<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Die aarde en daarbuite

Die sterre

Opvoeders afdeling

Memorandum

  • Volg die aanwysings in die module:
  • Vraag 2 : Ja. Wes. Nee
  • Vraag 3: Gevolgtrekking: die sterre is elke aand vier minute vroeër bokant die baken – die beweging is weswaarts.

Leerder afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om die begrip konstellasies te kan bespreek en die beweging van sterre te ondersoek [lu 1.2, lu 2.3]

In antieke tye het sterrekundiges helder sterre in groepe wat patrone gevorm het, groepeer. Hierdie patrone word konstellasies genoem en is na mense, gode en diere vernoem. Elke konstellasie het ‘n Latynse naam. As gevolg van die omwenteling van die aarde om die son, verskyn verskillende konstellasies, verdwyn dan, en verskyn weer later gedurende die loop van ‘n jaar.

  • Daar bestaan “sterkaarte” vir die Noordelike, sowel as die Suidelike Halfrond. Konstellasies word verskillend op verskillende “sterkaarte” aangedui. Ons hoef ons egter nie daaroor te bekommer nie, want daar is nie ‘n “korrekte” manier om konstellasies te teken nie.

Die konstellasies van die suidelike halfrond

Beweging van sterre en konstellasies

  • As jy vir die eerste keer buitentoe gaan om na die konstellasies te kyk, mag dit vir jou onmoontlik lyk om enige konstellasie tussen die massa sterre in die hemelruim op te spoor. As jy egter een keer ‘n konstellasie gevind het, sal jy dit die volgende keer baie maklik opspoor.
  • Een van die dinge wat dit moeilik maak om sterre op te spoor is die feit dat die sterre die heeltyd “beweeg”. Hulle behou hul posisie ten opsigte van mekaar, maar hulle verskyn elke aand en hulle beweeg deur die lug gedurende die nag.
  • Sommige sterre skyn heelnag, terwyl ander verdwyn en nuwes hul plekke inneem. Hierdie beweging vind baie stadig plaas en jy sal dit nie opmerk as jy net na die sterre staan en kyk nie.

‘n Eksperiment om vas te stel of sterre beweeg

1. Kies ‘n helder ster of konstellasie, bv. die Suiderkruis, en staan êrens sodat die ster/konstellasie presies bokant ‘n vaste baken (bv. ‘n boom of die dak van ‘n huis) is.

2. Teken die tyd aan en keer een uur later na die PRESIESE posisie terug.

Het die ster/konstellasie beweeg?_________________________

Indien wel, in watter rigting (wes, noord, oos of suid)? ______________________

Het die ster/konstellasie se posisie t.o.v. ander sterre verander?

_____________________________________________________________________

3. Bestudeer die posisie van jou ster/konstellasie vir ‘n paar agtereenvolgende aande en teken telkens die presiese tyd aan wanneer dit jou baken bereik.

Aand 1 Aand 2 Aand 3 Aand 4 Aand 5
___:___ ___:___ ___:___ ___:___ ___:___

Skryf jou gevolgtrekking neer:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te regeer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Assesseringstandaard 1.2: Dis duidelik wanneer die leerder ondersoeke uitvoer en data versamel.

Leeruitkomste 2: Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskennis toe.

Assesseringstandaard 2.3: Dis duidelik wanneer die leerder inligting interpreteer.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 6. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11080/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask