<< Chapter < Page Chapter >> Page >

2. Van wie se metode hou jy die meeste?

Hoekom?

Aktiwiteit 10:

Om probleme op te los wat die kies van, berekening met en herlei van standaard-eenhede insluit [LU 4.6]

1. In die vorige aktiwiteite is jy aan ‘n verskeidenheid van metodes blootgestel. Gebruik nou enige metode en bereken:

1.1 3 weke 5 dae + 7 weke 6 dae + 9 weke 2 dae

1.2 8 dae 17 uur + 5 dae 21 uur + 4 dae 19 uur

1.3 6 uur 45 min + 3 uur 38 min + 2 uur 54 min

1.4 5 min 29 sekondes + 9 min 43 sekondes + 4 min 42 sekondes

1.5 7 jaar 9 maande + 6 jaar 8 maande + 5 jaar 11 maande

Aktiwiteit 11:

Om die gelykwaardigheid en geldigheid van verskillende voorstellings van dieselfde probleem deur vergelyking en bespreking te bepaal [LU 2.6.1]

1. Kyk na die volgende probleem en bespreek die oplossings saam as ’n klas. Maak seker dat jy elke metode goed verstaan!

Sven het die program “Survivors” op TV gevolg en gesien dat Span A 4 dae en 18 uur geneem het om ’n sekere afstand af te lê. Span B het 7 dae en 5 uur geneem om dieselfde afstand af te lê. Hoeveel langer het dit Span B geneem?

1.1 Ek moet 7 dae 5 uur – 4 dae 18 uur bereken.

4 dae 18 uur tot 5 dae = 6 uur 5 dae tot 7 dae 5 uur = 2 dae 5 uur 2 dae 5 uur + 6 uur = 2 dae 11 uur

1.2 7 dae 5 uur – 4 dae 18 uur

7 dae 5 uur = 6 dae 29 uur (1 dag = 24 uur)6 dae – 4 dae = 2 dae29 uur – 18 uur = 11 uur

Die antwoord is dus 2 dae 11 uur

1.3 Ek bereken dit so:

6 5 + 24 = 29 (1 dag = 24 uur) 7 dae 5 uur − 4 dae 18 uur 2 dae 11 uur (29 – 18)

Watter metode verstaan jy die beste?

Aktiwiteit 12:

Om probleme op te los wat die kies van, berekening met en herlei van standaardeenhede insluit [LU 4.6]

1. Gebruik nou al die kennis wat jy tot dusver bekom het, kies vir jou ‘n metode en bereken:

1.1 19 weke 3 dae – 12 weke 5 dae

1.2 17 dae 13 uur – 11 dae 19 uur

1.3 9 uur 34 minute – 3 uur 47 minute

1.4 15 jaar 7 maande – 9 jaar 10 maande

UITDAGING!

Kyk of jy die volgende inligting in ’n biblioteek (of dalk van die Internet) kan kry:

1. Hoe het die maande van die jaar hul name gekry? (Jy weet reeds van Augustus!)

2. Hoekom het Februarie net 28 dae?

3. Hoekom het sommige maande 31 en ander 30 dae?

Maak ’n kleurvolle plakkaat van bogenoemde inligting en deel dit met die klas.

Assessering

LU 2
Patrone, funksies en algebraDie leerder is in staat om patrone en verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel, en probleme op te los deur gebruik te maak van algebraïese taal en vaardighede.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.6 bepaal, deur bespreking en vergelyking, die ekwivalensie van verskillende beskrywings van dieselfde verwantskap of reël wat soos volg voorgestel word:2.6.1 woordeliks;2.6.3 met getalsinne.
LU 4
MetingDie leerder is in staat om gepaste meeteenhede, instrumente en formules in 'n verskeidenheid kontekste te gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 analoog-, digitale en 24-uur-tyd tot minstens die naaste minuut en sekonde lees, sê en skryf;
4.2 probleme oplos wat berekeninge met en herleiding tussen geskikte tydeenhede behels, insluitend dekades, eeue en millennia;
4.3 instrumente gebruik wat tyd meet tot op geskikte vlakke van noukeurigheid, insluitend polshorlosies en stophorlosies;
4.4 maniere in verskillende kulture beskryf en illustreer om tyd deur die geskiedenis heen te meet en voor te stel;
4.5 SI-eenhede gebruik om voorwerpe en vorms te skat, te meet, aan te teken, te vergelyk en te orden met geskikte akkuraatheid vir:
  • massa m.b.v. gram (g) en kilogram (kg);
  • kapasiteit m.b.v. millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) en kilometer (km);
  • lengte m.b.v. millimeter (mm), sentimeter (cm), meter (m) en kilometer (km);
4.6 probleme oplos wat die kies van, berekening met en herleiding tussen geskikte S.I.-eenhede (sien hierbo) behels, terwyl geskikte kontekste vir Tegnologie en Natuurwetenskappe geïntegreer word;
4.7 gepaste meetinstrumente gebruik (met ‘n begrip vir die beperkings daarvan) tot op geskikte vlakke van noukeurigheid, insluitend:
  • badkamerskale, kombuisskale en balanse om massa te meet;
  • maatbekers om volume te meet;
  • liniale, meterstokke, maatbande en klikwiele om lengte te meet.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

1.

1.1: 12

1.2: April; Junie; September; November

1.3: Januarie; Maart; Mei; Julie; Augustus; Oktober; Desember

1.4: 365

1.5: 366

1.6: 29

1.7: 5

1.8: 60

1.9: 60

1.10: 24

1.11: 52

1.12: 15

1.13: 45

1.14: 31

KOPKRAPPERS

10

1 000 jaar

eeu

AKTIWITEIT 3

  1. meet tyd tot 100ste van sekonde

AKTIWITEIT 4

1. 1.1 180; 1.2 120

150; 90

45; 15

54; 190

3 600; 1 440

1.3 kan verskil; 1.4 56

  • ;11
  • ;182 1 2 size 12{ { { size 8{1} } over { size 8{2} } } } {}

6; 732

KOPKRAPPER

299

AKTIWITEIT 5

2. 2.1: 06:20

2.2: 18:30

2.3: 15:45

2.4: 00:00 / 24:00

2.5: 02:42

2.6: 20:36

2.7: 17:15

AKTIWITEIT 8

1. 1.1 19 h 24 min.

- 06 h 52 min.

12 h 32 min.

1.2 13 h 40 min.

- 01 h 41 min.

11 h 59 min.

2. 06:40; 07:05; 07:30

07:55; 08:20; 08:45

09:10; 09:35; 10:00

3. 3.1: 08:25

3.2: 16:48

3.3: 21:22

3.4: 04:15

AKTIWITEIT 10

1. 1.1: 19 w 13 d

= 20 w 6 d

1.2: 19 dae 9 uur

1.3: 13 uur 17 minute

1.4: 19 min 54 sekondes

1.5: 20 jaar 4 maande

AKTIWITEIT 12

1. 1.1: 6 weke 5 dae

1.2: 5 dae 18 uur

1.3: 5 uur 47 minute

1.4: 5 jaar 9 maande

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask