<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Đây là giáo trình về thao tác trong cửa sổ lệnh của Matlab

Mục tiêu

Bài thí nghiệm này giúp sinh viên làm quen nhanh với Matlab 6.5 bằng các thao tác đơn giản trên ma trận, vectơ, biểu thức toán học, các lệnh đồ họa, …, thực hiện ngay trên cửa sổ lệnh (command window) của Matlab.

Tham khảo

[1].Nguyễn Hứa Duy Khang, Bài giảng môn CAD, Bộ môn Viễn thông&Tự động hóa, khoa Công nghệ thông tin, Đại học Cần thơ, 2001.

[2].The Mathworks Inc., Matlab Notebook User’s Guide, 2003.

[3].Nguyễn Hoài Sơn - Đỗ Thanh Việt - Bùi Xuân Lâm, Ứng dụng MATLAB trong tính toán kỹ thuật, Tập 1, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2000

[4].Nguyễn Hữu Tình - Lê Tấn Hùng - Phạm Thị Ngọc Yến - Nguyễn Thị Lan Hương, Cơ sở Matlab&ứng dụng, NXB KH và Kỹ thuật, 1999.

[5]. (External Link)

[6]. (External Link)

Thực hành

Từ cửa sổ lệnh của Matlab, sinh viên lần lượt thực hiện các thao tác sau:

Ma trận

Để tạo ma trận trong Matlab ta chỉ cần liệt các phần tử của ma trận trong cặp dấu ngoặc vuông ([…]). Các phần tử trên cùng hàng được phân biệt bởi dấu phẩy (,) hoặc khoảng trắng (space). Các hàng của ma trận, phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy (;). Ví dụ, nhập ma trận A có 4 hàng, 4 cột như sau:

>>A=[16 3 2 13; 5 10 11 8; 9 6 7 12; 4 15 14 1]

>>size(A)

Để truy xuất đến từng phần tử của ma trận ta dùng chỉ số phần tử tương ứng. Ví dụ, phần tử ở hàng thứ 2, cột thứ 3 của A là A(2,3).

>>A(2,3)

Cho ma trận A=[2 4 1; 6 7 2; 3 5 9], sinh viên dùng các lệnh cần thiết để:

 • Lấy dòng đầu tiên của ma trận A.
 • Tạo ma trận B bằng 2 dòng cuối cùng của A.
 • Tính tổng các phần tử trên các cột của A. (gợi ý: tính tổng các phần tử trên cột 1: sum(A(:,1))).
 • Tính tổng các phần tử trên các dòng của A.

Cho ma trận A=[2 7 9 7; 3 1 5 6; 8 1 2 5], sinh viên giải thích kết quả của các lệnh sau:

 1. A'
 2. A(:,[1 4])
 3. A([2 3],[3 1])
 4. reshape(A,2,6)
 5. A(:)
 6. [A A(end,:)]
 7. A(1:3,:)
 8. [A ; A(1:2,:)]
 9. sum(A)
 10. sum(A')
 11. [ [ A ; sum(A) ] [ sum(A,2) ; sum(A(:)) ]]

Giải hệ phương Ax=b, với: A= 1 0 1 2 5 3 3 1 0 size 12{ left [ matrix { 1 {} # 0 {} # - 1 {} ##2 {} # 5 {} # 3 {} ## 3 {} # - 1 {} # 0{}} right ]} {} và b= 1 1 2 size 12{ left [ matrix { 1 {} ##1 {} ## - 2} right ]} {} . Gợi ý: x=A\b.

Vectơ

Vectơ thực chất cũng là ma trận có kích thước (n x 1) hay (1 x n), nên ta có thể tạo ra vectơ như cách tạo ra ma trận. Ngoài ra, có thể dùng một số cách sau:

>>x=0:0.1:1

>>y=linspace(1, 10, 20) % vecto 20 phan tu cach deu nhau tu 1 den 10

>>z=rand(10,1)

Cho vectơ x = [3 1 5 7 9 2 6], giải thích kết quả của các lệnh sau:

 • x(3)
 • x(1:7)
 • x(1:end)
 • x(1:end-1)
 • x(6:-2:1)
 • x([1 6 2 1 1])
 • sum(x)

Sinh viên hãy tạo một vectơ x có 100 phần tử, sao cho:

x n = ( 1 ) n + 1 ( 2n 1 ) size 12{x rSub { size 8{n} } = { { \( - 1 \) rSup { size 8{n+1} } } over { \( 2n - 1 \) } } } {} .

Gợi ý: Tạo vectơ n có 100 phần tử từ 1 đến 100, dùng toán tử dấu chấm (.) để xác định x.

Các đa thức

Các đa thức trong Matlab được mô tả bằng các vectơ hàng với các phần tử của vectơ chính là các hệ số của đa thức, xếp theo thứ tự số mũ giảm dần. Ví dụ, đa thức m = s4-s3+4s2-5s-1 được biểu diễn là:

>>m=[1 -1 4 5 -1]

Để xác định giá trị của đa thức, ta dùng lệnh polyval. Ví dụ, xác định giá trị của đa thức tại điểm s=2:

>>polyval(m,2)

Để xác định nghiệm của đa thức, ta dùng lệnh roots. Ví dụ:

>>roots(m)

Cho phương trình x2-4x+5=0, giải phương trình theo 2 cách, cách 1 – tính delta theo phương pháp cổ điển, cách 2 – dùng hàm roots, hãy so sánh kết quả.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Thí nghiệm cad (computer-aided design). OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10797/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Thí nghiệm cad (computer-aided design)' conversation and receive update notifications?

Ask