<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 7

Suksesvolle sakebestuur

Module 5

Menslike hulpbronbestuur

A. Die bestuur van werknemers

1. Die pligte van die bestuurder

Bo en behalwe sy ander bestuurstake, is die bestuurder van ‘n onderneming veral verantwoordelik om die mense wat onder hom werk, op twee maniere te benut:

 • Hy moet sy ondergeskiktes so behandel dat hulle nie rede vir klagte of ontevredenheid het nie.
 • Hy moet sy ondergeskiktes so motiveer dat hul vermoë ten volle benut word.

‘n Bestuurder moet weet wat op die laer vlakke van die onderneming aangaan . Hy moet tyd maak om met sy werknemers te praat. Dit word ook rondloopbestuur genoem.

2. Die verwagtings van die werknemer

Die suksesvolle bestuurder moet ook weet wat die verwagtinge van sy personeel is, en hy moet aktiewe stappe neem om aan daardie verwagtinge te voldoen

Wat is daardie verwagtinge?

Goeie behandeling

 • Elke werker wil onder gunstige omstandighede werk.
 • Elke werker wil ‘n aangename verhouding met sy baas hê.
 • Elke werker wil regverdig behandel word.

Motivering

 • Werknemers het vyf basiese verwagtinge wat hulle sal motiveer om hul beste te lewer:
 • “Kom met my ooreen watter resultate ek moet behaal.” (Doelwitstelling)
 • “Gee my geleentheid om myself te bewys.” (Deelname en delegering)
 • “Laat weet my hoe ek vaar – goed of sleg.” (Bestuurskontrole)
 • “Help my wanneer ek hulp nodig het, of wanneer ek swak vaar.” (Hantering van ‘n onderpresteerder)
 • “Gee my erkenning vir my bydrae deur my dienooreenkomstiglik te beloon (Belonings wat motiveer)

B. Maniere wat die bestuurder kan toepas om sy werknemers te motiveer

 1. Doelwitstelling

Wanneer die bestuurder sekere doelwitte aan ‘n werknemer stel wat hy moet bereik, is dit ‘n ooreenkoms tussen die bestuurder en sy ondergeskikte.

Die werknemer kan verwag dat die doelwitte realisties moet wees, met ander woorde dit moet haalbaar wees.

Die bestuurder sal die doelwitte as ‘n uitdaging aan die werknemer voorhou.

 1. Deelname en delegering

‘n Werknemer wil homself graag bewys. Hy verwelkom hulp en ondersteuning terwyl hy nog leer, maar daarna wil hy die geleentheid hê om homself te bewys. Dit kan op twee maniere geskied:

 • Deelname aan besluitneming

Een manier om werknemers geleentheid te gee om hulleself te bewys, is om hulle te betrek by die besluitnemingsproses, d.w.s. om hulle te raadpleeg, om hulle om oplossings te vra, om hulle in te sluit by probleemoplossingsbesprekings.

 • Delegering van verantwoordelikheid

‘n Ander manier waarop ‘n bestuurder ‘n ondergeskikte geleentheid kan gee om homself te bewys, is om verantwoordelikheid aan hom te delegeer. Delegering van verantwoordelikheid is om vir ‘n ondergeskikte die gesag te gee om sy eie oordeel te gebruik.

 1. Bestuurskontrole

Die derde verwagting van ‘n werknemer is dat hy sal ingelig word oor hoe hy vaar – of dit goed of sleg is. Om dit te kan doen moet die bestuurder doeltreffende bestuurskontrole uitvoer.

Die doel van bestuurskontrole is om te bevestig dat die werk van ‘n ondergeskikte aan die vereiste standaard voldoen. Daar moet ook rekord gehou word van die prestasie van individuele ondergeskiktes.

 1. Hantering van ‘n onderpresteerder

Die bestuurder is daar om die ondergeskikte te help, nie om hom te veroordeel nie. Moenie sy tekortkominge uitwys of impliseer dat die swak prestasie sy skuld is nie. Probeer ‘n oplossing vind, nie fout nie; val die probleem aan, nie die persoon nie. As die ondergeskikte verbeter, moet die verbetering met positiewe terugvoer versterk en nuwe mikpunte gestel word.

 1. Belonings wat motiveer

Die laaste verwagting wat ondergeskiktes van hul bestuurders het, maar nie die minste nie, is om beloon te word vir hul bydrae.

Erkenning is ál wat ‘n beloning die moeite werd maak. Dit is nie soseer die aard of die grootte van die beloning wat saak maak nie, maar dat dit gegee word uit erkenning vir goeie prestasie.

Belonings speel ‘n baie belangrike rol om werknemers tot hoer vlakke van prestasie te motiveer as dit gebruik word om prestasie te erken. Bestuurders wat die belonings tot hul beskikking verwaarloos, verwaarloos magtige instrumente – tot hul eie nadeel.

Hierdie inligting is verwerk uit: Moll, A. (1990). Help! Ek is ‘n bestuurder . Tafelberg-Uitgewers, Kaapstad.

Memorandum

Menslike Hulpbronbestuur

 • Die bestuur van werknemers word bespreek deur te verwys na die pligte van die bestuurder en die verwagtings van werknemers.
 • Daar word verwys na maniere wat die bestuurder kan toepas om sy werknemers te motiveer.

Questions & Answers

where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask