<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Themba en thandi

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

Die Graad 2-opvoeder moet voortbou op die werk wat in Graad 1 gedoen is ten opsigte van die Huistaal. Dit is daarom noodsaaklik dat die opvoeder vertroud sal wees met elke leerder se vermoë om die Huistaal te gebruik. ‘n Vertrekpunt moet volgens die leerders se vorderingsverslag, profiel en portefeuljes bepaal word alvorens met Graad 2-modules begin word. Indien nodig moet die nodige aanpassings gemaak word.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat ongeveer twee modules per kwartaal voltooi word. Die opvoeder moet haar deur die leerders laat lei aangesien die vinnige werkers gouer deur die modules sal werk terwyl die stadige werkers heelwaarskynlik meer tyd sal nodig hê.

Die bladsye vir die opvoeder wat by elke module aangeheg is, word nie aan die leerders uitgedeel nie.

Themba en Thandi is deel van ‘n gelukkige huisgesin in die leerinkomstegroep. Ouma Rosie versorg die kinders bedags terwyl die ouers werk. Almal is behulpsaam met die nodige take in die huis. Op pad skooltoe is hulle blootgestel aan allerhande gevare en moet die besige verkeer by die skool trotseer. Temba word raakgery en beland in die hospitaal.

 • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die leesstukke maak voorsiening vir mondelinge besprekings van onderwerpe soos gesindhede en ‘n gelukkige gesin; ‘n gesonde omgewing; gevare oppad skooltoe; padveiligheid en die belangrikheid van gesondheidsorg – hospitale.

Hoë frekwensie-woordeskat word op ‘n interessante wyse hersien en nuwe woorde word stelselmatig bekendgestel.

Na besprekings skryf hulle stories met behulp van gidswoorde. Hierdie stories kan vir die klas gelees word. Leerders raak bewus van lettergrepe en rymwoorde uit die gedig en leesstukke.

 • KLANKE EN WOORDBOU

Die dubbelklinkers aa, oo, ee en uu word in konteks hersien.

“y” as ‘n klinker word bekendgestel.

 • SKRIF

Die hoofletters word formeel in Graad 2 aangeleer. Die volgende letters V, W, Y, X en A word geoefen en die klein letters word hersien.

 • Die gediggie, asook die leesstukke, bevat hoëfrekwensiewoorde wat leerders in gr. 1 moes bemeester het. Indien hulle probleme ondervind met die woorde, kan die opvoeder weer die woorde aanleer en hersien.
 • Nuwe woorde word voor elke leesstuk bekendgestel. Daar word aanbeveel dat die woorde op flitskaarte geskryf word en gereeld deur middel van speletjies vasgelê word.
 • Leesstukke kan meer as een keer gelees word sodat leerders kan leer om met gevoel te lees, vlot te lees en bewus te raak van leestekens.
 • Hulle moet aangemoedig word om onbekende woorde te identifiseer deur middel van aanduidingsisteme soos aanvangsklanke, prente of die inhoud van die storie.
 • Ander leesstof, bv. biblioteekboeke, tydskrifte en artikels moet ook gereeld gelees word.
 • Die formele aanleer van die hoofletters in gr. 2 moet aandag kry. Die letters is so gegroepeer dat almal wat dieselfde beginpunt het, saam in een module aangeleer word. Die woorde / sinne wat op die skrifbladsye verskyn, dien slegs as voorbeeld vir die opvoeder en is nie voorskriftelik nie. Indien die leerders probleme ondervind om die letters korrek te skryf, kan meer oefenbladsye gegee word.
 • In hierdie module word al die enkelklanke hersien en die opvoeder kan dus vasstel of daar leerders is wat probleme ondervind met ‘n b, d en p, of hy / sy drieletterwoorde kan klank, of hy / sy die dubbelklanke oo, aa, ee, uu, herken en woorde kan bou. Hierdie aktiwiteite sal dien as profielsamestelling van die leerders en die opvoeder sal kan bepaal wat haar beginpunt in gr. 2 sal wees.
 • Die opvoeder moet gebruik maak van ander gediggies, stories en liedjies om leerders se luistervaardighede verder te ontwikkel.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 2. OpenStax CNX. Oct 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11132/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask