<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 5

Grafiese kommunikasie

Module 8

Ontwerp

Agtergrond:

Daar is vyf beginsels waaraan ‘n goeie ontwerp moet voldoen, naamlik :

 • Dit moet ‘n funksie (doel) hê.
 • Dit moet ‘n mooi en interessante voorkoms hê.
 • Dit moet van die mees geskikte materiaal wees.
 • Dit moet stewig en sterk gekonstrueer (aanmekaar gesit en geheg) word.
 • Dit moet ‘n positiewe invloed op die mens en sy omgewing hê.

OPDRAG 1:

[LU 1.5]

Jou bordspeletjie moet aan sekere vereistes voldoen, naamlik:

 • Die bord self mag nie groter as 30 cm by 30 cm wees nie. (Die vorm van die bordspel kan enige meetkundige vorm aanneem.)
 • Die bord moet van stewige dik karton wees.
 • Jy moet die plan van jou speletjie noukeurig met soveel meetinstrumente moontlik (liniaal, gradeboog, passer) op ‘n skoon, wit bladsy van ± 25 cm by 25 cm teken.
 • Die agterkant van die bord moet met gekleurde toedraaipapier oorgetrek word en die naam moet op ‘n kreatiewe wyse daarop aangebring word. Die plan moet daarna op die voorkant geplak word.
 • Die bord moet oopvou as jy die speletjie wil begin speel en toevou as jy dit bêre.
 • Enige toerusting kan gebruik word, maar al die toerusting moet in ‘n leë tandepastadosie kan pas.
 • Ten minste een meetkundige figuur wat herhaal, of twee verskillende meetkundige figure, moet op die bord herkenbaar wees.

OPDRAG 2:

[LU 1.5]

Skets nou met behulp van vryhandsketse verskeie idees vir jou bordspel. Voeg byskrifte by. Skets met jou potlood en moenie uitvee nie. Hou jou sketse eenvoudig en so prakties moontlik. Omkring die idees waarvan jy hou.

OPDRAG 3:

[LU 1.6]

Skets nou die vorm van jou bordspel noukeurig en volledig in 'n vierkant. Skets eers met potlood en daarna kan jy slegs die lyne met pen oortrek. Dui met byskrifte rondom aan hoe jy die bordspel gaan versier/inkleur.

Finale idee binne vierkantjie in middel

OPDRAG 4:

[lu 1.6]

Dink aan ‘n oorspronklike naam vir jou bordspel. Skryf alle moontlikhede neer. Omkring jou keuse. Motiveer ook hoekom jy die naam gekies het.

OPDRAG 5:

[LU 1.7]

Stel ‘n pamflet saam waarop jy die reëls van die speletjie verskaf, en wel onder die volgende hofies:

a. Toerusting

b. Die doel van die spel

c. Voorbereiding

d. Hoe die spel gespeel word (nommer die stappe)

e. Aantal spelers

f. Hoe die wenner bepaal word

OPDRAG 6:

[LO 1.10]

Voldoen jóú ontwerp aan die vyf basiese beginsels vir ‘n goeie ontwerp? Motiveer met redes.

a. Het jou ontwerp ‘n doel ?

b. Het jou ontwerp ‘n mooi en interessante voorkoms ?

c. Gaan jou ontwerp van die mees geskikte materiaal gemaak word?

d. Gaan jou ontwerp op die mees geskikte manier aanmekaar gesit/geheg word?

e. Het jou ontwerp ‘n positiewe invloed op die mens en die omgewing?

Assessering

LU 1

Tegnologiese Prosesse en Vaardighede

Die leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur toepaslike inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

Ondersoek :

1.1 uitvind oor die agtergrondkonteks (bv. mense, omgewing, aard van behoefte) wanneer ‘n probleem, behoefte of geleentheid gegee word en die voordele en nadele wat ‘n tegnologiese oplossing vir mense sou kon inhou, noem;

1.2 uitvind oor bestaande produkte wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is, en sommige ontwerpsaspekte (bv. vir wie dit is, waarvoor dit is, hoe dit lyk, waarvan dit gemaak is) identifiseer;

1.3 waar gepas ‘n wetenskaplike ondersoek uitvoer oor begrippe wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is deur wetenskapprosesvaardighede te gebruik:1.3.1 beplan die ondersoek;

 • voer die ondersoek uit;

1.3.3 verwerk en interpreteer data;

1.3.4 evalueer en kommunikeer bevindinge;

Ontwerp

1.4 met bystand ‘n kort en duidelike stelling skryf of kommunikeer (ontwerpopdrag) met betrekking tot ‘n gegewe probleem, behoefte of geleentheid en ‘n mate van begrip vir die tegnologiese doel van die oplossing toon;

1.5 minstens twee alternatiewe oplossings vir die probleem, behoefte of geleentheid voorstel wat met die ontwerpopdrag en met gegewe spesifikasies en beperkings (bv. mense, doel, omgewing) skakel, en dit aanteken;

1.6 een van hierdie oplossings kies, redes gee vir die keuse en die idee verder ontwikkel;

Maak

1.7 die stappe beskryf in ‘n plan om iets te maak, insluitend tekeninge of sketse van hoofdele;

1.8 gepaste gereedskap en materiaal gebruik om produkte te maak deur die gekose materiaal af te meet, uit te merk, te sny of te skei, te vorm of te vervorm, aan mekaar te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;

1.9 netjies en veilig werk met die minimum vermorsing van materiaal;

Evalueer

1.10 met bystand die produk evalueer volgens die ontwerpopdrag en gegewe spesifikasies en besperkings (bv. mense, doel, omgewing), en verbeteringe en wysigings voorstel, indien nodig;

1.11 die aksieplan wat gevolg is, evalueer en verbeteringe en wysigings voorstel, indien nodig;

Kommunikeer

 • tweedimensionele sketse maak met byskrifte en, indien gepas, kleur gebruik om dit doeltreffender te maak.

Memorandum

Opdrag 1

Leerders moet net kennis neem van spesifikasies.

Opdrag 2

Leerders se sketse sal verskil – let op detail en moeilikheidsgraad.

Opdrag 3

Gekose ontwerp vir bordspel binne vierkant van 5 cm by 5 cm sal verskil van leerder tot leerder – let op detail, interessantheid, moeilikheidsgraad en oorspronklikheid.

Opdrag 4

Antwoorde sal verskil – let op oorspronklikheid.

Opdrag 5

Antwoorde sal verskil – let op volledigheid, oorspronklikheid, kreatiwiteit, bondigheid, duidelike verduidelikings.

Opdrag 6

Leerders behoort elke keer met ‘n rede Ja te antwoord bv.

6. a) Ja, om ons kinders sinvol besig te hou tydens die vakansie, ens.

Questions & Answers

what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10978/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask