<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Wie was die president van die Zuid-Afrikaansche Republiek ten tye van die Tweede Vryheidsoorlog?
 • Wie was die bevelvoerder van die Britse troepe?
 • Wie was die koningin van Nederland wat ‘n skip na Suidelike Afrika gestuur het?
 • Wat was die name van twee van die skepe waarna daar in die leestuk verwys word?
 • Watter Boere-generaal het gehelp om die Krugermiljoene te begrawe?
 • In watter land is Lourenço Marques geleë?
 • Hoekom dink julle is die skip na Lourenço Marques gestuur om Paul Kruger te gaan oplaai, en nie na Durban of Kaapstad nie?
 • Hoekom het die president die goud saam met hom Europa toe geneem?
 • Waar het die president sy laaste jare deurgebring?
 • Wat was sy sterfdatum?

Opdrag 2:

Om betekenis van woorde te bepaal

[lu 3.2]

Skryf elkeen van die onderstaande woorde langs sy betekenis neer:

Skatkis, skatkamer, skatryk, oorskat, onderskat, skattig, skattebol,
skatlam, skattie, skat, skatlik, skattig, onskatbaar, skatbaar, skatter.
 1. Wanneer die waarde van iets te groot is om te bepaal.
 2. ‘n Persoon wat baie geld en besittings het.
 1. ‘n Plek waar skatte bewaar word.
 2. Om naasteby die waarde van iets te bepaal.
 3. Drie ander woorde vir hartlam of liefling. _______,

_______________of ______________ .

 1. Die houer waarin ‘n skat gehou word.
 2. Twee woorde vir iets wat pragtig of dierbaar is. _________

en ______________

 1. Wat geskat of waardeer kan word.
 2. Die teenoorgestelde van oorskat.
 3. ‘n Persoon wat die waarde van iets moet skat.

Opdrag 3:

Om verbeeldingryk en kreatief te skryf

[lu 4.1.2]

Veronderstel jy ontdek ‘n deel van die Krugermiljoene wat êrens begrawe lê. Maak ‘n lys van die dinge wat jy daarmee sal doen.

Die biografie

‘n Biografie is ‘n lewensbeskrywing van ‘n persoon, gewoonlik deur ‘n ander persoon gedoen. Daarteenoor kry ‘n mens ook ‘n outobiografie wat deur die persoon self oor homself geskryf is. Met ander woorde, hy vertel sy eie lewensverhaal.

‘n Biografie handel oor ‘n persoon se lewe. Gewoonlik is dit ‘n beroemde persoon soos ’n politikus, filmster, popster, sakeman of sportster. ‘n Biografie kan tydens ‘n persoon se lewe geskryf word, of nadat hy reeds dood is.

Hier volg ‘n paar biografiese besonderhede oor Paul Kruger:

Volle name : Stephanus Johannes Paulus Kruger

Geboortedatum : 10 Oktober 1825

Geboorteplek : Op die plaas Bulhoek in die distrik Steynsburg

Hoogtepunte in sy lewe :

As jong seun vertrek hy saam met sy ouers op die Groot Trek. Hy het feitlik geen skoolopleiding gehad nie.

Hy was ‘n onverskrokke jagter en baie sterk en fors gebou.

Op 25-jarige leeftyd word hy as veldkornet gekies.

In 1857 was hy een van die opstellers van die grondwet van die Zuid-Afrikaansche Republiek.

1874 word hy lid van die Uitvoerende Raad van die Republiek.

Op 9 Mei 1883 word hy as die derde staatspresident van die Republiek in Pretoria ingesweer. Hy beklee die pos vir 19 jaar.

Toe goud aan die Witwatersrand ontdek is, het duisende vreemdelinge en fortuinsoekers na Johannesburg gestroom, en vir hierdie mense is baie gou stemreg geëis deur die Britse regering. Tydens die onderhandelings tussen Engeland en die ZAR het dit egter duidelik geword dat die Britte veral planne gehad het om die Transvaal sy onafhanklikheid te ontneem omdat hulle agter die goud van die Witwatersrand was.

Questions & Answers

how does economics define me
clement Reply
what are the factors that determines the demand and supply
sillah
what are the importance of Economics
Betty Reply
tell me something very important about economics..
Fayaz Reply
how may I solve arithmetic mean ,,,all example
Cee Reply
what is agriculture
Itoe Reply
simple method of understanding cost concept
Oludare Reply
what is inflation
Christiana Reply
Inflation is a general increase in price levels
Zuko
is the action of inflating something
Abdifatah
inflation is the persistent increase in general price level of goods and services in an economy over a considerable period of time .
Tetteh
inflation is the general increase of a commodity in a particular period of time.
Turay
inflation is a general increase in price levels of commodities
shehu
what are the types of inflation?
Ebrima
inflation is the period of persistent rise in the general level of the price of goods services over time
Emmanuel
we have creeping inflation, demand pull inflation ,cost push inflation, and galloping inflation .
Emmanuel
how can a location of a firm create difference between producers
joy Reply
what is monetary policy
joy
hello
Abdifatah
is a monetary from policy that's authorized of country encharces
Abdifatah
What would you say about the the mobility of enterprise as a factor of production?
Cathryn Reply
how can I connect myself to this Ambrose platform
kanu Reply
I am good and you I am from sierra Leone and I am new her
kanu Reply
u are welcome bro, here is a good platform for you to be
Alie
That i know,thanks bro.
what the main definition of economic
Uhara Reply
the main definition is given by prof Lionel Robbins as a social science which studies human behavior between ends and scarce which have alternative uses
olajumoke
what covers macro economics.
Fayaz
Essay about Microsoft
Kwena Reply
what is economics
Julie Reply
what do you mean by means in economics
Julie
economic is the wealth of a country.
Moussa
monetary policy is refer to as being expansionary or contractionary.
Abdul
pls who can help me to explain money market and capital market
Au
money market is base on short term loan which is within one year period while capital market is long term loan more than one year...
Muhammad
money market is a market were short term loans are dealt with while capital market is a market were long term loans are traded
Ebrima
What is mean by monetory policy
Lovely
monetary polices are rules that control the rate of monetary exchange in an economic as a whole.
Ebrima
wealth of the nation
Uhara
important of unemployment
Otwe Reply
Important of unemployed
Otwe
important?
Aneela
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask