor by kinders en tuberkulose by volwassenes. Namate die beskikbare bronne vir landbou en woude afneem, word baie mense gedwing om die landbou te verlaat. Hulle word verplig om na dorpe en stede te gaan en om laag besoldigde werk te aanvaar. (Wat beteken dié term?)
 • Gemarginaliseerde (benadeelde) plattelandse en stedelike swartmense word die slagoffers van toenemende tekorte en onvoldoende alternatiewe (ander) werksgeleenthede. Die resultaat hiervan is kroniese armoede (wat beteken “kronies” hier?).

2. Afname in die ekonomie

 • Namate daar ‘n afname in die produksie van voedsel is, het dit ook tot ‘n negatiewe invloed op die ekonomie. Landbou speel ‘n belangrike rol in die verkryging van buitelandse inkomste, wat ons valuta noem. Dit beteken dat indien landbouprodukte uitgevoer word, daar geld uit die buiteland na Suid-Afrika kom. Dit help om die ekonomie van die land te stimuleer.
 • Indien produksie egter afneem as gevolg van omgewingsfaktore, word daar nie genoeg geproduseer om uit te voer nie. Dit strem dan die ekonomie en lei tot afdankings en werkloosheid in sektore wat nou betrokke is by die landbou. Noem van hierdie sektore in jou en ander omgewings wat kan ly as die produksie

3. Migrasie (verskuiwing van die bevolking)

 • Die afgelope paar jaar was daar ‘n toename in die verskuiwing van inwoners uit plattelandse na stedelike gebiede. In die 1990’s is die tempo waarteen verstedeliking plaasgevind het, geskat op 750 000 per jaar. Hierdie mense beland meestal in informele nedersettings. Nie almal slaag daarin om ‘n werk in die stede te kry nie.
 • Hierdie migrante ervaar dieselfde ekologiese benadeling in die stede as waaraan hulle in die plattelandse gebiede blootgestel was. Die konsentrasie van ‘n groot aantal mense in ‘n gebied wat oor beperkte hulpbronne beskik, lei tot die beheer van bronne deur sekere groepe.
 • Plaaslike magstrukture ontstaan waar die leiers die mag verkry deur die beheer van die basiese hulpbronne soos grond, en die toekenning van huise en dienste. Dit kan lei tot spanning en wanpraktyke.
 • Migrasie lei ook tot ‘n toename in die getal informele nedersettings. Tans verteenwoordig die inwoners van die nedersettings meer as 30% van die totale stedelike bevolking. Hierdie nedersettings word in die meeste groot stede in Suid-Afrika aangetref. In Kaapstad is talle huise wat uit enige materiaal, van sinkplaat en hout tot plastiek, bestaan, langs die snelweg opgerig. Wat is hierdie inwoners se grootste probleem? Wat beskou jy as ‘n moontlike oplossing?

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask