<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe

Aardrykskunde

Graad 8

Kaartwerk

Module 12

Die ligging van ‘n plek

Daar is verskillende maniere om ’n plek se ligging te bepaal:

1. Die indeks van die atlas

Agter in elke atlas is ’n alfabetiese lys van plekname.

Kom ons gebruik Oudtshoorn as ’n voorbeeld: Oudtshoorn RSA 8 - 33º 36’ S, 22º 11’ O.

 • Direk na Oudtshoorn staan die bladsy in die atlas van die kaart waarop Oudtshoorn aangetref sal word.
 • Daarna volg die breedteligging : 33º 36’ S.
 • Gevolg deur die lengteligging : 22º 11’ O.
 • Waar die twee lyne op die kaart kruis sal Oudtshoorn geleë wees.

Voorbeeld:

ONTHOU!

Die breedtelyn word ALTYD EERSTE gegee. Suid-Afrika is mos in die Suidelike Halfrond geleë en daarom word die suider-breedtelyn eerste genoem gevolg deur die ooster-lengtelyn want Suid-Afrika lê ook in die Oostelike Halfrond.

AKTIWITEIT 1

 • Vind die ligging van die volgende plekke deur van die atlas se indeks gebruik te maak:
 1. Noupoort
 2. Port Elizabeth
 3. Johannesburg
 4. Durban
 5. Stellenbosch

[LU 1.2]

2. Die Alfa-numeriese stelsel

’n Kaart word in blokke opgedeel wat almal ewe groot is. Horisontaal word dit numeries (met nommers) gemerk. Vertikaal word dit met letters alfabeties genommer. Die letter en die nommer van ’n blok word dan gebruik om ’n plek se ligging aan te dui.

Voorbeeld:

 • Die man kom in blok A3 voor.

AKTIWITEIT 2

 • Benoem die blokke waar die volgende verskynsels voorkom.

1. ’n Gebou : ..................................................

2. ’n Perd : ..................................................

3. ’n Boom : ..................................................

4. ’n Motor : ..................................................

[LU 1.1]

3. Ruitverwysing / Koördinate

Dit is die metode waardeur ligging op 1:50 000 topografiese kaarte aangedui word.

Elke topografiese kaartvel verteenwoordig ’n gedeelte van ’n graad (º).

’n Graad word weer opgedeel in 60 minute (‘).

Een minuut word weer opgedeel in 60 sekondes (“).

Voorbeeld:

 • Die ligging van A is 33º 31’ S; 22º 12’ O.
 • Die ligging van B is 33º 33’ S; 22º 14’ O.
 • Wat sal die ligging van C en D dan wees?

ONTHOU!

Daar is 60 sekondes (“) tussen twee minuutlyne en dit word nie op ’n topografiese kaart aangedui nie. Hierdie 60” moet geskat word (30” lê byvoorbeeld min of meer in die middel).

Die ligging van C is 33º 34’ 10” S; 22º 11’ 25” O.

Die ligging van D is 33º 33’ 30” S; 22º 15’ 50” O.

ONTHOU!

Op 1:50 000 topografiese kaarte is alle breedtelyne SUIDER-breedtelyne en vergroot suidwaarts. Alle lengtelyne is OOSTER-lengtelyne en vergroot ooswaarts. BREEDTELYNE word ALTYD EERSTE genoem.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Aardrykskundige OndersoekDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n verskeidenheid geografiese en omgewingsbronne identifiseer en selekteer wat relevant tot die navorsing is;1.2 inligting vanaf kaarte en atlasse, asook grafiese en statistiese bronne, interpreteer;1.3 afstandberekening doen op kaarte en dit vergelyk met werklike afstand;1.4 fisiese en mensgemaakte eienskappe op lugfoto’s en kaarte identifiseer.

Memorandum

AKTIWITEIT1:

 1. B2.
 2. C4.
 3. D2.
 4. E5.

AKTIWITEIT2:

 1. Alice.
 2. NO.
 3. 52° - laat speling toe.
 4. NO.
 5. 282° - laat speling toe.
 6. Noord.

Questions & Answers

what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 8. OpenStax CNX. Sep 11, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11035/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask