<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 5

Maak masjiene maklik

Module 3

Maak ‘n marionet

KOM ONS MAAK 'N MARIONET

 1. TOEPASSING
 2. Probeer om die deksel van 'n verfblik oop te maak. Is dit makliker om 'n lang of kort skroewedraaier te gebruik? Verduidelik.
 3. Waar op 'n wipplank is die beste plek vir 'n swaar persoon om 'n ligte persoon te balanseer wat op die ander punt sit? Hoekom?
 4. 'n Mens se arms en bene is ook hefbome. Stem jy saam? Motiveer.

[LU 3.2]

B.navorsing.

Opdrag

 1. Maak ‘n plakkaat op ‘n A4-bladsy met prente en/of sketse van verskillende hefbome. Verskaf ook die nodige byskrifte (las, vrag, steunpunt).
 2. Watter bronne het jy geraadpleeg?

Kopieer die onderstaande tabel en maak 'n kruisie in die toepaslike blokkie.

Koerante ο Pamflette ο
Tydskrifte ο Deskundiges ο
Vaklektuur ο Foto’s ο
Rekenaar ο Sportprentboeke ο

[LU 1.3]

C.vervaardiging – beplan

Probleem: Jou opvoeder het hierdie patroondele van 'n dansende nar (Bylae 1 op bladsy 18) in 'n tydskrif gekry, maar weet nie waar die instruksies is nie. Sy/hy wil graag hê dat jy jou eie moet maak. Kan jy haar/hom dalk help?

 1. Watter materiaal gaan jy gebruik vir die maak van die patroon? Kies die toepaslike antwoorde en skryf dit neer.
Karton ο Klei ο
Kledingstof ο Glas ο
Plastiek ο Hout ο
Metaal ο Dik papier ο

Motiveer jou keuse(s). Voltooi en kopieer op 'n werkvel of in jou werkboek:

Ek gebruik _

omdat _

 1. Watter gereedskap of materiale gaan jy gebruik vir die maak van die marionet? (Kies uit die onderstaande en skryf neer.)
Kleurpotlode ο Skêr ο Ponsmasjien ο
Verf ο Gom (Pritt) ο Dun tou ο
Pastelle ο Bostik ο Vislyn ο
Khoki-penne ο Potlood ο Wol ο
Houtskool ο Natrekpapier ο Krale ο
Gaatjiepons ο Krammasjien ο Krammetjies ο
Skuifspelde ο Spleetspelde ο Ander

Verduidelik die gebruik van elke keuse. Skryf neer en voltooi as volg:

Ek gebruik _

om _

[LU 1.8]

Jy het twee ure tot jou beskikking om hierdie taak te voltooi. Gee ‘n uiteensetting van jou werkstappe met die nodige tydindeling. Gebruik 'n kopie van die volgende raamwerk:

STAPPE TYD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Inhandigingsdatum: 120 min

Maak nou jou dansende nar.

[LU 1.7]

D. EVALUERING (Selfassessering)

Evalueer jouself eerlik op 'n kopie van die onderstaande raamwerk.

Maak ‘n regmerkie in die toepaslike blokkie na die voltooiing van jou dansende nar.

Ja Onseker Nee
 1. Het ek geweet wat om te doen?
 1. Het ek sonder enige hulp die taak voltooi?
 1. Het ek deeglik gewerk?
 1. Het ek in 'n logiese volgorde gewerk?
 1. Het ek netjies gewerk?
 1. Het ek materiale spaarsaam gebruik?
 1. Is ek trots op my model?
 1. Het ek dit geniet om die model te maak?
 1. Het ek by elke geleentheid al my materiaal en gereedskap gebring?
 1. Het ek deeglik opgeruim na die tyd?
 1. Het ek my model voltooi?
 1. Is my nar aantreklik, kleurvol en werk hy reg?
 1. Het ek iets nuuts geleer?

VOLTOOI DIE VOLGENDE VRAE

 1. Hierdie taak het gehandel oor (hefbome / ratte / wiele en asse). Onderstreep.
 2. Het daar enige probleme opgeduik tydens die maakproses en, indien wel, hoe het jy dit opgelos? Skryf drie neer.
 3. Sal jy volgende keer op dieselfde manier te werk gaan, indien jy weer so 'n projek moet aanpak? Indien jy nee antwoord, verduidelik.

[LU 1.11]

 1. Vra ten minste vyf maats om hul kommentaar van jou model onder die volgende hofies neer te skryf:

NAAM: KOMMENTAAR:

[LU 1.10]

 1. UITSTALLING

Opdrag

Besluit as klas watter vyf leerders se narre die mooiste is en gaan wys dit vir die ander klasse en die skoolhoof. (Dalk wil iemand dit koop.)

Bylae 1

Assessering

LU 1

TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

Ondersoek:

1.2 uitvind oor bestaande produkte wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is, en sommige ontwerpaspekte identifiseer (bv. vir wie dit is, waarvoor dit is, hoe dit lyk, waarvan dit gemaak is);

1.3 waar gepas, ‘n wetenskaplike ondersoek uitvoer oor begrippe wat relevant vir ‘n probleem, behoefte of geleentheid is deur wetenskapprosesvaardighede te gebruik:1.3.1 beplan die ondersoek;

 • voer die ondersoek uit;

1.3.3 verwerk en interpreteer data;

1.3.4 evalueer en kommunikeer bevindinge;

Maak:

1.7 die stappe in ‘n plan beskryf om iets te maak, insluitend tekeninge of sketse van hoofdele;

1.8 gepaste gereedskap en materiaal gebruik om produkte te maak deur die gekose materiaal af te meet, uit te merk, te sny of te skei, te vorm of te vervorm, aan mekaar te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;

Evalueer:

1.10 met bystand die produk evalueer volgens die ontwerpopdrag en gegewe spesifikasies en beperkings (bv. mense, doel, omgewing), en verbeteringe en wysigings voorstel, indien nodig;

1.11 die aksieplan wat gevolg is evalueer en verbeteringe en wysigings voorstel, indien nodig;

Kommunikeer:

1.12 tweedimensionele sketse maak met byskrifte en, indien gepas, kleur gebruik om dit doeltreffender te maak.

LU 3

TEGNOLOGIE, DIE SAMELEWING EN DIE OMGEWING

Die leerder is in staat om begrip van die onderlinge verband tussen wetenskap, tegnologie, die samelewing en die omgewing oor tyd heen te toon.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

Impak van Tegnologie:

3.2 die moontlike positiewe en negatiewe uitwerking van wetenskaplike ontwikkelings of tegnologiese produkte op mense se lewensgehalte en/of die omgewingsgesondheid identifiseer.

Memorandum

(a)

1. Die kunstenaars wat balanseerwerk doen.

2. ‘n Langer skroewedraaier bied ‘n beter hefboom. Hoe langer die hefboom, hoe groter die krag wat op die vrag uitgeoefen word.

3. Die swaarder persoon moet so na as moontlik aan die steunpunt sit om die hefboom korter te maak, anders is die vrag te veel.

4. Ja. Klein ry graag “perdjie” op ‘n volwassene se voet. Die persoon se been (hefboom) draai om ‘n steunpunt (knie, heup) en dit bied krag om die vrag te beheer.

A.1 Dit is ‘n groep verwante dinge wat saamwerk vir ‘n spesifieke doel.

LET WEL: Kyk in voorbeeldmodule en bring ook die nodige veranderings in die module aan soos in swart in die module aangedui.

Questions & Answers

anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10978/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask