<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sodra die twee kerninhoude of gamete versmelt het, vorm ‘n sigoot en dit is die begin van die nuwe organisme of plantjie.

Die bevrugtingsproses word met die volgende skets voorgestel:

Opdrag 1:

1. Skryf in vyf stappe die proses neer van die oomblik van bestuiwing tot bevrugting:

2. Wat word van die volgende strukture na afloop van bevrugting:

a) vrugbeginsel

b) saadknop

Assessering van Meganisme

Kon jy die meganisme ontleed en in stappe opbreek?

[LU 2.1; 2.2]

Uiteraard is die vorming van sade van die uiterste belang in die voortplantingsproses. Daarmee saam is die proses van saad- en vrugverspreiding eweneens belangrik.

OPSIONEEL/ VIR VERRYKING:

Die onderwyser kan ‘n projek oor bevrugting aan julle gee sodat julle die interessante verloop en meganismes daarvan kan ondersoek.

As alternatief kan julle die video van David Attenborough, The Secret Life of Plants , opspoor en daarna kyk. Verbysterende videomateriaal word getoon.

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit word bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke beplan;

1.2 ondersoeke uitvoer en data versamel;

1.3 data evalueer en bevindinge kommunikeer.

LU 2

Konstruksie van Wetenskapkennis

Die leerder ken, interpreteer en pas wetenskaplike, tegnologiese en omgewings- kennis toe.

Dit word bewys as die leerder:

2.1 betekenisvolle inligting kan oproep;

2.2 inligting kan kategoriseer;

2.3 inligting kan interpreteer;

2.4 kennis kan toepas.

Memorandum

Aktiwiteit 1:

OPDRAG 1

 • Blomplante (Angiosperme) is die volopste en suksesvolste plantgroep op aarde. Die geheim lê in die manier waarop die volgende geslag susksesvol geskep word. Die sleutel tot hierdie geheim lê in die bou en werking van blomme.
 • Die feit dat hierdie voortplantingsmetode ook GESLAGTELIK is, maak dit meer suksesvol. Die blom is dus ‘n struktuur waar beide manlike en vroulike strukture van die plant verteenwoordig word. Soms is dit wel in aparte blomme, maar meestal saam in een tweeslagtige blom. Andersins sal hulle eenslagtig wees, m.a.w. ‘n manlike of ‘n vroulike blom.
 1. Maak ‘n skets van ‘n tipiese blom om al sy dele te toon.

2. Gee funksies van elk van die volgende:

Helmknop: waar stuifmeel gemaak word
Helmdraad: dra die helmknop op die regte posisie
Stempel: waar ryp stuifmeelkorrels moet val
Styl: verbinding tussen stempel en vrugbeginsel
Vrugbeginsel: plek waar saadknoppe vorm
Saadknop: sal sade vorm sodra dit bevrug is
Kroonblaar: lok insekte a.g.v. kleur
Kelkblaar: beskerm blom in knopstadium
Meeldraad: helmknop+ helmdraad – manlike deel van blom
Stamper: stempel + styl + vrugbeginsel – vroulike deel van blom
Blomsteel: dra die blom in regte posisie

3. Angiosperme

4. Nee, net dié wat deur insekte bestuif moet word

5. Nee, net dié wat insekte moet lok

6. Voortplanting van die spesie – bevrugting van die saadknoppe

 • Angiosperme of blomplante veral dié met helderkleurige kroonblare, lok insekte en word so bestuif. Verder is hulle ook geurig.
 • Die funksie van ‘n blom lê in die voortplanting van die spesie, d.w.s. bevrugting van die saadknoppe.
 • Die twee hooffunksies is egter BESTUIWING en BEVRUGTING .

AKTIWITEIT 2:

OPDRAG 1

Bestuiwing

Bestuiwing is die proses waardeur ‘n ryp stuifmeelkorrel moet land op ‘n ryp stempel van dieselfde soort plant

 • ‘n Stuifmeelkorrel moet ryp wees, andersins sal dit nie ontkiem en afgroei in die styl nie. Eweneens moet die stempel ryp en ontvanklik wees om die stuifmeelkorrel te ontvang, anders sal dit ook nie kan groei nie. Die stuifmeel moet ook van dieselfde dieselfde soort plant wees, anders kruisteel hulle. Sommiges kan wel kruisteel en dan kry ons allerhande eksotiese soorte.
 • Elke plant se stuifmeelkorrelstruktuur is mikroskopies anders. Dit verseker dat ‘n stuifmeelkorrel amper soos ‘n slot in ‘n sleutel moet pas. Sodra ‘n ryp stuifmeelkorrel geland het, begin dit ontkiem.
 • Ons het reeds genoem dat daar twee hoofprosesse moet plaasvind, naamlik bestuiwing en bevrugting. Ons weet nou wat bestuiwing is en dat die volgende mikpunt is om by die ryp saadknoppe uit te kom en dit te bevrug.

OPDRAG 2:

 • Doen ‘n bietjie naslaanwerk oor stuifmeelkorrels en stempels van verskillende soorte plante.
 • Stel ‘n sketsblad saam van die verskillende soorte wat jy kon opspoor.

Bevrugting is die samesmelting van die spesiale kerninhoude (gamete) van ‘n stuifmeelkorrel en ‘n saadknop

Die kerninhoud waarna verwys word, is ‘n spesiale molekule met ‘n kode of “plan” van hoe die nuwe plant moet lyk. Ons noem dit die chromatiennetwerk en dit bestaan uit die molekule wat bekend is as DNA. Jy sal later leer waarvoor dit presies staan.

Sodra die twee kerninhoude of gamete versmelt het, vorm ‘n sigoot en dit is die begin van die nuwe organisme of plantjie.

 • Die proses: stapsgewys van oomblik van bestuiwing tot bevrugting

OPDRAG 3

Ontwerp jou eie blom na aanleiding van die volgende leidrade:

Eie memo

Aktiwiteit 3:

OPDRAG 1

Ryp stuifmeelkorrel val op ontvanklike stempel
Ontkieming: groei met stuifmeelbuis in styl af
Gaan vrugbeginsel deur poortjie binne
Gaan deur vrugsak na saadknop
Twee manlike gamete in stuifmeelbuis word vrygelaat
Een versmelt met saadknop se vroulike gameet
BEVRUGTING het plaasgevind – sigoot vorm
Sigoot ontwikkel in embrio binne-in saad
Vrugbeginsel raak vrugwand vir saadverspreidingsdoeleindes
Vrugbeginsel: word vrug
Saadknop: word saad
Stamper: droog op en verval – kyk maar na onderkant van bv appel
Sigoot: word embrio
 • Uiteraard is die vorming van sade vandie uiterste belang in die voortplantingsproses. Daarmee saam is die proses van saad- en vrugvesrpreiding eweneens belangrik.

OPSIONEEL/ VIR VERRYKING

Die onderwyser kan ‘n projek hieroor aan julle gee waartydens julle die interessante manier en meganismes kan ondersoek.

Alternatiewelik kan julle die video van David Attenborough “The Secret life of Plants” opspoor en daarna kyk. Verbysterende videomateriaal word getoon.

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
My ma het umfeseem en ha voete swel baie en sy kani uriene afslaan ni wat kan dit veroorsaak
Miggie Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11068/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask