<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Etiket A Etiket B Etiket C
Was
Stryk
Bleik
  1. Raadpleeg die tabel en verduidelik wat die versorgingsimbole beteken. Kopieer die tabel en vul dit in.
Etiket A Etiket B Etiket C
Was
Stryk
Bleik
  1. Teken die wolmerk wat verskyn op die etikette van kledingstukke wat van 100% wol gemaak is.

Bron:

  1. Voltooi deur die korrekte antwoord neer te skryf.
  • Sintetiese stowwe moet meestal met ‘n (lou, vuurwarm) yster gestryk word, want dit smelt maklik.
  • Sintetiese stowwe kreukel (maklik, moeilik) en moet dus nie in die tuimeldroër gedroog word nie.
  • Sintetiese stowwe moet verkieslik in (lou, baie warm) water gewas word.

[LU 1.3]

Assessering

LU 1

TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

ondersoek:

1.2 uitvind oor bestaande produkte wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is, en sommige ontwerpsaspekte (bv. vir wie dit is, waarvoor dit is, hoe dit lyk, waarvan dit gemaak is) identifiseer;

1.3 waar gepas ‘n wetenskaplike ondersoek uitvoer oor begrippe wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is deur wetenskapprosesvaardighede te gebruik:1.3.1 beplan die ondersoek;

  • voer die ondersoek uit;

1.3.3 verwerk en interpreteer data;

1.3.4 evalueer en kommunikeer bevindinge;

ontwerp:

  • met bystand ‘n kort en duidelike stelling (ontwerpopdrag) met betrekking tot ‘n gegewe probleem, behoefte of geleentheid skryf of kommunikeer en ‘n mate van begrip vir die tegnologiese doel van die oplossing toon;

maak:

1.5 minstens twee alternatiewe oplossings vir die probleem, behoefte of geleentheid voorstel wat met die ontwerpopdrag en met gegewe spesifikasies en beperkings (bv. mense, doel, omgewing) skakel, en dit aanteken;

1.6 een van hierdie oplossings kies, redes gee vir die keuse en die idee verder ontwikkel;

1.8 gepaste gereedskap en materiaal gebruik om produkte te maak deur die gekose materiaal af te meet, uit te merk, te sny of te skei, te vorm of te vervorm, aan mekaar te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;

evalueer:

1.10 met bystand die produk evalueer volgens die ontwerpopdrag en gegewe spesifikasies en beperkings (bv. mense, doel, omgewing), en stel verbeteringe en wysigings voor, indien nodig;

1.11 die aksieplan wat gevolg is, evalueer en verbeteringe en wysigings voorstel, indien nodig;

kommunikeer:

  • tweedimensionele sketse met byskrifte maak en, indien gepas, kleur gebruik om dit doeltreffender te maak;

LU 2

Tegnologiese Kennis en Begrip

Die leerder is in staat om relevante tegnologiese kennis te verstaan en dit eties en met verantwoordelikheid toe te pas.

Dit is duidelik wanneer die leerder :

stelsels en beheer

  • kennis en begrip toon van verskillende soorte strukture (bv. raam-, dop-, soliede strukture); en van die verband tussen die materiaal en die las wat ‘n struktuur of produk kan ondersteun.

LU 3

Tegnologie, Samelewing en Omgewing

Die leerder is in staat om begrip van verwantskappe tussen wetenskap, tegnologie, die samelewing en die omgewing oor tyd heen te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder :

impak van tegnologie

3.1 herken hoe produkte en tegnologie uit ander tye en kulture aangepas is;

3.2 die moontlike positiewe en negatiewe uitwerking van wetenskaplike ontwikkelings of tegnologiese produkte op mense se lewensgehalte en/of die omgewingsgesondheid identifiseer.

Memorandum

Opdrag 1

Wapens: kort spiesassegaai en knopkierie

Skilde van vel wat die kryger van kop tot tone beskerm het

Klere: leersandale of kaalvoet

‘n leerkopband, leerarmbande en krale/vere om enkels en nek

‘n heupgordel gemaak van die sterte van wilde diere wat in ‘n riem ingeryg is

‘n velonderbroek

Bron: Shaka, Jean Labuschagne (Japsnoettake: Daan Retief-Uitgewers )

Die kryger moes baie beweeglik wees, dus kon hy nie swaar klere gedra het nie. Gebruik eie diskresie.

Opdrag 2

Nee, luiperds is bedreigde diere. / Ja, ‘n ou baadjie. EIE DISKRESIE

Opdrag 3

Natuurlik M ensgemaak
‘n baadjie van pels ‘n plastieksak
‘n houtbak ‘n glasbottel
‘n houttafel ‘n polistireenhouer

Opdrag 4

Eie diskresie

Opdrag 5

Eie diskresie – kyk na verskeidenheid van voorbeelde en volledigheid van byskrifte.

Opdrag 6A

Nylon P oliëster K atoen Sy Wol
a maklik maklik moeilik moeilik moeilik
b krimp weg harde kool brand vinnig ruik na hare ruik na hare/vere
verhard smelt ruik na papier smelt bros as/sagte kool
harde kool bros as/sagte kool brand stadig
ruik skerp ruik skerp vlammetjie vlammetjie
c lank lank kort kort baie kort
d hang af van voorbeeld
e minder duursaam minder duursaam duursaam duursaam duursaam
f hang af van voorbeeld
g hang af van voorbeeld, gewoonlik… syagtig veerkragtig
glad rimpels skurf luukse gevoel wollerig
glansend grof “geraas” lae statiese elektrisiteit
staties wollerig drapeer pragtig
min glans
effe donsig
lae statiese elektrisiteit
h hard hard sag tussen-in sag
i hou hitte binne hou hitte binne koel koel hou hitte binne
j sinteties sinteties natuurlik natuurlik natuurlik

Opdrag 6B

(a) enige drie eienskappe

(b) enige drie eienskappe

(c) winter

somer

winter

moeilik

binne

Opdrag 6C

Nylon P oliëster Katoen Sy Wol
kreukel traag kreukel minder warm yster versigtig verkieslik droogskoonmaak
kleurvas geen bleikmiddel meer kleurvas bleik deur sonlig sweet en bleikmiddels beskadig dit goed
rekbaar min min effe rekbaar min veerkragtig
sinteties sinteties natuurlik natuurlik natuurlik

Opdrag 7

Eie diskresie

Koue klimaat – kledingstowwe wat liggaamshitte binne hou.

Opdrag 8

(a) Etiket A: natuurlik

Etiket B: mengsel

Etiket C: sinteties

(b) Etiket A: 100% katoen

Etiket B: 50% Poliëster 50% Katoen

Etiket C: 100% Poliëster

(d)

Etiket A Etiket B Etiket C
baie warm was warm was warm was
baie warm strykyster warm strykyster warm strykyster
toelaatbaar indien wit geen bleikmiddel geen bleikmiddel

(e)

(f) lou

maklik

lou

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10978/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask