<< Chapter < Page Chapter >> Page >

5. Kies die beste woord uit die volgende lys om die sin te voltooi:

voorskou voorstel voorspel gesien

In die kristalbal gekyk ” beteken dat die wetenskaplikes ________ het hoe dinge in die toekoms sal lyk. (1)

6. Sê in jou eie woorde wanneer en waar die nuwe dokumentêre reeks uitgereik is. (3)

7. Kies die regte antwoord en skryf slegs die letter van jou keuse neer:

“… soortgelyk aan … ” (par. 4) beteken

 1. van dieselfde soort.
 2. amper dieselfde as.
 3. nie dieselfde nie.
 4. presies dieselfde. (1)

8. Verduidelik in jou eie woorde wat bedoel word met: “… mees gevorderde rekenaar-tegnieke… ” (par. 4) (2)

9. Hoe het die vervaardigers dit reggekry om die diere so realisties voor te stel in die dokumentêre reeks? (2)

10. Voltooi:

Al die wetenskaplikes stem saam dat die mens se bestaan op aarde nie

_______ gaan wees nie. (2)

11. Verduidelik in jou eie woorde wat bedoel word met: “… dat hy oor ‘n paar miljoen jaar

uitgesterf sal wees” (par. 6).

Totaal: 20

Assessering

LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ’n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit word bewys as die leerder:
2.1 vertaal en tolk:2.1.1 stories uit die huistaal oorvertel in die addisionele taal;2.6 ‘n kort, formele praatjie of aanbieding gee:
 • visuele beelde gebruik;
 • ‘n uitdagende onderwerp (omgewingskwessies) kies;
2.7 ‘n kritiese bewustheid van eie taalgebruik toon.
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die este­tiese, kulturele en emosio­nele waardes in tekste te reageer.
Dit word bewys as die leerder:
3.4 vir inligting lees en inligting opsom;
3.8 begrip toon van die gebruik van naslaanwerke (inhoudsopgawe, indeks, ensiklopedieë).
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitlike en verbeeldingstekste vir ’n wye verskeidenheid doel­eindes te skryf.
Dit word bewys as die leerder:
4.1 skryf om inligting oor te dra.
LU 5
DINK EN REDENEERDie leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en ge­bruik.
Dit word bewys as die leerder:
5.1 taal en geletterdheid oor die kurrikulum heen gebruik:
5.1.1 visuele materiaal gebruik wat tekste aanvul.
LU 6
TAALSTRUKTUUR EN –GEBRUIKDie leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit word bewys as die leerder:
6.1 bekende woorde korrek spel;
6.2 eenvoudige taalvorme en sinstrukture gebruik om mondelings en skriftelik te kommunikeer;
 • woordeskat uitbrei.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

1.-3. Mondelinge werk

AKTIWITEIT 2

 • Naslaanwerk en opsomming
 • Bronnelys

AKTIWITEIT 3

 • Plakkaat met byskrifte

AKTIWITEIT 4

1. Ontkennende vorm

1.1 Ek het nog nooit ‘n kwaai swart mamba gesien nie.

1.2 Het jy nog nooit aan ‘n krokodil geraak nie?

1.3 Niemand weet waar die boomslang is nie.

1.4 Daar is nêrens ‘n natuurbewaarder wat die slang sal kom vang nie.

1.5 Moenie vinnig weghardloop nie!

1.6 Nee, die molslang het nog nie die rot gevang nie.

1.7 Nee, die kind sal nooit gesond word nadat die slang hom gepik het nie.

1.8 Nee, daar is niemand wat al aan ‘n luislang geraak het nie.

1.9 Nee, die slang is nie in die huis nie.

1.10 Moet asseblief nie die deur toemaak nie!

2. Lydende vorm

2.1 Die pofadder is deur al die kinders raakgesien.

2.2 Deur wie is die arme slang doodgemaak?

2.3 ‘n Groot rot is deur die slang gevang.

2.4 Die natuur sal altyd deur ons bewaar word.

2.5 Diere moet nie (OF: moenie) seergemaak word nie.

3. Bedrywende vorm

3.1 Ons kan bedreigde diere red.

3.2 Die dokter behandel die pasiënt teen slangbyt.

3.3 My hond jaag ‘n muis.

3.4 Die akkedisse in ons tuin vang ‘n klomp vlieë.

3.5 In die verlede het mense soms skilpaaie geëet.

4. Indirekte rede (Aanvaar enige korrekte variasie.)

4.1 Errol sê dat sy broer gister amper op ‘n slang getrap het. (OF: Errol het gesê dat…)

4.2 Die onderwyseres het belowe (OF: belowe) dat hulle (OF: ons) die volgende dag op ‘n uitstappie sou gaan.

4.3 Jolene het gevra of sy mag saamgaan.

4.4 Jason se ma het gewaarsku dat hulle (OF: ons) nie naby die leeus moes gaan nie.

4.5 Die kinders het geantwoord dat hulle nie so dom was nie.

TOETS

 1. onwaar. “van oor die hele wêreld heen” (2)
 2. Dit het hulle vyf jaar lank geneem. (2)
 3. (b) (1)
 4. Nee, hulle kon nie. “kyk” (2)
 5. voorspel (1)
 6. Dit is in Oktober 2002 uitgereik in Bristol, Engeland. (3)
 7. (b) (1)
 8. eie woorde (2)
 9. Hulle het die diere digitaal op rekenaar geskep. (2)
 10. permanent (of ander aanvaarbare antwoord) (2)
 11. Daar sal nie meer mense op aarde wees nie. (2)

TOTAAL: 20 PUNTE

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11059/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask