<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Eiendaardige dinge

Opvoeders afdeling

Memorandum

Die ICS modules bevorder die konsolidasie van leerders se vermoë om in hul nuwe taal te praat, lees en skryf. Geleentheid om fiksie- en nie-fiksietekste, van geskikte vlak, onafhanklik te lees, word voorsien. Woordeskat word uitgebrei. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek word aangemoedig.

Spesiale aanmoediging word gegee sodat leerders hul nuwe taal skryf. Aanvanklik slegs enkele woorde of frases as byskrifte by prente of om sinne te voltooi. Leerders word in staat gestel om take onafhanklik uit te voer. ‘n Vrees om foute te begaan, word ontmoedig, die doel is om selfvertroue en vlotheid te bevorder.

Deur middel van uitdagende take word lees- en praatvaardighede ontwikkel.

Deur middel van aktiwiteite waar herhaaldelik taalstrukture, woorde en klanke beluister word en blootstelling daaraan in geskrewe tekste, word taalreëls, woordeskat en grammatika aangeleer. Die gebruik van ‘n persoonlike woordeboek bevorder die aanleer van onbekende woorde.

Genoegsame geleentheid in vaslegging van nuwe woordeskat word ook gebied deur middel van die lees van tekste oor ‘n wye reeks onderwerpe. Ander leerareas soos wiskunde en lewensoriëntering word dikwels geïntegreer.

TYDSKEDULE VIR DIE MODULES

Die vyf modules behoort so aangepak te word dat 1½ in die langste twee kwartale voltooi word. Alle leerders moet drie modules volledig voltooi sodat hulle die nodige onderrig kan ontvang.

Lees om feite en inligting te bekom word aangemoedig deur middel van die lees van ‘n koerant.

Klanke aai, ooi, oei, eeu.

Woordbou: Klanke saamvoeg om eenhede te vorm.

Skeppende skryfwerk: Die skryf van ‘n verslag.

- Verlede tyd word aangespreek.

- Bywoorde word voorgestel.

- Deur middel van ‘n gedig word genotlees en lees om feite te versamel aangemoedig.

- Hoofletters, kommas en punte word behandel.

INTEGRASIE VAN TEMAS

  • ‘N GESONDE OMGEWING

Spesiale maatreëls word getref om oë te beskerm teen die son.

Reëls en regulasies om veiligheid van mens en dier te verseker word bespreek.

  • SOSIALE GEREGTIGHEID

Nie alle mense kan die luukse van wildtuin besoeke bekostig nie.

Leerders raak sensitief vir armoede.

Gemeenskaplike geriewe word met verantwoordelikheid gebruik.

Leerders word bewus gemaak van die belangrikheid dat daar na ons wilde diere omgesien word – natuurbewaring.

Leerders afdeling

Inhoud

  • Lees.

Dieremaniere

Niemand weet waarom Hubert, die seekoei, besluit het om die pad te vat nie. Op 22 November 1928 het werkers hom suikerriet sien vreet. Die storie verskyn in al die koerante. Vir ‘n tydjie skuil hy in ‘n waterpoel naby die spoorlyn.

Treine het stadiger verby die poel gery en vir hom getoet.

Gou kom hulle agter dis nie ‘n hy nie! Toe noem hulle haar Huberta.

Busse vol mense ry om na haar te kyk. Hulle gooi vir haar vrugte. Sy word vet en lui.

‘n Dieretuin hoor van haar en wil haar hê.

Fotograwe, wildjagters en mense van die dieretuin probeer haar vang. Stories oor hoe Huberta wegkom, word graag vertel. Fotograwe en verslaggewers val in modderpoele of klouter in bome om van haar af te vlug!

Questions & Answers

deffination of staining
Bhavanimangali Reply
with the aid of a well labeled diagram describe the conducting system
Maridad Reply
what is cellular immunity
namugenyi Reply
Cellular Immunity. -Lymphocytes act against target cell. -Acts directly by killing infected cells.
abdinor
What are NK cells
Peter
Natural killer cells
Rahaba
what are Antigen determinant
mary
cellular immunity is the state where the lymphocytes destroy the infected or targeted cell
cynthia
any examples of oedema
cynthia
introduction of microbial diversity-1
Bhavanimangali Reply
List the type of micro organism arround us and how they can be seen and with what kind of instrument
clinton Reply
how is the arrangements of bacteria in bacilli
Vaidah Reply
Provide some examples of bacterial structures that might be used as antibiotic targets and explain why.
Vaidah
Coccobacilli, Club-Shaped bacilli, Bacilli with rounded ends, Fuilform bacilli, Bacilli with ends square.
Enoch
three main antibiotic targets in bacteria: The cell wall or membranes that surrounds the bacterial cell. The machineries that make the nucleic acids DNA and RNA. The machinery that produce proteins
Rushikesh
The bacterial cell wall. Protein production. and DNA synthesis. Why, this is because most drugs (antibiotics) affects the cell wall of the bacteria, which makes the bacteria weak or susceptible in human body.
Enoch
UV rays affecting the..
Mali Reply
what is microbiology
Baba Reply
Microbiology is the study of microorganisms, which are prokaryotic and eukaryotic cell which includes bacteria, fungi, viruses and pathogenic protozoa.
Enoch
Microbiology is the branch of Life science which deals with scientific study of many Microorganisms.
Rushikesh
what is types of microbiology
Alsheikh
Immunology, Bacteriology, Virology, Mycology, Algology etc
Enoch
Virology, Immunology, Bacteriology, Algology, Mycology, Protoozology etc
Enoch
and what is mycology
Alsheikh
Immunology, Serology, Virology, Microbial Genetics, Parasitology, Bacteriology, Mycology, Molecular, Cell Biology, Agricultural, Water,Soil, Food Industrial ,Pharmaceutical, Applied, Environmental, Clinical, Medical,Marine Microbiology, Microbial Systematics, Etc, are & many types of Microbiology.
Rushikesh
study of fungi is called mycology
Munna
Mycology is the branch of Microbiology which deals with scientific study of Fungi.
Rushikesh
Study of microorganisms,which we can't see with our naked eye is called microbiology
Munna
Mycology is the scientific study of Fungi.
Enoch
virology is the study of viruses
Oppah
what is microbiology? microbiology is the study of small microorganisms that we can not with our naked eyes.
Leticia
what is taxonomical classification of microbiology
Bami
The algae, protozoa, slime moulds, fungi, bacteria, archaea and viruses ,are taxonomic classification of Microorganisms
Rushikesh
We have Bacteria, Archaea, Protozoa, Algae, Fungi, Viruses.
Enoch
microbiology is the study of microbes too small to be seen by naked eyes
Maridad
microbiology is a branch of biology which deals with study of smallest living microrganisms such as bacteria protozoa fungi and viruses
Chaitra
microbiology is the study of microorganisms which can't be seen by our naked eyes
Nakaweesi
Micro - Minute Bio - Life Logus - Study
Roshan
what is the meaning of antimicrobial susceptibility testing
Devshree Reply
seven gram positive bacteria
Okocha Reply
seven examples of gram negative bacteria
Okocha
seven examples of gram negative bacteria
Okocha
Physical conditions that would enable selective Isolation of staphylococcus epidermis
shongile Reply
Nutritional requirements that would enable selective Isolation of staphylococcus epidermis
shongile
Nutritional requirements that would enable selective Isolation of staphylococcus epidermis
shongile
what is constant flux but
Jane Reply
Digestion of food is completed in __
Amina Reply
Small Intestine
Enoch
large inteatine
Abdiwali
small intestine
Betelhem
Small intestine
Abdirisaq
small intestine
Marah
small intestine specific in illum
Mariam
difference btwn hausteria and appears
Raviha Reply
numerical and molecular taxanomy
Dhanshri Reply
difference btwn hausteria and appesorium
Raviha
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now




Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11112/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask