<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 7

Kaartwerk

Module 10

Die lees, ontleding en vertolking van topografiese kaarte

  • Die vermoë om kaarte te gebruik en te vertolk is ‘n belangrike onderdeel van ‘n mens se aardrykskundige vaardighede. As jy ‘n kaart gebruik, moet jy onthou dat: – die werklikheid op skaal verklein is; – die verskynsels en patrone gesien word asof ‘n mens van bo-af neerkyk op die landskap; – simbole gebruik word om kenmerke en verskynsels voor te stel.
  • Verskillende soorte kaarte word vir verskillende funksies geteken.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n verskeidenheid kaarte as aardrykskundige en omgewingsbronne te identifiseer

[lu 1.1]

  • Kyk hoeveel verskillende soorte kaarte jy in jou atlas kan identifiseer. Skryf van die name onder mekaar neer en dui elkeen se belangrikste funksie aan.

Aktiwiteit 2:

Om kaarte wat ‘n verskeidenheid inligting bevat te interpreteer

[lu 1.2]

  • Verdeel in groepe. Gaan soek gedurende die volgende week kaarte wat vir ‘n verskeidenheid doeleindes in jou omgewing gebruik word. Reisagentskappe, eiendomsagente, koerante, tydskrifte, motorhawens, bouers, ens. kan genader word. Stel uit elke groep ‘n eie kaartversameling saam. Maak ‘n tabel soos hierbo en noem elke kaart se funksie.
Gevind by Funksie
Reisagentskappe
Eiendomsagente
Koerante
Tydskrifte
Motorhawens
Bouers

In grade 4 tot 6 het jy alreeds kennis gemaak met baie belangrike feite oor kaartwerk. Die vier belangrikste kenmerke van TOPOGRAFIESE KAARTE is:

  • dis ‘n verkleinde weergawe van die werklikheid en moet op ‘n spesifieke skaal geteken word;
  • verskynsels word deur simbole op die kaart aangedui;
  • rigting moet op ‘n kaart bepaal kan word;
  • hoogte word deur kontoerlyne aangedui.

Kom ons kyk na elkeen van die aspekte:

1. Verskillende skale en afstandberekening

Jy weet reeds dat ‘n kaart ‘n verkleining is van die werklikheid soos van bo-af gesien. Om ‘n kaart so te kan verklein, moet jy van ‘n sekere skaal gebruik maak.

Die skaal van ‘n kaart MOET onderaan die kaart aangedui word. Daar is verskillende soorte skale wat gebruik kan word:

Lynskaal

Op ‘n lynskaal kan jy direk die afstand tussen twee plekke afmeet.

Verhoudingskaal

bv. 1:50 000

Dit beteken dat 1 sentimeter (of watter ander lengte-eenheid ook al) op die kaart gelyk is aan 50 000 sentimeter (dieselfde lengte-eenheid) in die werklikheid.

As twee plekke op die kaart 4 cm uitmekaar is, sal jy dus eers ‘n berekening moet doen om die werklike afstand te bepaal. Dit sal soos volg lyk : 4 × 50 000 = 200 000 cm

= 200 000 ÷ 100 000 = 2 km

Woordskaal

bv. 1 cm stel 20 km voor.

As die afstand tussen twee plekke op die kaart 3 cm is, sal jy ook eers ‘n berekening moet doen.Dit lyk soos volg : 3 × 20 = 60 km

Een of al die verskillende soorte skale kan op ‘n spesifieke kaart aangedui word.

Aktiwiteit 3:

Om vertroud te raak met die gebruik van lynskaal

[lu 1.3]

1. Meet jou klaskamer se lengte en breedte in meter en teken dan ‘n vloerplan daarvan. Gebruik ‘n skaal van 2 cm om 1 meter voor te stel.

Teken nog ‘n vloerplan van jou klaskamer, maar gebruik ‘n skaal van 1 cm om 1 meter voor te stel.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11020/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask