<< Chapter < Page Chapter >> Page >

4. Jy het die _____________ aan die _____________ beet.

5. As die kat weg is,

Dit is interessant hoeveel keer daar van ’n kat gepraat word. Probeer vyf ander idiome waarin ’n kat ’n rol speel, neerskryf.

LU 6.1

Aktiwiteit 5:

Om feite oor uitdagende onderwerpe akkuraat en samehangend oor te dra deur ’n verskeidenheid feitelike tekssoorte te gebruik

Opdrag:

 • Jou mondelingopdrag vir hierdie kwartaal is om so ’n bedreigde spesie na te vors en dan ’n mondeling van so 3 minute daaroor te doen.
 • Onthou, jy moet goeie navorsing doen en dit moet saam met jou finale mondeling in jou portefeulje geliasseer word.
 • Jou onderwyser sal vir jou ’n matriks gee waarvolgens jy beoordeel gaan word.
LU 2.2

Assessering

LU 2 PRAAT
Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
2.2 idees, feite en menings oor uitdagende onderwerpe akkuraat en samehangend oordra deur ‘n verskeidenheid feitelike, mondelinge tekssoorte te gebruik.
LU 3 LEES EN KYK
Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer
Dit word bewys as die leerder:
3.1 ‘n wye verskeidenheid tekssoorte lees, persoonlike reaksies vergelyk en gemotiveerde aanbevelings vir ander gee;
3.4 begrip van ‘n wye verskeidenheid informatiewe tekste toon: hoofgedagtes identifiseer en opsommings maak, idees evalueer, die geldigheid van argumente beoordeel, verskillende standpunte bespreek, en tussen menings en feite onderskei;
3.5 verskillende tekssoorte bespreek en verduidelik hoe die hoofkenmerke daarvan tot die funksie van die teks bydra;
3.8 krities op tekste reageer.
LU 4 SKRYF
Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingsryke tekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf
Dit word bewys as die leerder:
4.1 ‘n wye verskeidenheid verbeeldingsryke tekste skryf om die kreatiewe, kritiese en speelse gebruik van taal te verken deur die skryf van gedigte en briewe;
4.2 ‘n verskeidenheid feitelike skriftelike en multimodale tekste vir verskeie doeleindes lewer deur waar gepas, visuele beelde en ontwerpe in die volgende te gebruik: boodskappe, verslae oor aktuele sake, advertensies, plakkate, boek- en filmresensies, ooggetuieverslae, koerantberigte, cv’s, persbriewe, aansoekbriewe, dekbriewe, agenda en notule van vergaderings;
4.4 die skryfproses onafhanklik en met gemak gebruik om tekste te skep.
LU 6 Taalstruktuur en-Gebruik
Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer
Dit word bewys as die leerder:
6.1 met woorde werk:
 • spelreëls en –strategieë, eie spellys vir moeilike woorde, gebruik van hoofletters en skryftekens, die woordeboek en tesourus gebruik, afleiding, samestelling en alledaagse voor- en agtervoegsels gebruik om woordeskat uit te brei, woordfamilies en woorde oor dieselfde onderwerp gebruik om woordeskat uit te brei, die leen van woorde deur tale en die ontstaan van nuutskeppings verstaan, sinonieme, antonieme, homonieme, homofone, paronieme verstaan en gebruik, alledaagse afkortings en anonieme gebruik.;
6.2 met sinne werk:
 • voornaamwoorde, hoofwerkwoorde, medewerkwoorde en deelwoorde, adjektiewe, bywoorde, voegwoorde, determineerders, telwoorde, tussenwerpsels, voorsetsels, grammatikale verskil tussen die funksie van sinsoorte, gebruik van sinsdele soos onderwerp, gesegde, direkte en indirekte voorwerp, bywoordelike en byvoeglike bepalings, hoofsinne en bysinne, tydsvorme, woordorde, aktiewe en passiewe vorm, verandering van sinne van direkte na indirekte rede en andersom, ontkennende vorm, punktuasie.

Memorandum

AKTIWITEIT 1

Begripstoets

1. Hy het van ‘n bakkie geval.

2. Mnr. Pieter Mostert en sy vrou.

3. Hy was 30 jaar lank ‘n natuurbewaarder.

4. Hy was deel van 92 reptiele wat daar ten toon gestel is.

5. Hy sou van ontwatering sterf.

6. Hulle het ‘n opgestopte krokodil in sy hok gesit.

7.1 Onwaar. “maar een maal nie ‘n vriendelike geaardheid nie”.

7.2 Onwaar: “vanuit Omaruru.”

7.3 Waar: “Die snaaksste ding wat hom al oorgekom het.”

8.1 die regte, egte krokodil

8.2 Die groot avonturier Indiana Jones is ‘n rolprentfiguur wat allerhande avonture beleef.

8.3 Crocodile Dundee is ‘n Australiese rolprentfiguur wat krokodille vang en met hulle omgaan asof hulle skadelose diere is.

9.1 vrygesel

9.2 vermoedelik

AKTIWITEIT 2

Opsomming

Enige 7 feite

1. ‘n Paar krokodille bly al jare lank naby Scottburgh in Natal.

2. Hulle lewe vreedsaam saaam met die mense.

3. Kanovaarders sien hulle dikwels.

4. Party inwoners voer hulle.

5. In 1998 het vloedwater ‘n heining van Crocworld vernietig.

6. Klein krokkies het toe rivier-af ontsnap.

7. Natuurbewaring het ‘n hok gebou om hulle te probeer vang.

8. As hulle nie gevang word nie, moet hulle geskiet word.

9. Slegs een tweemeterlange krok is gevaarlik.

10. Die Toerismeraad wil eerder net waarskuwingsbordjies opsit.

AKTIWITEIT 3

Stelwerk

 • Verskaf die matriks vooraf.

Onthou . Prosesskryf moet plaasvind. U moet dus seker maak dat elke leerder rofweg skryf, dan moet ‘n maat redigeer. U kan ook ‘n paar vinnig redigeer en dan word die finale poging geskryf.

AKTIWITEIT 4

Taalaspekte: Die oewerkonyn

Intesiewe vorm:

1. splinternuwe

2. blitsvinnig

3. doodnatuurlik

4. bloedrooi

Trappe van vergelyking:

1. min - minder- minste / baie - minder - minste

2. langer - langste

Sinonieme:

1. versigtig

2. skaam / sku

3. belangstellende / simpatieke

4. skatting

5. tuiste

Idiome:

1. Hy het te veel tiermelk gedrink. Hy is besope.

2. Hy het die hart van ‘n leeu. Hy is baie dapper.

3. Hy maak nie hond haaraf met daardie werk nie. Hy kry dit nie gedoen nie.

4. As die kat weg is, is die muis baas. Wanneer die baas nie daar is nie, doen die werkers net wat hulle wil.

5. Jy het die kat aan die stert beet. Jy verstaan iets verkeerd.

Voorbeelde van katidiome:

 • Die kat uit die sak laat. Die geheim verklap
 • Hy verbeel hom hy is die kat se snorbaard. Hy het ‘n baie hoë dunk van homself.
 • Om iemand te behandel asof hy iet is wat die kat aangedra het. Om hom sleg te behandel.
 • Hy kyk die kat uit die boom uit. Hy kyk die saak eers goed deur.
 • ‘n Kat in die sak gekoop. ‘n Slegte kopie gemaak.

AKTIWITEIT 5: Mondeling

 • Help die leerders met die navorsing. Ek dink aan die wildehond, bastergemsbok, ratel, ietermagô, erdvark, berghaan, swartrenoster, bromvoël en die kraanvoël.
 • Wys aan die leerders hoe die matriks lyk waarvolgens hulle beoordeel gaan word.
 • Alle navorsing, flitskaarte ens. moet onder mondeling in die portefeulje geliasseer word.

Questions & Answers

What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11058/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask