<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Nou kan jy enige vraag rakende ‘n sirkel of wiel of enigiets wat rond is beantwoord, as dit met middellyn, radius en omtrek te doen het.

5. Gebruik jou sakrekenaar om die omtrek van elk van die volgende sirkels te bereken:

Belangrik : Skryf altyd eers die formule neer.(π = 3,14).

5.1 r = 230 mm 5.2

r = 1,45 cm (antwoord tot tweedes)

6. Bepaal die omtrek van elk van die volgende sirkels sonder die gebruik van ‘n sakrekenaar.

Belangrik : Skryf eers die formule neer.(π = 22/7)

6.1 r = 14 cm

6.2 d = 35 cm

7. Bereken die radius van die volgende sirkel: Jy mag jou sakrekenaar gebruik, maar jy moet alle stappe toon. (π= 22/7)

7.1 omtrek 242 mm

8. Hoeveel omwentelings sal ‘n bergfietswiel met middellyn van 67 cm maak oor ‘n afstand van 7,5 m?

AKTIWITEIT 3

Om die oppervlakte van ‘n sirkel te ontdek en probleme in dié verband te bemeester

LU 4.2.1 LU 4.2.1 LU 4.5.1 LU 4.3

1. Kan jy nog onthou wat die formule is om die oppervlakte van ‘n reghoek te bereken?

2. Trek ‘n sirkel met middelpunt O met radius 60 mm op ‘n vel papier. Verdeel die sirkel in 32 ewe groot sektore. Kleur 16 rooi in en die ander 16 blou.

3. Knip nou al 32 sektore uit en plaas hulle langs mekaar, sodat die driehoeke ‘n plaveisel vorm om uiteindelik ‘n reghoek te vorm.

  • Plak jou driehoeke hier.

4. Meet nou die lengte en breedte van die reghoek. Bereken nou met behulp van die formule in nr. 1 die oppervlakte van jou reghoek.

5. Watter afleiding kan jy maak ten opsigte van die reghoek en die sirkel wat jy in nr. 2 geteken het?

6. In watter eenhede word oppervlakte bereken?

7. Gee nou ‘n formule om die oppervlakte van enige sirkel te bereken.

8. Bereken nou die oppervlakte van die sirkel wat jy in nr. 2 gekonstrueer het met behulp van die formule in nr. 7.

Wat sien jy?

9. Bereken die oppervlakte van die volgende sirkels sonder ‘n sakrekenaar.

  • (π = 22/7)

9.1 r = 14,7 cm

9.2 d = 56,49 cm

10. Bereken die oppervlakte van die gearseerde gedeeltes.

  • Jy mag jou sakrekenaar gebruik. (π = 3,14)

11. Bereken die oppervlakte van die gearseerde gedeeltes.

Assessering

LU 3
Ruimte en Vorm (Meetkunde)Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen twee- dimensionele vorms en drie-dimensionele voorwerpe in ’n verskeidenheid oriënta-sies en posisies te beskryf en voor te stel.
Dit word bewys as die leerder:
3.2 in kontekste insluitend sodaniges wat gebruik kan word om bewustheid van sosiale, kulturele en omgewingsaangeleenthede te skep, geometriese figure en soliedes kan beskryf en klassifiseer in terme van eienskappe, insluitend:
3.2.1 sye, hoeke en diagonale en hul verbande, met die fokus op driehoeke en kwadrilaterale (bv. tipes driehoeke en kwadrilaterale).
LU 4
MetingDie leerder is in staat om gepaste meeteenhede, -instrumente en formules in ’n verskeidenheid kontekste te gebruik.
Dit word bewys as die leerder:
4.2 probleme kan oplos wat die volgende behels:
4.2.1 lengte;
4.2.2 omtrek en oppervlak van poligone en sirkels;
4.3 probleme aan die hand van ‘n reeks strategieë oplos wat die volgende insluit:
4.3.1 skatting;
4.3.2 berekening tot minstens twee desimale plekke;
4.3.3 die gebruik en omskakeling van toepaslike SI eenhede;
4.4 die betekenis van π size 12{π} {} kan beskryf en dit in berekeninge wat sirkels behels kan gebruik, en ook die historiese ontwikkeling daarvan in meting kan bespreek;
4.5 die volgende kan bereken deur toepaslike formules te kies en te gebruik:
4.5.1 omtrek van poligone en sirkels;
4.5.2 oppervlakte van driehoeke, reghoeke, sirkels en poligone deur hulle in driehoeke en reghoeke op te breek;
4.8 die verband tussen die sye van ‘n reghoekige driehoek kan ondersoek (alleen en/of as lid van ‘n groep) om die stelling van Pythagoras te ondersoek;
4.9 die stelling van Pythagoras kan gebruik om ‘n ontbrekende lengte in ‘n reghoekige driehoek te bereken terwyl irrasionele antwoorde in surd-vorm (√) gelaat word;
4.10 wyses van meting in verskillende kulture in die geskiedenis kan beskryf en illustreer (bv. die bepaling van reghoeke deur geknoopte lyn te gebruik en by die stelling van Pythagoras uit te kom).

Memorandum

AKTIWITEIT 2

5.1 O = π size 12{π} {} x d

O = π size 12{π} {} x 460

O = 1 444,4 mm

5.2 C = π size 12{π} {} x d

C = π size 12{π} {} x 2,9

C size 12{ approx } {} 9,11 cm

6.1 C = π size 12{π} {} x d

C = 22 7 1 size 12{ { {"22"} over { { {7}} rSub { size 8{1} } } } } {} x 2 8 4 1 size 12{ { { { {2}} { {8}} rSup { size 8{4} } } over {1} } } {}

C = 88 cm

6.2 C = π size 12{π} {} x d

C = 22 7 1 size 12{ { {"22"} over { { {7}} rSub { size 8{1} } } } } {} x 3 5 5 1 size 12{ { { { {3}} { {5}} rSup { size 8{5} } } over {1} } } {}

C = 110 cm

7.1 C = π size 12{π} {} x d

242 = 22 7 size 12{ { {"22"} over {7} } } {} x d

242 1 size 12{ { {"242"} over {1} } } {} x 22 7 size 12{ { {"22"} over {7} } } {} = d

size 12{∴} {} d = 77 mm

8. C = π size 12{π} {} x d

= 3,14 x 67 cm

= 210,38 cm

750 ÷ 210,38 cm

= 3,6 rewolusies

AKTIWITEIT 3

9. A = π size 12{π} {} x r 2

= 22 7 size 12{ { {"22"} over {7} } } {} x 14 , 7 1 size 12{ { {"14",7} over {1} } } {} x 14 , 7 1 size 12{ { {"14",7} over {1} } } {}

= 679,14 cm 2

  • r = 28,25

A = 2 505,92 cm 2

10. A

(3,14 x 15 2 ) – (3,14 x 15 2 )

= 706,5 – 78,5

= 628 cm 2

B

(14,5) 2 – (3,14 x 7,25 2 x 1 2 size 12{ { {1} over {2} } } {} )

= 210,25 – 82,52

= 127,73 cm 2

11. (40 x 40) – (3,14 x 15 2 )

= 1 600 – 706,5

= 893,5 cm 2

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11033/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask