<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Rombus (ruit) Aantal sye: Lengte van sye:
 • almal is eenders
 • teenoorstaande sye is eenders
 • iets anders (verduidelik)
Aantal hoeke: Grootte van hoeke:
 • almal is eenders
 • teenoorstaande hoeke is eenders
 • iets anders (verduidelik)
Trapesium Aantal sye: Lengte van sye:
 • almal is eenders
 • teenoorstaande sye is eenders
 • iets anders (verduidelik)
Aantal hoeke: Grootte van hoeke:
 • almal is eenders
 • teenoorstaande hoeke is eenders
 • iets anders (verduidelik)
Vlieër Aantal sye: Lengte van sye:
 • almal is eenders
 • teenoorstaande sye is eenders
 • iets anders (verduidelik)
Aantal hoeke: Grootte van hoeke:
 • almal is eenders
 • teenoorstaande hoeke is eenders
 • iets anders (verduidelik)

6.3 Bespreek die volgende met jou maats:

a) Is 'n vierkant 'n spesiale reghoek?

b) Is 'n vierkant 'n parallelogram?

c) Is 'n reghoek 'n parallelogram?

d) Wat is 'n vierhoek?

TOETS JOU VORDERING

1. Skryf die naam van elk van die volgende fatsoene op die stippellyn langs die fatsoen:

1.1
1.2
1.3
1.4

2. Hoeveel sye het 'n driehoek?

3. Verduidelik wat die verskil tussen 'n agthoek en 'n sirkel is.

4. Hoekom word 'n sirkel nie as 'n veelhoek beskou nie?

5. Wat is die geometriese term vir die volgende voorwerpe:

5.1
5.2

5.3 'n gholfbal

6. Hoeveel vlakke (oppervlakke) het 'n suikerblokkie?

7. Noem een woord om die oppervak van 'n sfeer te beskryf.

8. Kies die korrekte woord en onderstreep dit: Die oppervlak van die son is gerond / plat.

9. Hoeveel vlakke het 'n tetrahedron (3-sydige piramide)?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
Ruimte en Vorm (Meetkunde)Die leerder is in staat om eienskappe van en verwantskappe tussen tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in 'n verskeidenheid oriëntasies en posisies te beskryf en voor te stel.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe in die omgewing herken, visualiseer en benoem, insluitend:
 • reghoekige prismas, sfere, silinders en ander voorwerpe;
 • prismas en piramides;
 • sirkels en reghoeke;
 • veelhoeke na aanleiding van die aantal sye tot 8-sydige figure;
3.2 tweedimensionele vorms en driedimensionele voorwerpe uit die omgewing volgens meetkundige eienskappe beskryf, sorteer en vergelyk, insluitend:
 • vorms van vlakke;
 • aantal sye;
 • plat en geboë oppervlakke, reguit en geboë sye;
3.5 tweedimensionele vorms, driedimensionele voorwerpe en patrone van meetkundige voorwerpe en vorms (bv. tangramme) met die klem op teëling (tessellasies) en lynsimmetrie maak.

Memorandum

AKTIWITEIT 1: 3D voorwerpe

1. Bestudeer

2. tekeninge; sfeer; kubus; silinder; keël; kubus-vormige / reghoekige prisma; kubusvorm; piramiede

3.1 en 3.2

Sfeer Silinder Kubus Kubusvorm Piramiede Keël
Lemoen Spaghetti Ysblokkie Boek Doos sjokolade Roomys-horinkie
Alle balle Kers Dobbelsteentjie Baksteen Papierhoed
Harksteel Margarien

4.1 kubusvorm

4.2 silinder

4.3 keël

4.4 keël

4.5 kubusvorm

5. Tabel

Voorwerp Aantal vlakke Plat of geronde vlakke Fatsoen van vlakke
Dosie 6 Plat Reghoek
Bal 1 Gerond Sfeer
Kubus 6 plat Vierkant
Kers 3 Kante: gerond Silindries
Piramiede 3 of 4 plat Kante: driehoekig;Basis: driehoekig of vierkantig

AKTIWITEIT 2: 2D fatsoene

 1. Veelhoeke: eie

2.1 Sirkels: veelhoeke het reguit kante; sirkels is gerond

2.2 Dit het 'n geronde kant.

3.1 tot 3.5 eie

4.1 tot 4.4 eie

5.1 en 5.2

Driehoek Kante Hoeke
3almal eenders 3almal eenders
32 is eenders 32 is eenders
32 is eenders 3 2 is eenders
3geen van hulle is dieselfde 3geen van hulle is dieselfde
3geen van hulle is dieselfde 3 geen van hulle is dieselfde
3geen van hulle is dieselfde 3geen van hulle is dieselfde
 • Eie
 • Eie

6.3 (a) ja

(b) ja

(c) ja

(d) Dit is 'n geslote, plat 4-kantige figuur met reguit kante.

TOETS JOU VORDERING

1.1 seshoek / heksagoon

1.2 reghoek

1.3 driehoek

1.4 aghoek / oktogoon

2. 3

3. 'n Aghoek het reguit kante; 'n sirkel is gerond

4. 'n Sirkel het nie reguit kante nie.

5.1 kubusvormige / reghoekige prisma

5.2 silinder

5.3 sfeer

6. 6

7. gerond

8. gerond

9 . 4 (basis + 3 kante)

Questions & Answers

I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11100/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask