<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Bevolking: verspreiding en digtheid in die rsa

Module 28

Menslike faktore

Menslike faktore wat bevolkingsverspreiding beïnvloed

A. Die rol wat tegnologie by vestiging speel

Tegnologie kan terselfdertyd probleme ten opsigte van vestiging oplos én skep!

Vroeër was lopende en vars water baie belangrik en dit is vandag nog, maar tegnologie het veroorsaak dat die water na mense se woonplekke geneem kan word sodat hulle nie by die waterbron self hoef te woon nie.

Vir baie jare het die Vaaldam in amper al die waterbehoeftes van Gauteng en die westelike deel van Mpumalanga voorsien. Die bevolking en die behoeftes van die nywerhede het egter só gegroei dat water oor ongeveer 300 km uit Lesotho (die Katsedam) tans gebruik word om die Vaaldam se voorraad aan te vul. Met die konstruksie van reusagtige damme, tonnels en pypleidings het ingenieurs die tegnologie ingespan om die watervoorraad aan te vul en kon ontwikkeling in Gauteng voortgaan.

Tegnologie het ook die vestiging van mense in die Noord-Kaap en ook elders in die land nadelig beïnvloed. Koperdraad is as belangrike geleier in telefoonlyne met OPTIESE VESEL vervang, wat veroorsaak het dat nie net in Suid-Afrika nie, maar ook elders in die wêreld, kopermyne gesluit het. Waar kopermyne in die droë en yl bevolkte Noord-Kaap naby plekke soos Springbok en Prieska ‘n groot werkverskaffer was, het baie mense die gebied ná die sluiting van die myne verlaat en het diegene wat agtergebly het, oorleef (baie moeilik).

Daar is egter beperkings, want mense kan damme en kanale maak, maar nie water nie. Op ‘n dag sal daar nie meer genoeg water vir uitbreiding wees nie!

AKTIWITEIT 1

OM ‘N ONDERSOEK TE LOODS

[LU 2.3]

Ondersoek die gevolge van ontwikkeling en die gebruik van moderne tegnologie op die vestiging van mense in ‘n bepaalde gebied.

Ontwikkeling en die gevolge op ‘n gemeenskap:

Ontwikkeling Nuwe gemeenskap gevestig Toename in bestaande gemeenskap Afname in bestaande gemeenskap Gemeen-skap gaan tot niet
1. ‘n Baie waardevolle mineraal in die middel van ‘n woestyn ontdek.
2. Nuwe tegnologie het tot gevolg dat ‘n bestaande myn ‘n baie beter opbrengs het.
3. ‘n Baie groot myn in die Karoo bereik die einde van sy leeftyd.
4. Weens arbeidsprobleme besluit die bestuur van ‘n myn om te meganiseer.
5. Vrugteboere ontwikkel nuwe tegnologie om die opbrengs per hektaar te verdubbel.
6. Tegnologiese ontwikkeling ontdek om seewater op groot skaal spotgoedkoop te ontsout.

Assessering

LU 2

AARDRYKSKUNDIGE KENNIS EN BEGRIP

Die leerder is in staat om aardrykskundige en omgewingskennis en -begrip te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

2.1 belangrike fisiese kenmerke van Suid-Afrika identifiseer en beskryf, insluitend dié van eie provinsie [mense en plekke];

2.2 die skakels tussen natuurlike hulpbronne en ekonomiese bedrywighede in Suid-Afrika identifiseer [mense en hulpbronne];

2.3 maniere waarop die fisiese omgewing menslike bedrywighede beïnvloed en hoe menslike bedrywighede die fisiese omgewing beïnvloed, beskryf [mense en die omgewing].

Memorandum

AKTIWITEIT 1

1. Nuwe gemeenskap gevestig

2. Toename in bestaande gemeenskap

3. Afname in bestaande gemeenskap

4. Afname in bestaande gemeenskap

5. Toename in bestaande gemeenskap

6. Nuwe gemeenskap gevestig; Toename in bestaande gemeenskap

Questions & Answers

using the graph illustrate all the types of elascity
Umar Reply
ha
Nathaniel
.
Anjali
distinguish between increase in demand curve and extenaion in demamd curve
Farhan Reply
what are the shapes of an indifference curve?
Ovensi Reply
division of labour is simply the breaking of job functions so that each individual is engage to one set or the other for easy delivery
EMMANUEL Reply
What is division of labor
peter Reply
it is also simply the breaking down of work into various part so that each individual is entitle to one for easy delivery
EMMANUEL
it is the simplifying of tasks into smaller easily workable divisions where each person specialises on what they understand better
cabs
ok
EMMANUEL
thanks for your briefing and time
EMMANUEL
what are the sources of monopoly power?
Winnerman Reply
the first source, are informations
amine
political power and influence in monetary institutions
Shahul
what is imperfect competition ?
SHAH Reply
the situation in which elements of monopoly ( R&D, EOS and stability of prices etc.) allow individual producers or consumers to exercise some control over market prices
Ghulam
how to find shut down
Sowmya Reply
where p is less than avc
Koushik
s
Shahul
which is the best public finance economics text book?
Shahul
hello
shafiullah
hello
Shahul
Yes hi
Pov
....
SHAH
what are the alternatives various of economic system
olaleye Reply
what is microeconomics
Ayedun
Micro-economics refers to the branch of economics which deals with smaller unit or element of the economy.
Amadu
or Is the study of individual economic unit in a economy..
Neriel
micro economis is the studay of how Households and firms make decision and they interecr it.
mahad
what is financial intermediaries?
Imran Reply
financial intermediaries are those who are link between borrowers and lenders for.eg bank... Bank is a financial intermediary
Ajit
tnx a lot of u
Imran
most welcome
Ajit
why do you here ? why do you want to learn economics
Ajit
والله العظيم انا ماعاوز اتعلمها
انا باخدها غصب عني في الكليه حضرتك
لس كدااا
I am student of ecnomics ,
Imran
Imran
Abdi
yes Abdi temam
Imran
am good too see you
Abdi
tnx why not
Imran
b/c im student
Abdi
great, now I am sleeping see u nex time ok
Imran
ok
Abdi
OK
Ajit
what is the law of dimis
Toyin Reply
what is the feature of public ownership of production factors
Toyin
what is the demand for commodity that posses identical utilities called
Toyin
law of diminishing utility...as the quantity consumed of a commodity increases,the utility derived from each successive unit goes on decreasing... condition___ consumption of other commodities remaining the same.
Malik
sorry it's...Law of diminishing marginal utility
Malik
demand for commodities that posses identical utilities? The commodities having identical utilities are perfect substitutes...and the demand for such type of commodities is called "Competitive Demand".
Malik
thanks
Toyin
Why many people can't differentiate Economists and financial analysts
Hatimu
what is the function of the central bank in an economic?
Toyin
the central bank may lend some money to banks if necessary
konglan
what economics
Toyin Reply
Is this a question?
Tala
is the study of how societies allocate and manage their scare resources
Neriel
What is populatiin
Azer Reply
Population is a number of people living in a particular area within a particular time
Rabby
Population is the number of people living in a particular geographical area within a particular time
Rabby
how does this chat work
Dalaya
ya the ideas are good thanks friends
South
so what's the next question?
South
what is demand schedule
Toyin Reply
is a tabular representation of the quantity demanded of a particular product at a particular price over a given period of time
Loveth
thanks
Toyin
you are welcome
Loveth
ok
Hassan
What is Monetary Mass
Acha Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask