<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 9

Lewensprosesse: ‘n gesonde lewe

Module 1

Voeding

 • Die mens is 'n heterotrofe organisme wat dus sy voedsel moet inneem deur plante of diere te eet om sodoende sy energie vir groei en herstel te kan bekom.
 • Voedsel moet ook verteer word om die energiewaarde en die voedingstowwe te ontsluit.
 • Energie word benodig vir alle aktiwiteite en lewensprosesse.
 • Die mens se dieet is dus al die kos wat hy inneem en die vloeistowwe wat hy drink.
 • Die studie van al die aspekte rondom sy dieet noem ons voeding .

Voedsel word in die volgende hoofgroepe verdeel:

VOEDSELGROEP Bronne Funksie Boueenhede
PROTEÏNE Vleis, vis, eiers, soja Groei en herstel Aminosure
KOOLHIDRATE Stysels, bv. brood en pastaSuikers Energiebronne Glukose
VETTE Botter, olies, vet EnergiebronBeskerming Vetsure en Gliserol
MINERALE, VITAMIENE EN WATER Vrugte en groente BeskermingGesondheid VitamieneMineraleWater
 • Dieetkundiges gee 'n ander verdeling met aanbevole daaglikse hoeveelhede (ADH). Hulle sal vir jou sê jy moet elke dag 'n sekere hoeveelheid porsies (in hakies) suiwelprodukte (2), graanprodukte (2-4), asook proteïne (2-3) en vrugte en groente (3-5) eet.

Aktiwiteit: energie per dag

 • Bestudeer die volgende kolomwaardes en meegaande kolomgrafiek en beantwoord die vrae wat volg:
OUDERDOM EN GESLAG ENERGIE IN kJ
Babas 3 250
Mans:
5-6 7 250
12-14 1 1000
18-34 redelik aktief 1 2000
35-64 redelik aktief 1 1500
Vroue:
5-6 7 000
12-14 9 000
18-54 redelik aktief 9 000
55+ 8 000
Swanger 10 000
Borsvoedend 11 500

1. Waarom dink jy is daar 'n verskil tussen mans en vroue se kJ behoefte?

2. Hoekom is 'n swanger en borsvoedende vrou se behoefte so groot?

3. Waarom is die mynwerker se kJ behoefte so groot?

4. Waarvoor staan kJ?

5. Waarom neem ouer vroue se energiebehoefte so af?

Assessering: Interpretasie van tabelle en kolomgrafiek

Kon jy die korrekte afleidings maak?

[LU 2.3]

Aktiwiteit: ONTLEDING

JOU VOEDSELINNAME

 • Voltooi die volgende tabel oor jou dieet van die afgelope 24 uur. Dui voedselgroepe aan met die kodes Proteïene (P), Koolhidrate (K), Vette (V)
Ontbyt Kode Middagete Kode Aandete Kode
.................................. ......... .............................. ......... ............................ .........
.................................. ......... .............................. ......... ............................ .........
.................................. ......... .............................. ......... ............................ .........
.................................. ......... .............................. ......... ............................ .........
.................................. ......... .............................. ......... ............................ .........
.................................. ......... .............................. ......... ............................ .........
.................................. ......... .............................. ......... ............................ .........

1. Hoeveel porsies proteïne het jy ingeneem?

2. Hoeveel porsies vrugte en groente het jy ingeneem?

3. Hoeveel water het jy gedrink?

4. Het jy dus 'n gebalanseerde dieet gevolg? Indien nie, watter aanpassings moet jy maak?

5. Teken 'n sirkeldiagram om die proporsie koolhidrate , proteïne en vette wat jy ingeneem het oor die 24 uur-periode aan te dui.

Assessering van ONTLEDING:

Kon jy jou dieet ontleed en korrekte afleidings maak?

[LU 1.3]

Klasaktiwiteit: DEMONSTRASIE VAN VOEDSELTOETSE

 • Voltooi die volgende na afloop van 'n demonstrasie:
VOEDINGSTOF REAGENS POSITIEWE TOETS
STYSEL JODIUMOPLOSSING(Geelbruin oplossing)
VETTE&OLIES VETKOLTOETS

Assessering VOEDSELTOETS DEMONSTRASIE:

Kon jy ondersoek doen en data kollekteer?

[LU 1.2]

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurverskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit is bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke kan beplan;

1.2 ondersoek kan uitvoer en data kan versamel;

1.3 data kan evalueer en bevindinge kan kommunikeer.

LU 2

Konstruksie van Wetenskapkennis

Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Dit is bewys as die leerder:

2.1 betekenisvolle inligting kan onthou;

2.2 inligting kan kategoriseer;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

LU 3

Wetenskap, die Gemeenskap en die Omgewing

Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap en tegnologie, die samelewing en die omgewing te toon.

Dit is bewys as die leerder:

3.1 wetenskap as ‘n menslike aktiwiteit verstaan;

3.2 die volhoubare gebruik van die aarde se hulpbronne verstaan.

Memorandum

Voeding

AKTIWITEIT: Energiewaardes en grafiek:

1. mans is meer aktief

2. die vrou se liggaam moet baie ekstra voedingstowwe en prosesse verwerk

3. baie aktief

4. kilojoule – joule is Energie eenheid

5. hulle metabolismes is stadiger – minder aktief

AKTIWITEIT: ONTLEDING VAN JOU VOEDSELINNAME

Eie waarnemings

KLASAKTIWITEIT: Voedseltoetse demonstrasie

 • Styseltoets: bruin jodiumopl. Raak pers swart
 • Vetkoltoets: deurskynende vetkol op papier

Questions & Answers

what us maxima and minima
MiXUP Reply
Maxima s below equilibrium. Whilst minima s above. Equilibrium
Afran
Wht is demand
Afran
is the willingness and the ability of a consumer to purchase goods at a given price and at a particular point in time.
Assan
Ohhk different question? Ask
Afran
why is the demand curve downwards sloppy?
Assan
3 Reasons.. 1... diminishing marginal utility 2... substitution effect 3...income effect
Harshita
thanks
Assan
Because of the negative or inverse relationship between price and quantity demanded
Afran
what is the law of diminishing returns states?
Assan
ohk
Assan
The law states that all other things being equall as much of variable factor(labour) is employed on fixed factor(land) the marginal product rises..attain a maximum and begins to fall.
Afran
What is income elasticity of demand
Afran
what is monetary policy
Edward
Monetary policy is an attempt to influence the economy by opera ting in such monetary variables
Afran
thanks
Edward
Wlcm
Afran
Wht is disutility?
Afran
is disutility? is rightly writing?
Yhlas
is it i wanna say
Yhlas
Yes please Disutility
Afran
what is macro economics?
Oyas
the branch of economics concerned with large-scale or general economic factors, such as interest rates and national productivity.
idk
in other words it is the study of the economic as a whole
idk
What is an Economic growth
Ayumo Reply
Economic growth is the process whereby the real per capita income of an economy increases over a long period of time.
Nureni
what is the generally accepted defination of economics and by who
IDY Reply
Economics is defined by Lionel Robbins as a social science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses
Tba
Importance of economic
Achike Reply
Helps in decision making
MP
I need like 5 importance
Achike
hi
Physcal
Hey
Muhammad
hellow dear.
juwel
hello
Al-ameen
Hello
MP
it helps an individual in rational decision making process
Assan
Fine and u
Buzabaryaho
how does it make individual in rational dicision making decisions
Annor
if an individual is faced with unlimited wants.
Assan
it also helps an individual in arranging their wants in order of their importance.
Assan
ohk
Annor
ok
Al-ameen
Hello guys
Radah
My name is Radah
Radah
Please what is a scale of preference used for?
Radah
it's use for arranging wants in order of their importance.
Assan
in other words when an individual is faced with unlimited wants,scale of preference would help the individual to select the most important wants.
Assan
Thanks
Radah
welcome
Assan
what is tourism
forgive Reply
Tourism is travel for pleasure or business
Yusuf
It is the commercial organization and operation of holidays and visits to places of interest.
Nureni
who is a price taker?
sam Reply
A price taker is a person or a company who have no control to dictate a prices of a goods or services
Unique
Someone who sets price
Nureni
In the trading world, a price taker is a trader who does not affect the price of the stock if he or she buys or sells shares.
Nureni
A price taker refers to a firm or an individual who sets the price of his good and services based on an external factor. In other words he cannot choose and set a price by himself. An example is a firm operating in perfect competition where prices are set through the price mechanism.
Tba
in a common and suitable sense state the law of diminishing returns
Unique Reply
The higher the satisfaction derived from a particular commodity,the lower the demand for it but that law doesn't match in some instances.
Nureni
state the features of an imperfect competitive market
Naomi
@NURENI instance like wat
Unique
imperfect competitive market involves large number of sellers and buyers price makers selling cost product differentiation free entry and exit of a firms
Unique
is economics a science
Alex Reply
yes. a social science.
Carlos
Yes of cause It uses scientific principles in its research. That is to say, analyzing data, making experiment as well as making deductions and drawing conclusions
Aziz
U can understand the scientific nature of economics by learning about the methods used by Abhijit Banerjee(indian) ,the nobel prize laureate 2019.
Harshita
it is considered as a social science
idk
Hence, economics is a science, a social science many can call it, or more appropriately, a young science
Taha
it can be called social science because of behaviour ,which is unpredictable.There r many theroies in economics which make economics a social science But some economic theories makes it science
Harshita
human behaviour*
Harshita
remember science derives from the root words "to know". With that being said most fields of study can be considered as a science or soft science, for they possess key knowledge to attaining understanding of our world.
Alexander
economics is a science cos it deals with human wants, desire or neads in order to satisfy them
Unique
according comparision of political science economic is science.
Hassan
what's the question?
Nureni Reply
Discuss economics system
Henry Reply
discuss institutional system
Henry
Give 3 at most advantages and disadvantages of economics system and institutional syatem
Henry
Give the features characteristics of market or free enterprise
Henry
The structure of an economy is largely determined by the economic system which is a function of the economic ideology of the nation
Nureni
The economic system is grouped into 5 groups: 1: Pure market 2: Developed market 3: Centrally planned or Socialist 4: Mixed market and 5: Market Socialist Economic systems
Nureni
what is inflation
Prince Reply
Inflation is a sustained and general rise in the price of all goods and services of an economy
Tba
hello everyone , I'm New here, third degree price discrimination?
Saeed Reply
2nd degree price discrimination?
Saeed
hi
Kini
hi
Mitchel
Hi
MP
price paid by consumers after the sales tax is called?
Pinias Reply
why government impose price floor on certain products?
Pinias
how can black market be occurred when price ceiling is introduced?
Pinias
How can inflation affect goods and services?
Ph
When prices rise for energy, food, commodities, and other goods and services, the entire economy is affected
Joan
If inflation becomes too high the economy can suffer conversely, if inflation is controlled and at reasonable levels, the economy may prosper. With controlled, lower inflation, employment increases.
Joan
Is it necessary to make decision when it fails you
Evelin Reply
Pls when what fails u
MP
I think so
Kini
well i might naught know what you on about but i gotta tell you, it is necessary
Troy
yep
Ibe
Kk
MP
yep
Ibe
how can the demand side approach solve unemployment
Tshepiso Reply
demand solves unemployment when it is addressed with supply you can't just expect demand to work alone without supply the two are interconnected
Nureni
You have to apply the concept of aggregate demand
Tba
That is apply demand side policies to boost aggregate demand hence increasing need for labour and decreasing unemployment(more people get jobs)
Tba
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
My ma het umfeseem en ha voete swel baie en sy kani uriene afslaan ni wat kan dit veroorsaak
Miggie Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11068/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask