<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Ekosisteem en omgewingsbalans

Opvoeders afdeling

Memorandum

(a) ‘n Woud is ‘n stuk land oortrek met digte bome, struike, varings, ens., en diere. Hierdie plante en diere leef almal saam in die digte bosse.

Opdrag 1:

f)

-boom (produseerder)

-muis (primêre verbruiker)

-uil (sekondêre verbruiker)

-jakkals (tersiêre verbruiker)

Leerder afdeling

Inhoud

1. Inleiding

'n Ekosisteem word gevorm deur alle lewende organismes wat mekaar en hul omgewing onderling beïnvloed.

Die woord ekosisteem is afkomstig van die Griekse woord "oikos", wat huis of huishouding beteken. Net soos lede van 'n gesin saamwoon en mekaar en die gemeenskap ondersteun en beïnvloed (en op hul beurt daardeur geaffekteer en beïnvloed word), so leef organismes saam, plant voort en is vir kos van mekaar afhanklik. Daar is dus 'n hegte verhouding tussen organismes en die grond, son, water en lug.

Aktiwiteit: om ‘n duidelike begrip te kry van wat ‘n ekosisteem is [lu 1.3]

Kom ons bestudeer 'n voorbeeld van 'n ekosisteem:

(a) Wat is 'n woud?____________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

'n Woud is baie meer as net 'n groot stuk land wat oortrek is met bome. Struike, wingerde, varings, mos en paddastoele groei in die skadu van die bome. Baie voëls, soogdiere, reptiele, amfibieë en insekte word in 'n woud aangetref. 'n Woud bestaan dus uit al hierdie plante en diere wat saamleef.

Die diere is van die plante afhanklik vir kos, terwyl die plante sonlig, water, minerale en koolstofdioksied gebruik om voedsel vir hulself en die ander organismes in die woud te vervaardig.

Die lewende organismes (plante en diere) tesame met die nie-lewende omgewing (lug, water, son en grond) vorm 'n ekosisteem.

(b) Tabuleer 'n voorbeeld van elk van die volgende wat in 'n woud gevind word.

Spesie My voorbeeld van 'n ....
voël __________________________
soogdier ________________________
reptiel ________________________
insek ________________________
amfibie ________________________

(c) Teken nou die vyf voorbeelde in die skets om dit te voltooi!

(d) Die Ekosisteemkonsep

Die interaksie tussen organisme en omgewing lei tot die ekosisteemkonsep, wat die interaksie tussen materie, energie en organisme noukeurig verwerk.

‘n ekosisteem

(e) Hoe groot is 'n ekosisteem?

'n Ekosisteem kan enige grootte wees, van 'n poel water op die sypaadjie tot die hele reënwoud in die Amasone of 'n nog groter gebied.

'n Woud, onder andere, vol bome, plante insekte en voëls, is 'n ekosisteem van sekere soorte organismes wat 'n sekere omgewing bewoon. Net so is 'n rots wat in die skadu van die woud staan en oortrek is met mos, rotsplante, inseklarwes en honderdpote ook 'n ekosisteem. Die sisteem is dus geïntegreer, met dele wat intiem met mekaar verband hou. Enigiets wat 'n deel van die sisteem affekteer, affekteer ook die res.

Opdrag 1:

  1. Bestudeer die onderstaande skets van 'n woudekosisteem:

Noem die:

produseerder:: _________________________________________________________

primêre verbruiker: _____________________________________________________

sekondêre verbruiker:: __________________________________________________

tersiêre verbruiker: _____________________________________________________

Primêre beteken eerste.

Sekondêre beteken tweede of minder belangrik.

Tersiêre beteken in hierdie geval derde.

2. Die ekosisteem

Dit is die lewende organismes tesame met die ________________________________

wat in 'n onafskeidbare, interaktiewe verhouding tot mekaar staan.

Die lewende deel kan soos volg onderverdeel word:

(a) voedselproduseerders meestal groen plante

(b) voedselverbruikers is makroverbruikers (diere wat ander organismes eet)

of

ontbinders (bakterieë of swamme wat dooie organismes opbreek)

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder data evalueer en bevindings kommunikeer.

Questions & Answers

what is the meaning of function in economics
Effah Reply
Pls, I need more explanation on price Elasticity of Supply
Isaac Reply
Is the degree to the degree of responsiveness of a change in quantity supplied of goods to a change in price
Afran
Discuss the short-term and long-term balance positions of the firm in the monopoly market?
Rabindranath Reply
hey
Soumya
hi
Mitiku
how are you?
Mitiku
can you tell how can i economics honurs(BSC) in reputed college?
Soumya
through hard study and performing well than expected from you
Mitiku
what should i prepare for it?
Soumya
prepare first, in psychologically as well as potentially to sacrifice what's expected from you, when I say this I mean that you have to be ready, for every thing and to accept failure as a good and you need to change them to potential for achievement of ur goals
Mitiku
parna kya hai behencho?
Soumya
Hallo
Rabindranath
Hello, dear what's up?
Mitiku
cool
Momoh
good morning
Isaac
pls, is anyone here from Ghana?
Isaac
Hw s every one please
Afran
Ys please I'm in Ghana
Afran
what is firms
Anteyi Reply
A firm is a business entity which engages in the production of goods and aimed at making profit.
Avuwada
What is autarky in Economics.
Avuwada
what is choice
Tia Reply
So how is the perfect competition different from others
Rev Reply
what is choice
Tia
please what type of commodity is 1.Beaf 2.Suagr 3.Bread
Alfred Reply
1
Naziru
what is the difference between short run and long run?
Ukpen Reply
It just depends on how far you would like to run!!!🤣🤣🤣
Anna
meaning? You guys need not to be playing here; if you don't know a question, leave it for he that knows.
Ukpen
pls is question from which subject or which course
Ada
Is this not economics?
Ukpen
This place is meant to be for serious educational matters n not playing ground so pls let's make it a serious place.
Docky
Is there an economics expert here?
Docky
Okay and I was being serous
Anna
The short run is a period of time in which the quantity of at least one inputs is fixed...
Anna
that is the answer that I found online and in my text book
Anna
Elacisity
salihu
Meaning of economics
Suraj Reply
It will creates rooms for an effective demands.
Chinedum Reply
different between production and supply
babsnof
Hii
Suraj
hlo
eshita
What is the economic?
Suraj
Economics is a science which study human behavior as a relationship between ends and scarce means which has an alternative use.
Mr
what is supply
babsnof
what is different between demand and supply
Debless Reply
Demand refers to the quantity of products that consumers are willing to purchase at various prices per time while Supply has to do with the quantity of products suppliers are willing to supply at various prices per time. find the difference in between
Saye
Please what are the effects of rationing Effect of black market Effects of hoarding
Atty Reply
monoply is amarket structure charecrized by asingle seller and produce a unique product in the market
Cali Reply
yes
Niraj
I want to know wen does the demand curve shift to the right
Nana
demand curve shifts to the right when there's an increase in price of a substitute or increase in income
kin
ask me anything in economics, I promise to try and do justice to the question, you can send me an email or message, I will answer
kin
what are the factor that change the curve right
Nana
explain the law of supply in simple .....
freshwater
the Law of supply: states that all factor being equal, when the price of a particular goods increase the supply will also increase, as it decreases the supply will also decrease
kin
@Nana the factor that changes or shift the d demand curve to the right is 1) the increase in price of a substitute good or commodity 2) increase in income
kin
you can send your questions I am Comr. Kin chukwuebuka
kin
different between bill of exchange n treasure bill
Nana
yes
Ada
so would you tell me what means an apportunity cost plz?
Cali
what is true cost
Akiti
your question isn't correct naadi
Anthonia
define an apportunity cost?
Cali
orukpe ,is my question whats wrong or u dont know anything?
Cali
In a simple term, it is an Alternative foregone.
Sule
opportunity cost is the next best value of a scale of preference
Akiti
Both of you are not correct.
Nelly
opportunity cost: is a forgone alternative
kin
Monopoly is where is one producer produces a given product with no close substitute
James
what is income effect?
Qwecou Reply
if you borrow $5000 to buy a car at 12 percent compounded monthly to be repaid over the next 4 year what is monthly payment
Nitish Reply
Researchers demonstrated that the hippocampus functions in memory processing by creating lesions in the hippocampi of rats, which resulted in ________.
Mapo Reply
The formulation of new memories is sometimes called ________, and the process of bringing up old memories is called ________.
Mapo Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 6. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11080/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask