<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Graad 7

Module 4

Poësie

MINI-DINOSAURUS DIER

My klein kameleon,

my mini-dinosaurus dier,

jy dra die mooiste kleure op jou vel

jou lyfie is ‘n prentjie

van bont geskenkpapier.

Ek sien jou twee-toon kloutjies klim

tot in die hoogste takke in

daar waar jy op jou eentjie

jou diertjie-liedjie sing:

“My drakielyfie is ‘n kleurestreep,

daar’s knoppies op my rug;

ek het ‘n skerp gevreetjie met ‘n lang, dun tong

en ‘n wielie-walie stert.”

Trap suutjies klein bont monster,

jy maak ons maklik skrik.

jy lyk ‘n bietjie soos ‘n baba-likkewaan,

‘n grillerige hartedief;

maar met jou ronde oumens-ogies

en ‘n bekkie wat so honger hap,

kry elkeen wat jou optel

en aan jou skurwe lyfie vat

dié mini-dinosaurusdier

vir altyd lief!

Zandra Bezuidenhout

Opdrag 1:

Om ‘n mondelinge gesprek te voer

[lu 2.1, 2.5]

Mondelinge gesprekke

Elkeen kry ‘n beurt om oor een van die volgende vrae te praat:

 1. Hoekom is die verkleurmannetjie vir party mense grillerig?
 2. Hoekom laat hy ons aan ‘n dinosaurussie dink?
 3. Is ‘n verkleurmannetjie ‘n troeteldier?Hoekom / hoekom nie?
 4. Verduidelik hoe die verkleurmannetjie sy kos vang.
 5. Wat eet verkleurmannetjies?
 6. Wanneer en waarom verkleur hierdie diertjie?
 7. Hoe beweeg ‘n verkleurmannetjie? Demonstreer aan die klas.

Opdrag 2:

Om ‘n storie te skryf

[lu 4.1.2]

Skriftelike opdragte

 1. Bring boeke oor verkleurmannetjies saam klas toe. Gesels en skryf ‘n storie.

Teken of verf

 1. Teken of verf die mooiste verkleurmannetjie by die huis.

Bring jul prente klas toe en maak ‘n groot collage daarvan.

Opdrag 3:

Om vrae te beantwoord oor die inhoud van ‘n gedig

[lu 1.2.2, 3.2, 5.1.4, 6.1.5]

Beantwoord die volgende vrae:

 1. Wat word deur die gedig beskryf?
 1. Skryf ‘n sinoniem neer vir kameleon.
 1. Waarmee word die diertjie se veelkleurige lyf vergelyk?
 1. Wat word in die liedjie beskryf wat die diertjie sing?
 1. Met watter ander monsteragtige dier vergelyk hy homself in die liedjie?
 1. Die digter sê:”Trap suutjies klein bont monster.”

Nog ‘n naam vir die diertjie verskyn in die reël. Wat is dit?

 1. Hoe beskryf die digter die diertjie se oë?
 1. Die digter sê die diertjie lyk ook ‘n bietjie soos ‘n …
 1. Hoe wil die digter graag hê moet ons oor die diertjie voel?
 1. Skryf al die verkleinwoordjies neer wat in die gedig voorkom:
 1. Skryf ‘n verkleinwoord neer vir:

klein kameleon:

mini dinosaurus

 1. Is hierdie gedig ‘n liefdesgedig?

Ja of Nee

Motiveer jou antwoord.

 1. Wanneer sê ons iemand is ‘n trapsuutjies?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
LUISTER Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 aandagtig luister vir spesifieke inligting en kerngedagtes en gepas reageer:
1.2.2 beantwoord vrae oor inhoud van tekste en gee eie mening;
LU 2
PRAAT Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 idees en gevoelens op ‘n ekspressiewe manier, met selfvertroue oordra:
 • rolspeel in ‘n storie;
2.5 mondelinge aanbiedings op ‘n kreatiewe wyse doen:
2.5.1 let op duidelike spraak;
2.5.2 korrekte pousering;
2.5.3 tempo en volumewisseling;
 • dramatiseer voorbeelde van ontronding en oorronding deur na streekstaal te verwys,
LU 3
LEES EN BESIGTIG Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 ‘n strokiesverhaal lees en die kenmerke herken;
3.2 stillees korrek en met begrip toepas;
3.5 verskillende tekssoorte en die hoofkenmerke daarvan identifiseer en die struktuur van die teks verduidelik.
LU 4
SKRYF Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 verskeie verbeeldingstekste skryf:
4.1.2 skryf ‘n storie (verhalende opstel);
4.1.2 skryf ‘n samespraak (dialoë).
LU 5
DINK EN REDENEER Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
5.1 taal vir dink en redeneer gebruik:
5.1.4 ontwikkel en gee uitdrukking aan ‘n duidelike eie mening;
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIK Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
6.1 met woorde werk:
6.1.1 raak vertroud met kort en lang klanke en met tweeklanke (diftonge);
6.1.2 verdeel woorde korrek in lettergrepe;
6.1.3 gebruik skryftekens (deelteken, koppelteken, afkappingsteken en kappie) korrek;
6.1.5 gebruik ‘n woordeboek om woordeskat en spelvermoë uit te brei;
6.1.6 gebruik samestellings en verkleinwoorde korrek om woordeskat uit te brei;
6.4 bewustheid en gebruik van styl ontwikkel:
6.4.3 gebruik idiomatiese uitdrukkings en taalidioom gepas;
6.5 kritiese taalbewustheid ontwikkel:
6.5.1 maak kennis met die letterlike en figuurlike gebruik van woorde; 8

Memorandum

Beantwoord die volgende vrae:

 • ‘n Verkleurmannetjie
 • Verkleurmannetjie

(c) Bont, geskenkpapier

(d) sy eie lyf

(e) ‘n Draak

(f) Monster

(g) Ronde oumens-ogies

(h) Ons moet hom liefkry

(i) Baba-likkewaan

(j) lyfie, prentjie, kloutjies, diertjie-bedjie, knoppies, gevreetjie, oumens-ogies, bekkie.

 1. kameleontjie

dinosaurissie

 1. Ja, dit is ‘n liefdesgedig.

Die verteller in die gedig vertel die verkleurmannetjie hoe pragtig hy is en hoe mense wat hom optel, hom vir altyd liefkry.

In die eerste twee versreëls spreek die verteller vir die verkleurmannetjie aan as “ My klein kameleon, my mini-dinosaurus dier”

 1. Wanneer ‘n persoon stadig beweeg, m.a.w. ‘n baie stadige mens.

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask