<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Materie, meting en reaksies

Materie en meting

Opvoeder afdeling

Memorandum

 • Organies: lewende; anorganiese: nie-lewende
 • Waarneming: Die asyn het gereageer met die melk en ‘n ‘nuwe’ stof met ‘nuwe’ eienskappe is gevorm.
 • Gevolgtrekking: Die spesiale eienskappe van melk en asyn is gebruik om ‘n nuwe sintetiese stof te vervaardig.
 • Gebruike van ‘nuwe’ stof: As prop om iets te verseël; beskerming; versiering, ens.
 • Soos in gegewe illustrasie, maar met die houers wat gebruik is en die bron van hitte (doel: oefen die leerder se vermoë om dit wat hy waarneem met ‘n tekening voor te stel.)

Leerder afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om plastiek as ‘n voorbeeld van sintetiese of mensgemaakte stowwe te ondersoek [lu 1.2, lu 1.3]

Plastiek is ‘n mensgemaakte stof. Plastiek word gemaak omdat dit spesiale eienskappe het en omdat dit goedkoper is om te vervaardig as om natuurlike stowwe te vind. Plastiek is byvoorbeeld sterk en waterdig. Dit kan baie nuttig gebruik word in verpakkings en as beskerming vir ander stowwe dien.

EKSPERIMENT: MAAK JOU EIE PLASTIEK

Alhoewel die meeste soorte plastiek van petroleumolie gemaak word, kan ‘n soortgelyke plastiek vervaardig word deur melk te gebruik. Melk bevat koolstof en kan dus as ‘n organiese stof geklassifiseer word.

 • Slaan die betekenis van “organiese” in die woordeboek na.

_____________________________________________________________________

BENODIGDHEDE:

20ml asyn;

‘n kookpot;

200 ml volroom melk

METODE:

 • Gooi die melk in die pot en bring dit stadig tot kookpunt.
 • Voeg 20 ml asyn by die melk.
 • Hou aan met roer totdat die mengsel rubberagtig word.
 • Verwyder dit van die hitte en laat dit deeglik afkoel.
 • Spoel die mengsel af met water.

WAARNEMING

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

GEVOLGTREKKING:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 • Moontlike nuttige gebruike van die “nuwe” stof:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 • Gebruik die woordelikse beskrywing van die eksperiment en maak ‘n skets of diagrammatiese voorstelling van die eksperiment.

ASSESSERING

LU PUNTE VLAK VLAKAANDUIDER
1 Minder as 5 1 Die skets/voorstelling maak geen sin nie, met geen waarneming en gevolgtrekking nie
5 – 7(25% – 39%) 2 ‘n Basiese voorstelling met baie min waarneming en geen gevolgtrekking nie
8 – 13(40% – 69%) 3 ‘n Bevredigende voorstelling/skets met basiese waarneming, maar amper geen gevolgtrekking nie
14 – 20(70% – 100%) 4 ‘n Volledige voorstelling met byskrifte van die eskperiment met waarmeming en gevolgtrekking

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder ondersoeke uitvoer en data versamel: organiseer en gebruik apparaat/toerusting of bronne om inligting in te win en te noteer;

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder data evalueer en bevindings kommunikeer: veralgemeen in terme van relevante aspekte en beskryf hoe die data die veralgemening onderskryf.

Questions & Answers

what is the meaning of function in economics
Effah Reply
Pls, I need more explanation on price Elasticity of Supply
Isaac Reply
Is the degree to the degree of responsiveness of a change in quantity supplied of goods to a change in price
Afran
Discuss the short-term and long-term balance positions of the firm in the monopoly market?
Rabindranath Reply
hey
Soumya
hi
Mitiku
how are you?
Mitiku
can you tell how can i economics honurs(BSC) in reputed college?
Soumya
through hard study and performing well than expected from you
Mitiku
what should i prepare for it?
Soumya
prepare first, in psychologically as well as potentially to sacrifice what's expected from you, when I say this I mean that you have to be ready, for every thing and to accept failure as a good and you need to change them to potential for achievement of ur goals
Mitiku
parna kya hai behencho?
Soumya
Hallo
Rabindranath
Hello, dear what's up?
Mitiku
cool
Momoh
good morning
Isaac
pls, is anyone here from Ghana?
Isaac
Hw s every one please
Afran
Ys please I'm in Ghana
Afran
what is firms
Anteyi Reply
A firm is a business entity which engages in the production of goods and aimed at making profit.
Avuwada
What is autarky in Economics.
Avuwada
what is choice
Tia Reply
So how is the perfect competition different from others
Rev Reply
what is choice
Tia
please what type of commodity is 1.Beaf 2.Suagr 3.Bread
Alfred Reply
1
Naziru
what is the difference between short run and long run?
Ukpen Reply
It just depends on how far you would like to run!!!🤣🤣🤣
Anna
meaning? You guys need not to be playing here; if you don't know a question, leave it for he that knows.
Ukpen
pls is question from which subject or which course
Ada
Is this not economics?
Ukpen
This place is meant to be for serious educational matters n not playing ground so pls let's make it a serious place.
Docky
Is there an economics expert here?
Docky
Okay and I was being serous
Anna
The short run is a period of time in which the quantity of at least one inputs is fixed...
Anna
that is the answer that I found online and in my text book
Anna
Elacisity
salihu
Meaning of economics
Suraj Reply
It will creates rooms for an effective demands.
Chinedum Reply
different between production and supply
babsnof
Hii
Suraj
hlo
eshita
What is the economic?
Suraj
Economics is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which has an alternative use.
Mr
what is supply
babsnof
what is different between demand and supply
Debless Reply
Demand refers to the quantity of products that consumers are willing to purchase at various prices per time while Supply has to do with the quantity of products suppliers are willing to supply at various prices per time. find the difference in between
Saye
Please what are the effects of rationing Effect of black market Effects of hoarding
Atty Reply
monoply is amarket structure charecrized by asingle seller and produce a unique product in the market
Cali Reply
yes
Niraj
I want to know wen does the demand curve shift to the right
Nana
demand curve shifts to the right when there's an increase in price of a substitute or increase in income
kin
ask me anything in economics, I promise to try and do justice to the question, you can send me an email or message, I will answer
kin
what are the factor that change the curve right
Nana
explain the law of supply in simple .....
freshwater
the Law of supply: states that all factor being equal, when the price of a particular goods increase the supply will also increase, as it decreases the supply will also decrease
kin
@Nana the factor that changes or shift the d demand curve to the right is 1) the increase in price of a substitute good or commodity 2) increase in income
kin
you can send your questions I am Comr. Kin chukwuebuka
kin
different between bill of exchange n treasure bill
Nana
yes
Ada
so would you tell me what means an apportunity cost plz?
Cali
what is true cost
Akiti
your question isn't correct naadi
Anthonia
define an apportunity cost?
Cali
orukpe ,is my question whats wrong or u dont know anything?
Cali
In a simple term, it is an Alternative foregone.
Sule
opportunity cost is the next best value of a scale of preference
Akiti
Both of you are not correct.
Nelly
opportunity cost: is a forgone alternative
kin
Monopoly is where is one producer produces a given product with no close substitute
James
what is income effect?
Qwecou Reply
if you borrow $5000 to buy a car at 12 percent compounded monthly to be repaid over the next 4 year what is monthly payment
Nitish Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 16, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11078/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask