<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Wilde diere

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

In Graad 2 sal die leerders voortbou op die woordeskat wat in Graad 1 bekend gestel is. Baie geleenthede moet geskep word om hul luister- en praatvaardighede te ontwikkel sodat lees en skrif daarop kan volg.

‘n Uitgebreide woordeskat is noodsaaklik. Terwyl reeds bekende woorde vasgelê word, word nuwe woordeskat in stories, rympies, gediggies en speletjies ingevoer.

Leerders word aangemoedig om vrae te beantwoord en deel te neem aan besprekings en gesprekke in die addisionele taal.

Leerders se aandag word gevestig op die verskil in die indiwiduele klanke van die nuwe taal. Leerders ontdek dat sommige klanke dieselfde bly en sommige verander. Die opvoeder sal toevallig aandag gee aan die korrekte uitspraak.

TYDSKEDULE VIR MODULES 1 - 5

Daar word voorgestel dat al die leerders al vyf modules voltooi.

In hierdie module is verskillende feitelike leesstukke oor soogdiere, leeus en reptiele. Die verskillende eienskappe van elk word bespreek, die leesstuk word gelees, vrae word beantwoord en leerder lees dit en teken prente daarna.

‘n Aantal klanke word bekend gestel.

‘n Gedig waarna die leerders luister, oor gesels en later lees en memoriseer, bevat interessante feite oor wildediere.

INTEGRASIE VAN TEMAS

 • ‘N GESONDE OMGEWING

Die natuur waarin hierdie diere ‘n bestaan voer, moet versorg en bewaar word.

Die mens moet verseker dat hierdie ryk erfenis nie uitsterf nie.

 • Lees leesstuk herhaaldelik.
 • Leerders lees later saam.
 • Lees gedig herhaaldelik.
 • Hersien aangeleerde woorde.
 • Leerders lees later saam.
 • Memoriseer mettertyd gedig.
 • Klanke op flitskaart.

Leerders afdeling

Inhoud

Reptiele

Slange en akkedisse is reptiele.

Reptiele is diere met skubbe op hul lyf.

Die meeste reptiele lê eiers.

Die eiers broei uit as dit lekker warm is.

Die meeste akkedisse het vier bene.

Slange het nie bene nie.

Krokodille is ook reptiele. Hulle lê gewoonlik langs die rivier in die son.

Krokodille vreet klein diertjies wat by die rivier kom water drink.

Skilpaaie is reptiele wat nie vinnig kan beweeg nie, want ‘n skilpad dra ‘n swaar dop op sy rug. As die skilpad skrik, kruip hy in sy dop weg.

Skilpaaie vreet vrugte en plante.

Reptiele soek in die winter ‘n lekker warm plekkie en in die somer kruip hulle in die koelte weg as die son te warm is.

Party slange is giftig.

LU 3.5
 • Teken vier verskillende reptiele.
 • Skryf die name by.
LU 3.1.5
 • Lees elke sin.
 • Gesels oor die sin.
 • Soek die regte woord.

1. Krokodille woon langs ........................................................................................

2. Party slange is ......................................................................................................

3. Die skilpad dra ‘n swaar ......................................................................................

4. Krokodille eet klein .......................................................... wat kom water drink.

5. Die meeste reptiele lê ..........................................................................................

6. Reptiele het ........................................................................................ op hul lyf.

LU 2.1 LU 4.3

Gediggie

LU 2.7 LU 3.6

Klanke

Assessering

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.1: Dit is duidelik wanneer die leerder gepas op eenvoudige vrae reageer;

Assesseringstandaard 2.7: Dit is duidelik wanneer die leerder liedjies, aksierympies en eenvoudige gedigte memoriseer.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.1: Dit is duidelik wanneer die leerder prente om geskrewe teks te verstaan gebruik:

3.1.5 teken ‘n prent om ‘n sin te illustreer;

Assesseringstandaard 3.5: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n groot aantal leesboeke (fiksie en nie-fiksie) en bekende rympies op ‘n gepaste taal- en leesvlak vir inligting en genot lees.

Assesseringstandaard 3.6: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n leeswoordeskat van tussen 250 en 500 alledaagse woorde demonstreer; indien leerders hul addisionele taal vir leer in ‘n ander leerarea gaan gebruik, behoort hulle na 500 woorde te mik.

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder sinne voltooi deur ontbrekende woorde in te vul.

Questions & Answers

what is the law of equilibrium.
Henry Reply
The difference between cyclical unemployment and structural unemployment
Prince Reply
Cyclical unemployment .it has to do with an increase in the quantity of good demanded or there is over production which result in fall in prices. Industries will be affected it will now causes retrenchment of workers in the industries while structural unemployment arises as a result of slight change
Adeoti
In the industrial structure of a countries workers wil now be retren
Adeoti
Will now be retrenched as a result of economic recession... That is the little i knw....
Adeoti
what is the condition of a consumer behaviour in the equilibrium under the theory of consumer behaviour
Sahr Reply
what is equilibrium
Sahr
A point where quantity demand & supply meets called equilibrium
Hasham
a state is said to be equilibrium when there is no tendency of movement.
Nibedita
Pls @Nibedita am confused
Prince
The state of balance achieved by an end user of products that refers to the amount of goods and services they can purchase given their present level of income and the current level of prices. Consumer equilibrium allows a consumer to obtain the most satisfaction possible from their income.
Okwori
where is the calculations?
Nathan Reply
what are the two conditions for aconsumer to be in the equilibrium under the theory of consumer behaviour in
Sahr
Economic equilibrium is a condition or state in which economic forces are balanced. In effect, economic variables remain unchanged from their equilibrium values in the absence of external influences. Economic equilibrium may also be defined as the point at which supply equals demand for a product,
vinay
Hello there, let's make a time to chat about econimics and its issues.
DA Reply
it's true
Adamsvictor
hie Sir /Madam l need help when it comes to Economics lm doing it for the first time
Thembelani
So, share your problems that you have in terms of economis and we will discuss on it.
DA
Basic Economic problems
Thembelani
what is the Basic Economic problem
Thembelani
what is the Basic Economic problem
Thembelani Reply
scarcity
Rhaiymornd
a bit of explanation please its my first year doing Economics
Thembelani
rare, limited. economic agents eg You dube, the govt & the business entities wants to maximise their utility/satisfaction but because limited resource or scarcity of such resources they are unable to satisfy their needs.
ian
thank u Sir , l understand what you are saying now
Thembelani
limited resources; you wanna take the most benefits from the minimum resource.
DA
if u ar a fresher, eco has to 2 fundamental parts "micro & macro". micro(small) this is were the economc agents ar discussd, economc systms, dmand & supply, typs of market systms etc and the macro (big) part the elucidates the functns of central bank, typs of employmnt, functns of money & int trade.
ian
there is an old adage that says "a picture is worth a thousand words" economics is full of graphing so it requires on the side of the student to master the art of keeping information in form graphs.
ian
oky Sir
Thembelani
scarcity becomes the fundamental problem of economics because of limited resources, when we take an individual, he or she has many wants, thus unlimited wants but can never satisfy all but only few.
Rhaiymornd
now when we take a firm, a firm maybe willing to produce two or more product into the market but due to limited resources they only produce one. the same way if we take the government, he or she maybe willing to bring development either through infrastructures,
Rhaiymornd
that is when consumer decision making rule comes in
Olusegun
choice arises as a result of scarcity of resources
Olusegun
so if we look through, the individual, firm and government, their wants are unlimited but due limited resources, all of their wants cannot be satisfy. therefore scarcity can be term as limited in supply of resources. scarcity is not lack of resources but insufficient resources
Rhaiymornd
there is a marriage with the following; scarcity, factors of production, opportunity cost curve (occ) or (ppc, ppf, tc) production possibility curve productn possibility frontier transformation curve. The OCC, PPC, PPF & TC explains the decisions made by householders, firms & the govt.
ian
opportunity cost also arises as a result of firm willing to produce a particular commodity but resources use in satisfying or producing such output is limited
Olusegun
wat ar those decisions? the most important is WHY nations economise tht is if they hav abundancy of factors of productn eg land, labour & entreprise? now since all of us have unlimited needs against few resourcs PPC, PPF, TC, OCC walks in to make wise allocatn of resources.
ian
how do those decisions made? eg by economic agents; a. Household (You) - if u have R10 & wish to buy a book & a pen & realise that both commodities seĺl at the same price which of the two (2) can u buy (necesity) and which one can u forgo (not all tht important).
ian
b. firms - they allocat mo resourcs to all thoz commoditz tht they think will yield mo profit. c. Govt - if the govt SA was to come in yo area which 1 would u think they can consider first tht can benefit the majority & the minority. So instead of building football stadium they construct a hospital.
ian
if the SA govt had enough resources they would have built both the stadium and the hospital but because of scarce in terms of resources they had to forgo the construction the stadium to build a hospital which is necessary for the majority to benefit.
ian
Opportunity cost well broken down..
Andres
opportunity cost means the lose of other alternatives when the alternative is chosen
saad Reply
is the benefits that you loose by not selecting a certain alternative.
EDWINY
individual wants maybe unlimited, but means to satisfy them are limited there one has to forgo some alternative in order to acquire other alternative and it must according priority, that is when scale of preference set in for individuals to make choice
Rhaiymornd
hello everyone
Aliyu
Next best alternative forgiven
Shoaib
demand is the amount of goods and services that consumer is willing and able to purchase at a particular prices over given period of time
Rhaiymornd Reply
yep
Abraham
what's demand?
labi Reply
What customers want the most...
Abraham
not only what customers wants, want is just mere desire but demand is backed by purchasing power, ability and willingness
Rhaiymornd
thanks
Abraham
What's opportunity cost?
Abraham
what are the differences between demand and supply
Zakariyah Reply
who is called lender of the last resort
Divyanshu Reply
Hi
Linda
hlw
Karishma
Central bank
Majeed
hy
Karishma
Hello
Majeed
hy
Karishma
How are you
Majeed
Am gud
Linda
fine
Karishma
Am gud
Linda
hello
Chandra
Well! what's going on
Majeed
r u study in economics
Karishma
anybody there?
Chandra
r u study in economics
Karishma
the central bank
Sessay
Has completed already
Majeed
hey
neha
yes
Abigail
Yesss
Majeed
ok
Karishma
hey
Doctor
yh
Abigail
more questions
Sessay
how ar you
Doctor
split the price effect into income effect and substitution effect
Karishma
fine and u
Abigail
Hi
Godwin
hi
Hey, I am new here. Hope, discussion on Economics will clear our concepts more.
yasir
yes
Abigail
do u speak hindi or english
Karishma
how to consumer equlibrium through ic
Karishma
consumer equilibrium demand equals supply
Kenneth
the consumer is in equilibrium when the indifference curve is tangential to the budget line. or when the BL and IC intersect
Sessay
reasons indifference curve slopes downwards?
Kenneth
fine Abby any good,
Doctor
ur lost
Doctor
hey. im new year. economics teacher how we can discuss some thing interesting.
EDWINY
which one
Doctor
what do u understand the concept of poverty cycle.
EDWINY
hey
Ebong
I'm New here
Ebong
hi
ian
just new here guy's and also an Economics fresher of Kogi State University Anyigba
nelson
wxup
Ayegba
who can tell the laboratory of economic?
Amara
, Dennis Weissman Associates, LLC Laboratory Economics is the monthly business newsletter that gets behind the headlines and press releases.
Ayegba
sooo teah me what an LLC
Emmanuel
what's the topic
Adamsvictor Reply
economic systems
gracious
hello
Antonio
market
aba
hello where can I find the diagrams
Manu
Hello I am totally out ,I am not understanding why we are here. can someone help me out?
Amara
why Economic is not a pure science can someone help me out
Mohamed
because economics like science put forth a some hypotheses and then do experiments to prove them
Anwesh
but these experiments are not completely controlled
Anwesh
Hello
Comfort
hey
suraj
hi people can you help me out on "demand and supply"
Milton
Am not understanding can someone enlighten me pls
Bertilla
hi people can you help me out on "demand and supply"
Sessay
hello. if Mr.Patrick's income is #900.00 while that of Mr.Shodawe is #1300.00 if Mr.Patrick and Shodowe pay #90.00 and #130.00 as taxes,the tax system is?
Benjamin
I need the answer please
Benjamin
regressive tax system
shaikh
OK thanks
Benjamin
Isn't this called proportional tax rate because the rate stays the same - 10%? Tell me if I'm wrong
Ioan
Supply is perfectly elastic and demand increases.
kishore Reply
whose there
Waseem
show the demand curve
Hameed Reply
it slopes downward from left to right
Ama
how resources are allocated in a free economy
Charlotte Reply
explain how discriminating Monopoly increase profits
Charlotte
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11111/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask