<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 9

Die ekonomiese siklus

Module 3

Die ekonomiese siklus en markte

Aktiwiteit 1:

Ekonomiese siklus

[lu 1.1]

SELF:

Teken jou eie weergawe van die ekonomiese siklus sodat die deelnemers en die vloei duidelik blyk. Voeg die diagram op ‘n aparte vel in.

Aktiwiteit 2:

Mark vir produksiefaktore

[lu 1.1]

GROEP:

Verskaf ‘n indeling van die produksiefaktore wat op die mark vir produksiefaktore aangebied word en dui aan watter vergoeding aan elkeen van die produksiefaktore betaal sal word.

Aktiwiteit 3:

Mark vir verbruikersgoedere

[lu 1.1]

GROEP:

Verskaf ‘n indeling van die produkte wat op die mark vir verbruikersgoedere verhandel word. Gee ook toepaslike voorbeelde (2) in elke geval.

In die “geslote” ekonomie speel die STAAT ook ‘n belangrike rol, aangesien die staat ook ‘n verbruiker is (bv. staatshospitale wat kos en ander mediese middels op die mark vir verbruikersgoedere aankoop), en die staat is ook ‘n produsent (die hospitale verskaf byvoorbeeld mediese dienste aan verbruikers).

Voorts betaal die verbruikers belasting aan die staat en word uit hierdie “fondse” sekere dienste van nasionale belang gelewer, nl. onderwys en polisiedienste. So vloei die “belastinggeld” weer terug na die verbruikers, wanneer die staat betaal vir die gebruik van die dienste van die produksiefaktore, byvoorbeeld salarisse en so meer.

Aktiwiteit 4:

Ekonomiese siklus wat die staat insluit

[lu 1.1]

SELF:

Teken jou eie weergawe van die ekonomiese siklus (wat die staat insluit) sodat die deelnemers en die vloei duidelik blyk. Voeg die diagram op ‘n aparte vel in.

Aktiwiteit 5:

Dienste wat deur die staat gelewer word

[lu 1.1]

GROEP:

Verskaf ‘n indeling van die dienste wat deur die staat gelewer word en gee toepaslike voorbeelde van elk.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
die ekonomiese siklusDie leerder is in staat wees om kennis en begrip van die ekonomiese siklus binne die konteks van ‘die ekonomiese’ probleem te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • verskillende wyses van geld die vloei van produksiefaktore en goedere en dienste in die ekonomiese siklus binne die Suid-Afrikaanse ekonomie kan verduidelik;
 • die rol van die buitelandse sektor in die ekonomiese siklus kan bespreek;
 • met behulp van ‘n grafiek kan illustreer hoe vraag en aanbod pryse beïnvloed, en hierdie verband kan bespreek;
 • die invloed en aksies (stakings en wegblyaksies) van vakbonde oor die algemeen en in die apartheidsera op die volgende terreine krities kan evalueer:
 • die Suid-Afrikaanse ekonomie;
 • politieke, ekonomiese en sosiale transformasie;
 • arbeidsaangeleenthede;
 • die uitwerking van die nasionale begroting op die ekonomie (bv. belasting en besteding op onderwys, sosiale welsyn, gesondheid en veiligheid) kan bespreek.

Memorandum

AKTIWITEIT 1: Ekonomiese siklus

SELF:

Diagram van ekonomiese siklus.

AKTIWITEIT 2: Mark vir produksiefaktore

GROEP:

Indeling van produksiefaktore

 • Natuurlike hulpbronne
Besitter van grond Huurgeld
2. Kapitaal Lening van bank Rente
3. Arbeid Werk as skrynwerker Loon/salaries
4.Ondernemerstalent Eienaar/Bestuurder Wins

AKTIWITEIT 3: Mark vir verbruikersgoedere

GROEP:

Indeling van produkte op mark vir verbruikersgoedere

 1. Duursame produkte, bv. motors, meubels, toerusting, ens. (langtermyn gebruik.)
 2. Semi-duursame produkte, bv. 'n pen, potlood, ens.
 3. Nie-duursame produkte, bv. voedsel, brandstof, ens. (slegs eenmalige gebruik.)
 4. Dienste, bv. mediese dienste, ens.

AKTIWITEIT 4: Ekonomiese siklus wat staat insluit

SELF:

Diagram van ekonomiese siklus, insluitend die Staat .

Mark virVERBRUIKERSGOEDERE VERBRUIKERS Mark virPRODUKSIEFAKTORE
STAAT
SAKEONDERNEMINGS

AKTIWITEIT 5: Dienste deur staat gelewer

GROEP:

Indeling van dienste deur Staat gelewer

Versekering van veiligheid SAPD, SANW, Korrektiewe Dienste.
Versekering van maatskaplike welsyn Hospitale, Pensioene, Skole, Lae-koste behuising.
Regulering van verhoudings in sakewêreld Wetgewing t.o.v. arbeid, besoedeling, ens.
Finansiële ordenning d.m.v. Landbank, SARB, ens.
Navorsing d.m.v. WNNR, SABS, ens.
Voorsien ekonomiese infrastruktuur Elektrisiteit, Paaie, Verkeersregulering, ens.

Questions & Answers

How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
How can I make nanorobot?
Lily
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
how can I make nanorobot?
Lily
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
watter drie vakbonde is betrokke by die onderhandelings
ferdi Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11073/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask