<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Lank lank gelede

Opvoeders afdeling

Memorandum

Inleiding

Die ICS modules in Graad 3 moedig leerders aan om wyd te lees, fiksie sowel as nie-fiksie. Daar word baie geleenthede geskep vir leerders om te skryf, woordeskat uit te bou en taal te gebruik. Hierdie vaardighede word onderskryf deur tegnieke en strategieë om bewus te raak van klanke. Woordherkenning en begripsvaardighede word geoefen en nuwe klanke word sistematies aangeleer.

Die leeruitkomstes vir Graad 3 word doeltreffend geïntegreer sodat leerders kan skryf oor dit wat hulle gehoor het, bespreek het en gelees het. Die onderwerpe wat vir die modules gekies is, sal vir die leerders in Graad 3 interessant wees aangesien dit in hulle ervaringsveld val. Ander leerareas soos Wiskunde en Lewensoriëntering word ook dikwels geïntegreer.

Alle aspekte van geletterdheid soos in die leeruitkomstes en assesseringstandaarde vir Graad 3 uiteengesit word is vervat in die 8 modules . Met die vaslegging, konsoldering en toepassing hiervan asook die kritieke en ontwikkelingsuitkomstes sal leerders in staat wees om in hulle huistaal te kan dink en redeneer.

Tydskedule

Daar word voorgestel dat plus-minus twee modules per kwartaal voltooi word. Alle leerders behoort al agt modules deur te werk sodat hulle die nodige onderrig in skrifgeletterdheid en klanke kan ontvang.

  • LUISTER, PRAAT, LEES EN SKRYF

Die gedig “Wense” bied aan die leerders die geleentheid om oor hulle wense te praat. Hulle probeer dan om hulle eie gedig te skep en lees dit vir die klas voor.

Op hierdie stadium is kinders baie geïnteresseerd in dinosourusse. Hulle luister eers na ‘n gedeelte wat die opvoeder voorlees, bespreek dit en beantwoord vrae daaroor.

Hulle gebruik ‘n woordeboek om die betekenis van woorde te bepaal.

Hulle besoek die biblioteek om die opdrag oor ‘n projek te voltooi en doen sodoende naslaanwerk. Leeswerk bestaan uit die storie van Blits die dinosourus wat saam met sy maatjie, Steekman verdwyn en by die leerders te voorskyn kom. Leerders verdeel in groepe en bespreek die probleem wat hulle het toe die twee hulle vra om hul huistoe te neem. Die leerders probeer oplossings soek.

  • SKRIF

Rympies word geskryf om lopende skrif te oefen.

  • KLANKE EN WOORDBOU

Verkleinwoordjies soos dam – dammetjie; ring – ringetjie en trappe van vergelyking word geleer.

Leerders afdeling

Inhoud

  • Hierdie storie se naam is “Blits”.
  • Kan jy raai wie en wat “Blits” is?
  • Lees die storie saggies deur.
  • Kyk of jy al die woorde reg kan uitspreek.
  • Lees dan die storie vir Juffrou.

Blits deel 1

Toe Blits, die baba Brontosourus/dinosourus uit die eier gebroei het, was hy net so lank soos jou liniaal.

Sy mammie was baie, baie groter as hy.

Sy het afgebuig, aan hom gesnuif-snuif en gedink – “Hy is so klein!. Hoe sal ek hom ooit kan voer of beskerm? Wanneer sal hy ooit so groot wees soos ek?

O aarde! O liewe tyd!”

Maar Blits spring kiertsregop, staan stewig op sy agterbene, swaai sy stert, wat nie so lank was nie, agter hom en kyk sy moeder aan met die pragtigste dinosourus-glimlag denkbaar.

Questions & Answers

important of enocomic
Adu Reply
what is division of labour
Dennis Reply
division of labour can be defined as the separation of task to individuals in any economic system to specialize on it.
Ahmad
what is demand curve
Victoria Reply
demand curve is a downward sloping economic graph that shows the relationship between the price of product and the quantity of the product demanded.
Ahmad
What is demand
Frank Reply
It refers to the quantity of a commodity purchased in the market at a price and at a point of time.
Basanta
refers to amount of commodities a consumer is willing and able to buy at particular price within a period of time
Clifford
It is the ability and willingness a customer buys a product or service at a particular price, place and time while other things remaining constant or the same
kum
In which case is opportunity cost is zero
Francis Reply
where no alternative is available
Bhartendu
who is the father of economic
Omar Reply
Adam Smith
Suraj
ok
Tony
Adam Smith
Francis
Adam smith
Opana
Adam Smith
Basanta
What is monopoly
Mauthoor Reply
it an economic situation where one individual controls the essential commodities or value product for maximum profit
James
monopoly is a market situation in which there is only one producer of a good or service which has no close substitutes
eliano
is where only one person is solely the price taker
Francis
what is Monopoly
Dauda Reply
The word Monopoly is a Latin word. it is the combination of two words-Mono means single and Poly means seller. thus Monopoly means single seller. but this is not the full meaning of Monopoly. Monopoly must produce a product which does not have close substitute in the market.
Basanta
Monopoly is define as a firm in an industry with very high barriers to entry.
Favour
If close substitute is available, Monopoly will be a king without a crown.
Basanta
what does it array
Cbdishakur Reply
what are the differences between monopoly and.oligopoly
Onome Reply
what are the difference between monopoly and oligopoly
Cbdishakur
The deference between Monopoly and Oligopoly: Monopoly means:A single-firm-Industry producing and selling a product having no close business and Oligopoly means:A market structure where a few sellers compete with each other and each controls a significant portion of market .
Basanta
so that the price-output policy one affects the other.
Basanta
what are difference between physical policy and monotory policy
hon
what is economic
Emakpor Reply
what is economic
Cbdishakur
the word economic was derived from the Greek word oikos (a house)and mein(to manage) which in effect meant managing a household with the limited funds available 🙂.
Basanta
good excample about scarsity
hon
An Enquiry into the nature and causes of wealth Nations, this book clearly defined what economic is🙂🙂🙏🙏 thank you...
Basanta
good example about scarcity: money,time, energy, human or natural resources. Scarcity of resources implies that there supply is very much limited in relation to demand.
Basanta
equilibrium is a situation in which economic forces such as demand and supply are balanced and in the absence of external influences,the value of economic variables will not change
Onome Reply
hmnn
Emakpor
marginal cost and marginal revenue is equilibrium .
Kho
yessss
Basanta
what is equilibrium
Rodrice Reply
policy prescriptions for unemployment
Jeslyne Reply
Am working on it
Blacks
Study
Janelle
study
simeon
what are the factors effecting demand sedule
Kalimu Reply
we should talk about more important topics, you can search it on Google n u will find your answer we should try to focus on how we can improve our society using economics
shubham
so good night
hon
Why do people buy more grapes in December than in July?
lungi
because at time know money
Adu
While the American heart association suggests that meditation might be used in conjunction with more traditional treatments as a way to manage hypertension
Beverly Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11109/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask