<< Chapter < Page Chapter >> Page >
Đây là giáo trình về symbolic và simulink

Mục tiêu

Hiểu một cách cơ bản về hai công cụ mạnh và hữu hiệu của Matlab, đó là Symbolic và Simulink, để từ đó sinh viên có thể tự mình phát huy các chức năng cao hơn của hai công cụ này trong tính toán và mô phỏng hệ thống.

Tham khảo

[1].The Mathworks Inc., Matlab Notebook User’s Guide, 2003.

[2].Nguyễn Hoài Sơn - Đỗ Thanh Việt - Bùi Xuân Lâm, Ứng dụng MATLAB trong tính toán kỹ thuật, Tập 1, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2000

[3]. Nguyễn Chí Ngôn, Bài thí nghiệm Kỹ thuật mô phỏng trong Điều khiển tự động, Bộ môn Viễn Thông&Tự động hóa, khoa Công nghệ thông tin, Đại học Cần thơ, 2002.

[4].Nguyễn Công Định, Phân tích và tổng hợp các hệ thống điều khiển bằng máy tính, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2002.

[5]. (External Link)

Thực hành

Symbolic và Simulink đều chứa thư viện chức năng rất phong phú, bài thí nghiệm này chỉ có thể đề cập đến những gì gọi là cơ bản nhất. Từ đó, sinh viên có thể tự mình nghiên cứu và phát triển tiếp.

Symbolic

Phiên bản mới nhất của Symbolic toolbox được Mathworks giới thiệu trong Matlab 6.5 vào tháng 6-2003. Đó là một thư viện toán học kiểu ký tự, được phát triển từ Symbolic Maple của trường Đại học Waterloo, Canada. Để có cái nhìn tổng quát về các chức năng của Symbolic, sinh viên hãy gõ:

>>help symbolic

Một số hàm thông dụng của Symbolic:

Tên hàm Chức năng Tên hàm Chức năng
diff Đạo hàm fourier Biến đổi Fourier
int Tích phân ifourier Biến đổi Fourier ngược
taylor Khai triển Taylor laplace Biến đổi Laplace
det Định thức của ma trận laplace Biến đổi Laplace ngược
numden Tử và mẫu của phân số ezplot Vẽ hàm,  plot
subs Thay biến sym bằng trị số ezpolar Vẽ hàm, tọa độ cực  polar
dsolve Giải phương trình vi phân ezmesh Vẽ mặt lưới  mesh
solve Giải phương trình đại số ezsurf Vẽ mặt  surf

Để biến đổi một số, một biến hay một đối tượng nào đó thành kiểu Symbolic ta có thể sử dụng một trong các cách sau:

>>s=sym(A)

>>x=sym(x)

>>syms x y z% khai báo kết hợp  x, y và z là biến symbolic

Tính đạo hàm bằng hàm diff của symbolic: Nếu S là biểu thức symbolic thì:

diff(S)đạo hàm của S theo biến tự do

diff(S,’v’)đạo hàm của S theo biến v

diff(S,’v’,n)đạo hàm cấp n của S theo v.

Ví dụ: Tính đạo hàm của y = sinx3.

>>syms x% khai bao x la bien kieu symbolic

>>y=sin(x^3);

>>z=diff(y)% dao ham cua y

z =

3*cos(x^3)*x^2% sinh vien kiem tra ket qua

>>pretty(z)% hien thi dang quen thuoc

3 cos(x3) x2

>>ezplot(x,y)% ve y theo x

Hình 3.1 – Vẽ đồ thị hàm symbolic

Tính vi phân bằng hàm int - Nếu S là biểu thức Symbolic thì:

int(S)tích phân không xác định của S theo biến mặc nhiên (muốn biết biến mặc nhiên này ta dùng hàm findsym).

int(S,v)tích phân không xác định của S theo v.

int(S,a,b)tích phân xác định của S trên cận [a,b]

int(S,v,a,b)tích phân xác định của S theo v trên cận [a,b]

Ví dụ: Tính 0 1 2x 2 19 + 12 x 2 7 x 2 + 1 dx size 12{ Int cSub { size 8{0} } cSup { size 8{1} } { { {2x rSup { size 8{2} } left ("19"+"12"x rSup { size 8{2} } right )} over {7 left (x rSup { size 8{2} } +1 right )} } } ital "dx"} {}

>>syms x

>>S=2*x^2*(19+12*x^2)/(7*(x^2+1))

>>y=int(S,x,0,1)% tích phân S theo x trên cận [0,1]

>>subs(y)% đổi sang kiểu số

Giải hệ phương trình bằng hàm solve:

>>help solve

>>syms x y

>>[x,y]= solve('x^2*sin(x^2)-3*y=7','x+y=1')

Sau khi thu được nghiệm x và y, sinh viên hãy thay vào 2 phương trình trên và nhận xét kết quả.

Questions & Answers

how can chip be made from sand
Eke Reply
is this allso about nanoscale material
Almas
are nano particles real
Missy Reply
yeah
Joseph
Hello, if I study Physics teacher in bachelor, can I study Nanotechnology in master?
Lale Reply
no can't
Lohitha
where is the latest information on a no technology how can I find it
William
currently
William
where we get a research paper on Nano chemistry....?
Maira Reply
nanopartical of organic/inorganic / physical chemistry , pdf / thesis / review
Ali
what are the products of Nano chemistry?
Maira Reply
There are lots of products of nano chemistry... Like nano coatings.....carbon fiber.. And lots of others..
learn
Even nanotechnology is pretty much all about chemistry... Its the chemistry on quantum or atomic level
learn
Google
da
no nanotechnology is also a part of physics and maths it requires angle formulas and some pressure regarding concepts
Bhagvanji
hey
Giriraj
Preparation and Applications of Nanomaterial for Drug Delivery
Hafiz Reply
revolt
da
Application of nanotechnology in medicine
has a lot of application modern world
Kamaluddeen
yes
narayan
what is variations in raman spectra for nanomaterials
Jyoti Reply
ya I also want to know the raman spectra
Bhagvanji
I only see partial conversation and what's the question here!
Crow Reply
what about nanotechnology for water purification
RAW Reply
please someone correct me if I'm wrong but I think one can use nanoparticles, specially silver nanoparticles for water treatment.
Damian
yes that's correct
Professor
I think
Professor
Nasa has use it in the 60's, copper as water purification in the moon travel.
Alexandre
nanocopper obvius
Alexandre
what is the stm
Brian Reply
is there industrial application of fullrenes. What is the method to prepare fullrene on large scale.?
Rafiq
industrial application...? mmm I think on the medical side as drug carrier, but you should go deeper on your research, I may be wrong
Damian
How we are making nano material?
LITNING Reply
what is a peer
LITNING Reply
What is meant by 'nano scale'?
LITNING Reply
What is STMs full form?
LITNING
scanning tunneling microscope
Sahil
how nano science is used for hydrophobicity
Santosh
Do u think that Graphene and Fullrene fiber can be used to make Air Plane body structure the lightest and strongest. Rafiq
Rafiq
what is differents between GO and RGO?
Mahi
what is simplest way to understand the applications of nano robots used to detect the cancer affected cell of human body.? How this robot is carried to required site of body cell.? what will be the carrier material and how can be detected that correct delivery of drug is done Rafiq
Rafiq
if virus is killing to make ARTIFICIAL DNA OF GRAPHENE FOR KILLED THE VIRUS .THIS IS OUR ASSUMPTION
Anam
analytical skills graphene is prepared to kill any type viruses .
Anam
Any one who tell me about Preparation and application of Nanomaterial for drug Delivery
Hafiz
what is Nano technology ?
Bob Reply
write examples of Nano molecule?
Bob
The nanotechnology is as new science, to scale nanometric
brayan
nanotechnology is the study, desing, synthesis, manipulation and application of materials and functional systems through control of matter at nanoscale
Damian
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get Jobilize Job Search Mobile App in your pocket Now!

Get it on Google Play Download on the App Store Now
Source:  OpenStax, Thí nghiệm cad (computer-aided design). OpenStax CNX. Jul 29, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10797/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Thí nghiệm cad (computer-aided design)' conversation and receive update notifications?

Ask