<< Chapter < Page Chapter >> Page >
LU/AS 1.7

Bou nou jul brug. Volg jul geskrewe instruksies en bring veranderinge aan, indien nodig.

LU/AS 1.8

Toets en evalueer die struktuur.

OPDRAG 4:

Stel as groep ten minste vyf vrae op oor die vereistes waaraan die brug moes voldoen.

LU/AS 1.10

Voorbeelde:

a) Is die brug ±50 cm lank?

b) Kan die brug ‘n gewig van 200 g ondersteun?

c) Is die brug ±10 cm breed?

d) Bestaan die vakwerke uit ewe groot driehoeke?

e) Is die papierstrooitjies stewig aan mekaar geheg?

OPDRAG 5:

Ruil nou jul vrae uit met ‘n ander groep s’n en laat daardie groep jul brug eerlik evalueer deur al die vrae te beantwoord. Moenie slegs Ja of Nee antwoord nie, maar motiveer jul antwoorde.

LU/AS 1.10

OPDRAG 6:

As julle as groep die brug weer moes ontwerp en bou, watter aanbevelings sou jy as individu hê. Skryf ten minste vyf aanbevelings van jou eie neer.

LU/AS 1.10

OPDRAG 7:

Beskryf kortliks jou aandeel in die ontwerp en bouproses deur ‘n kruisie in die toepaslike kolom te maak en met goeie redes te motiveer. ‘n aandeel.

LU/AS 1.11
Klein Gemiddeld Groot

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDEDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen :
Ondersoek:
1.2 vind uit oor bestaande produkte wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is, en identifiseer en vergelyk die ontwerpaspekte daarvan (bv. vir wie dit is, waarvoor dit is, hoe dit lyk; waarvan dit gemaak is, hoe dit werk, of dit die omgewing sal affekteer);
1.3 voer, waar gepas, ‘n wetenskaplike ondersoek uit oor begrippe wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is deur wetenskapprosesvaardighede te gebruik;
Ontwerp:
1.4 skryf of kommunikeer ‘n ontwerpopdrag vir die ontwikkeling van ‘n produk met betrekking tot ‘n gegewe probleem, behoefte of geleentheid en stel die tegnologiese doel van die oplossing duidelik;
1.5 stel minstens twee alternatiewe oplossings vir die probleem, behoefte of geleentheid voor wat duidelik met die ontwerpopdrag en met gegewe spesifikasies en besprekings (bv. mense, doel, veiligheid, omgewingsimpak, voorkoms) skakel, en teken dit aan;
Maak:
1.7 ontwikkel planne met besonderhede oor die stappe om dinge te maak, insluitend tekeninge of sketse wat help om die planne duidelik te stel;
1.8 kies en gebruik gepaste gereedskap en materiaal om produkte te maak deur die gekose materiaal af te meet, uit te merk, te sny of te skei, te vorm of te vervorm, aan mekaar te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;
1.9 werk doeltreffend en veilig;
Evalueer:
1.10 evalueer die produk volgens die ontwerpopdrag en gegewe spesifikasies en besprekings (bv. mense, doel, omgewingsimpak, veiligheid, voorkoms), en stel verbeteringe en wysigings voor, indien nodig;
1.11 evalueer die aksieplan wat gevolg is en stel verbeteringe en wysigings voor, indien nodig;
Kommunikeer:
1.12 maak gepaste sketse (bv. tweedimensionele sketse van idees met byskrifte, uitgebreide tekeninge van finale oplossing en tekeninge met afmetings) om verskillende inligting gepas en doeltreffend te kommunikeer.

Memorandum

Opdrag 1

  • brug (vakwerkbrug) 50 cm 200 g
  • strooitjies driehoeke gom

Questions & Answers

What is scarcity.
Npoanlarb Reply
why our wants are limited
Npoanlarb Reply
nooo want is unlimited but resources are limited
Ruchi
and do to that there occurs scarcity and we have to make choice in order to have what we need if need be I will explain more
Madara
our wants are not limited but rather the resources
Moses
as we know that there are two principle of microeconomics scarcity of resources and they have alternative uses...
Ruchi
yes .....
Mathias
what is demand
Thank Reply
demand is something wt we called in economic theory of demand it simply means if price of product is increase then demand of product will decrease
Ruchi
inverse relationship between demand and price
Ruchi
in microeconomic
Ruchi
demand is what and how much you want and what's your need...
Shikhar
how can one be so with economics even while you have less knowledge in mathematics.
OKORO Reply
why is it that some products increases everyday by day
Chiamaka Reply
because demand is increase
Ruchi
because demand is increase
Patience
but how demand increases?
Aziz
Because of the Marketing and purchasing power of people.
AmarbirSingh
but how could we know that people's demands have increased everyday by day and how could we know that this is time to produced the products in the market. Is any connection among them
yaqoob
for normal good people demand remain the same if price of product will increase or not
Ruchi
see that some product which increases day by day is comes under normal good which is used by consumer
Ruchi
Seems hot discussing going here
Shamamet
If there are less products demand starts to increase for those products
Shamamet
Economics is really interesting to learn ....
Shamamet
see there is Inferior goods ands normal goods inferior good demand is rarely increase whereas as we talk about normal good demand will absolutely Increase whether price is increase or not
Ruchi
and demand for normal goods increase cause people's income as a while increases time to time
Abhisek
and it might also be that the cost of raw materials are high.
ATTAH
may be
Ruchi
obviously because demand is increasing.....and price is getting low.....
Shikhar
hmmm there is inverse relationship between demand and price
Ruchi
Importance of economics
Odunayomi Reply
the nature and significance of economics studies
Deborah
What is demand
Shuaib Reply
deman is amount of goods and services a consumer is willing and able to buy or purchase at a given price.
Sainabou
the willingness and ability of a body to purchase goods nd servicesbis called demand ,so if she/has ability but doesn't have willingness it's not a demand same if she or he has willingness but doesn't has ability it's not a demand too
Gul
Demand refers to as quantities of a goods and services in which consumers are willing and able to purchase at a given period of time and demand can also be defined as the desire or willingness and backed by the ability to pay.
Fadiga
Yeah
Mathias
What is Choice
Kofi
Choice refers to the ability of a consumer or producer to decide which good, service or resource to purchase or provide from a range of possible options. Being free to chose is regarded as a fundamental indicator of economic well being and development.
Shonal
choice is a act of selecting or choosing from the numerous or plenty wants.
Fadiga
how does consumer make profit
Clifford Reply
Compare and contract the function of commercial bank and the central bank of Nigeria
Akwi Reply
what do think is the difference between overhead costs and prime cost
Abdoulkarim
what is economics
Mohamed Reply
economics is a social science that study's how resources can be used to produce goods and services for society
Nathan
Economic is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scares means which have alternatives uses or purposes.
Fadiga
what is economics
Mohamed Reply
what is the basic economic problem
John Reply
rules
Buayadarat_Gaming
unlimited wants vs limited resources
Nathan
what economics is all about?
Nomuhle Reply
what is a new paradigm shift
Austen Reply
Paradigm shift it is the reconcilliation of fedural goods in production
Shyline
fedural? what is that?
Aziz
factors that affecting economic system
Bemen Reply
crux
Shyline
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Tegnologie graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11004/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask