<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Willie gaan visvang

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die avonture van die Wapse is nou verbonde aan die ondervindings van elke leerder in Graad 1, seuns sowel as dogters. Hulle word blootgestel aan ander omgewings - stedelik, platteland, en word bewus van hoe anders mense lewe, bv. in die bos, sonder krane en elektrisiteit.

Opvoeders moet onthou dat daar leerders in hul klas mag wees wat nie Graad R bygewoon het nie en dus sekere vaardighede, strategieë en konsepte van Graad R nie ontwikkel of aangeleer het nie. Die opvoeder het dus nodig om te verseker dat hierdie in Graad 1 aangeleer en ontwikkel word. (Sien Graad R-modules)

Luister en spraak is die belangrike fondamente waarop geletterdheid gebou word. Die mate waarvolgens leerders die praat van hul huistaal bemeester het, sal verskil en die opvoeder moet hiervan bewus wees.

Taalontwikkeling is ‘n proses wat geleidelik ontwikkel en elke leerder het die simpatieke ondersteuning van die opvoeder ter alle tye nodig.

In Graad 1 luister en lees die leerders stories en word hulle betrek by die leer van klanke en die skryf van die taal. Die klasomgewing moet ‘n plek wees wat die leerders sal aanmoedig om alle aspekte van die taal te leer.

TYDSKEDULE

Alle leerders behoort al agt modules te voltooi, plus-minus twee per kwartaal. Hulle moet toegelaat word om teen hulle eie spoed te werk.

Sport as onderwerp word in hierdie module behandel. Willie gaan visvang en daar wag ‘n groot verrassing.

Woorde en letters word tussen lyne geoefen.

INTEGRASIE VAN TEMAS

Menseregte

  • Almal het die reg op sportdeelname. Daar moet geriewe vir almal wees.

‘n Gesonde omgewing

  • Daar moet veilige plekke wees waar kinders kan speel.
  • Bespreek.

Die module, “Willie gaan visvang”, behandel verskillende sportsoorte. Laat die kinders gesels oor die sportsoorte waaraan hulle deelneem en sportfoto’s en -berigte klas toe bring.

Probeer om een of meer sportwedstryde op radio of televisie vir die leerders op band te neem. Hulle moet deur te luister (nie kyk nie!), probeer raai watter sportsoort ter sprake is. Indien daar ‘n hele paar voorbeelde is, kan die onderwyser vooraf vir die leerders die verskillende opsies gee. Dit is belangrik dat leerders soms na ‘n stem luister van iemand wat hulle nie kan sien nie. Probeer dus ook om gereeld vir hulle stories op band te speel.

LU 1.1

Lees die storie “Willie gaan visvang” aan die klas voor en vra vrae om te toets of hulle geluister het. Leerlinge kan ook hierdie en ander stories vir die klas terugvertel.

LU 1.3

Die onderwyser kan ‘n visvang-speletjie maak om leerlinge se woordeskat uit vorige modules te toets. Kies woorde wat die leerders in vorige modules moes leer en skryf hulle op karton neer. (Oopgeknipte papdose of ander kartonhouers kan baie goed vir die doel gebruik word.) Heg ‘n skuifspeld aan elke kaartjie vas. Maak nou twee of drie eenvoudige visstokkies met ‘n hoekie aan die punt. (Die hoekie kan ook ‘n skuifspeld wees wat oopgebuig is.) Die “vissies” word met die woorde na onder in ‘n houer of op die mat geplaas. Leerders kan nou in groepies van twee of drie visse vang. Indien hulle die woordjie kan lees, kan hulle dit hou. Indien nie, moet hulle dit teruggooi. Die leerder wat aan die einde die meeste visse het, wen.

LU 3.4

In die vorige module is die aa, ee en oo klanke aangeleer. In hierdie module hersien ons bogenoemde klanke en leer ook die uu en oe klanke aan. Agterin hierdie module is weer klankekaartjies wat die leerders kan uitknip om woorde mee te bou. Laat hulle hierdie kaartjies gereeld uithaal en daarmee woorde bou. (Dit is verkieslik dat die kaartjies op karton gekopieer word.)

LU 6.1

Leer die volgende woorde vir die leerders aan: sport, visvang, rugby, krieket, netbal, hokkie, sokker. Onthou om hierdie, asook woorde uit vorige modules, gereeld vir die leerders te flits.

LU 3.4

Leerders afdeling

Inhoud

  • Lees en skryf al die uu woorde in die muur.
naam kop vuur sop suur
gaan duur huur klop
gluur hoop koop voor

LU 3.5
  • Wat het jy nodig om hierdie sportsoorte te speel? Verbind die regte woorde en prente.

LU 3.4
  • Lees en skryf al die “oe” woorde in die boek.
hoor Saam soek moeg
lap Sing groet teer
koek Voet sap skoen
soen mamma goed
LU 3.4
LU 4.1
  • Omkring die regte woordjie
LU 6.1

Assessering

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder letters en woorde herken en betekenis uit geskrewe teks skep.

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder klankbewustheid ontwikkel.

Leeruitkomste 4: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf.

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK : Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.1: Dit is duidelik wanneer die leerder klanke in verband bring met letters en woorde.

Questions & Answers

any tip for igcse economics exam?pls
Stacey Reply
well
The
What is a market
Divine Reply
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
what are the variables that affect demand
Divine
price of the related goods 2 price of the given commodity 3 income of the consumer 4 taste and preference 5 expectation in the future price
John
pls the taste and preference
Nas
explain briefly
Nas
a consumer taste and preference commodity changes for a time the man becomes
John
sorry sorry
John
is when the price of a commodity becomes high and can't afford example Samsung instead of iPhone
John
consumers who have high intense for goods will purchase the goods even if the price of that commodity increases because he or she preferred that commodity.people will be prefer iphone as its price increase
Yussif
as usual bad taste of preference is when a consumer regrets from one commodity to another in terms of the price
John
thanks alot
Nas
you're welcome
John
#Preference; #Income #Test
Dereje
#price Of Commodity #Income #Taste #Preference
Dereje
#Market is The Place Where Buyers And Sellers Are Exchanging Their Goods And service. #
Dereje
difference between macro and micro economics
Lawrence
Microeconomic Study about individual consumers market But Macroeconomis Study General economic Process Such As #Aggregate Demand #Aggregate Supples #GDp= #GNp
Dereje
nice so can u run down a brife discussion on GDP
Lawrence
good
Chinex
pls can someone differentiate between the perfectly elastic, perfectly inelastic and unitary
yhar Reply
and then again pls what are the types of elasticity, the methods of calculating it thank u
yhar
Perfectly inelastic is when the coefficient is equal to zero Unitary is when the coefficient is equal to one But am not sure if we have perfectly inelastic
John
I'm kind off confuse abt the PED, IED and co are they the types of elasticity we've
yhar
Yh the types are price elasticity cross and income elasticity of demand
John
do we've specific formulaes to calculate for each of them
yhar
yes. PED. changes in quantity demanded divided by changes in price
Vealmurugan
so pls what's the general name given to unitary, elastic n inelastic ? are the names given to the final result after doing the calculations?
yhar
P2-P1÷P1×100or Q2-Q1×Q1×100 PED
John
***tutor2u.net/economics/reference/price-elasticity-of-demand
Vealmurugan
They are elasticity coefficient
John
@John I don't get u well pls
yhar
whichone
John
P2-P1÷P1×100or Q2-Q1×Q1×100 PED @john pls tis is what m talking abt
yhar
Yh is the formula for PED
John
Pls are you having a for PED
John
thank u very
yhar
dy
Jobang
what is economics
Tayyeb
economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative use
John
is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses
Divine
yes this is because economic provide a body of knowledge on human economic principles under theories and these theories can be verified with real world data using science method in other words it was scientific method in arriving at solution identification of problem or basic data collection among
John
unitary ElasticWhen Elasticty =1 Perfectily Elastic When 0<1 inelastic when 0>
Dereje
Pls is anyone having the NovDec questions?
John Reply
No
Emmanuel
what is micro economics
Rakesh Reply
What is PPF
Endam
Production Possibility Frontier
John
It refers to a curve or graph which shows the possible contributions of maximum alternative of commodity that can be produced in an economy
John
thanks
Endam
Thanks John talkx of defination pls
Endam
I don't get you
John
guys Any One With Novdec Questions 2019?
Diana Reply
what did Adam Smith introduce?
Sunday Reply
what is supply
Awunyo Reply
supply relationship shows that the higher the price, the higher the quantity supplied. 
SDADY
what are the dissadvantages of large scale production
Atanga Reply
depreciate of quality taste
Kosiso
Some of the Disadvantages are:- 1. Production not according to individual Tastes 2. Monopoly 3. Not Flexible 4. Over-Production 5. Heavy loss and Dislocation 6. Decline of Cottage and Small Scale Industries 7. Adverse Effect on Labourers 8. Unequal Distribution of Wealth
Asrar
And what can be the advantages too
Enow
1.adequate satisfaction 2.reduce importation
Yussif
Reduce importation how pls
Enow
the country will have enough products.this will reduce the level of government expenditure on imported goods especially
Yussif
Some of Advantage 1. Division of Labour 2. More Production 3. Use of machines 4. Low Cost of Production 5. Standard Goods 6. Advertisements and Salesmanship
Asrar
Some of its disadvantages are : (i) Less Supervision (ii) Individual tastes ignored (iii) Absence of Personal Element (iv) Possibility of depression (v) Dependence on Foreign Markets (vi) International complications and war (vii) Cut-throat Competition (viii) Less Adaptability
Kalu
what are the types of trade cycle
Kenny Reply
depression
DG
explain the following 1.supply 2.mobility of labour 3.why the demand slope downward from left to right
Theresa Reply
Mobility of labor is a the movement of labor (people) geographically or occupationally
Olotu
What is Supply
Kamodu Reply
Supply is quantity of a comodity which is presented in the market for sell on fixed price
Mahwish
Supply is quality of a goods the seller are willing to deliver at the particular price
Chinex
what is economy
Jacob Reply
Economy is defined as the efficient use of resources
Thomas
explain merits and demerit of economic
Portia
What is Unemployment?
Prince Reply
unemployment is a situation where an individual is easily and ready to render services but resources are not available.
Phelix
Unemployment refers to individual who are employable and seeking a job but are unable to find a job or doesn't have a job. To find the unemployment rate in a given economy, you must divide the unemployed people by the total number of employed people in the work force. Indicator of economy's status.
elkanah
unemployment is The level of joblessness in an economy, often measured as a percentage of the workforce. Unemployment was reported at 5.2% in May, up from 4.9% in April
ANNOR
Pls wat are the factors that influence unemployment
Olotu
just trying ⚠ factors that affect unemployment - the rate of imported inflation - interest rates - levels of investment
Wallace
unemployment is a situation where country labour Force who are active capable and are really searching for or willing to work at assistant wage rates but cannot find job
John
working age ppl who have no job for a period of time. there are different types of unemployment like structural, fictional, seasonal n etc. there is a formula to calculate it. n have factors causes this.
Vealmurugan
factors that influence on employment 1 high population growth growth as against low Industries growth rates 2 lack of skills or mass irritracy 3 government policies such as minimum wage trade liberalization and high taxation 4 initial capital requirements
John
I'm an economics student, what I do now will make my life a success,
mostafiz
Thank you
Tantoh
😂😂😂😂😂😂😂☺☺☺🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓👩‍🎓
Leta
what is difference between economic growth and economic development?( I want unique &brief answer)?
Leta
unemployment is when legitimate labour Force are not engaged in the economy.
Lawrence
economic growth is the already settled growth of the economy and National income can be used in verification of that while economic development is the process of improvement in an economy
Lawrence
what is rational behavior
Aaron Reply
James what is nationalisation
Awunyo
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 1. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11010/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 1' conversation and receive update notifications?

Ask