<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 • Wie was die president van die Zuid-Afrikaansche Republiek ten tye van die Tweede Vryheidsoorlog?
 • Wie was die bevelvoerder van die Britse troepe?
 • Wie was die koningin van Nederland wat ‘n skip na Suidelike Afrika gestuur het?
 • Wat was die name van twee van die skepe waarna daar in die leestuk verwys word?
 • Watter Boere-generaal het gehelp om die Krugermiljoene te begrawe?
 • In watter land is Lourenço Marques geleë?
 • Hoekom dink julle is die skip na Lourenço Marques gestuur om Paul Kruger te gaan oplaai, en nie na Durban of Kaapstad nie?
 • Hoekom het die president die goud saam met hom Europa toe geneem?
 • Waar het die president sy laaste jare deurgebring?
 • Wat was sy sterfdatum?

Opdrag 2:

Om betekenis van woorde te bepaal

[lu 3.2]

Skryf elkeen van die onderstaande woorde langs sy betekenis neer:

Skatkis, skatkamer, skatryk, oorskat, onderskat, skattig, skattebol,
skatlam, skattie, skat, skatlik, skattig, onskatbaar, skatbaar, skatter.
 1. Wanneer die waarde van iets te groot is om te bepaal.
 2. ‘n Persoon wat baie geld en besittings het.
 1. ‘n Plek waar skatte bewaar word.
 2. Om naasteby die waarde van iets te bepaal.
 3. Drie ander woorde vir hartlam of liefling. _______,

_______________of ______________ .

 1. Die houer waarin ‘n skat gehou word.
 2. Twee woorde vir iets wat pragtig of dierbaar is. _________

en ______________

 1. Wat geskat of waardeer kan word.
 2. Die teenoorgestelde van oorskat.
 3. ‘n Persoon wat die waarde van iets moet skat.

Opdrag 3:

Om verbeeldingryk en kreatief te skryf

[lu 4.1.2]

Veronderstel jy ontdek ‘n deel van die Krugermiljoene wat êrens begrawe lê. Maak ‘n lys van die dinge wat jy daarmee sal doen.

Die biografie

‘n Biografie is ‘n lewensbeskrywing van ‘n persoon, gewoonlik deur ‘n ander persoon gedoen. Daarteenoor kry ‘n mens ook ‘n outobiografie wat deur die persoon self oor homself geskryf is. Met ander woorde, hy vertel sy eie lewensverhaal.

‘n Biografie handel oor ‘n persoon se lewe. Gewoonlik is dit ‘n beroemde persoon soos ’n politikus, filmster, popster, sakeman of sportster. ‘n Biografie kan tydens ‘n persoon se lewe geskryf word, of nadat hy reeds dood is.

Hier volg ‘n paar biografiese besonderhede oor Paul Kruger:

Volle name : Stephanus Johannes Paulus Kruger

Geboortedatum : 10 Oktober 1825

Geboorteplek : Op die plaas Bulhoek in die distrik Steynsburg

Hoogtepunte in sy lewe :

As jong seun vertrek hy saam met sy ouers op die Groot Trek. Hy het feitlik geen skoolopleiding gehad nie.

Hy was ‘n onverskrokke jagter en baie sterk en fors gebou.

Op 25-jarige leeftyd word hy as veldkornet gekies.

In 1857 was hy een van die opstellers van die grondwet van die Zuid-Afrikaansche Republiek.

1874 word hy lid van die Uitvoerende Raad van die Republiek.

Op 9 Mei 1883 word hy as die derde staatspresident van die Republiek in Pretoria ingesweer. Hy beklee die pos vir 19 jaar.

Toe goud aan die Witwatersrand ontdek is, het duisende vreemdelinge en fortuinsoekers na Johannesburg gestroom, en vir hierdie mense is baie gou stemreg geëis deur die Britse regering. Tydens die onderhandelings tussen Engeland en die ZAR het dit egter duidelik geword dat die Britte veral planne gehad het om die Transvaal sy onafhanklikheid te ontneem omdat hulle agter die goud van die Witwatersrand was.

Questions & Answers

general equation for photosynthesis
Ojasope Reply
6CO2 + 6H2O + solar energy= C6H1206+ 6O2
Anastasiya
meaning of amino Acids
AJAYI Reply
a diagram of an adult mosquito
mubarak Reply
what are white blood cells
Mlungisi Reply
white blood cell is part of the immune system. that help fight the infection.
MG
what about tissue celss
Mlungisi
Cells with a similar function, form a tissue. For example the nervous tissue is composed by cells:neurons and glia cells. Muscle tissue, is composed by different cells.
Anastasiya
I need further explanation coz celewi anything guys,,,
Calvin Reply
hey guys
Isala
on what?
Anastasiya
hie
Lish
is air homogenous or hetrogenous
damiane Reply
homogenous
Kevin
why saying homogenous?
Isala
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
explain if oxygen is necessary for photosynthesis
Allice Reply
Yes, the plant does need oxygen. The plant uses oxygen, water, light, and produced food. The plant use process called photosynthesis.
MG
By using the energy of sunlight, plants convert carbon dioxide and water into carbohydrates and oxygen by photosynthesis. This happens during the day and sunlight is needed.
NOBLE
no. it s a product of the process
Anastasiya
yet still is it needed?
NOBLE
no. The reaction is: 6CO2+6H20+ solar energy =C6H12O6(glucose)+602. The plant requires Carbon dioxyde, light, and water Only, and produces glucose and oxygen( which is a waste).
Anastasiya
what was the question
NOBLE Reply
joining
Godfrey
the specific one
NOBLE
the study of non and living organism is called.
Godfrey
Is call biology
Alohan
yeah
NOBLE
yes
Usher
what Is ecology
Musonda Reply
what is a cell
Emmanuel Reply
A cell is a basic structure and functional unit of life
Ndongya
what is biolgy
Hawwi Reply
is the study of living and non living organisms
Ahmed
may u draw the female organ
MARTIN Reply
i dont understand
Asal
:/
Asal
me too
DAVID
anabolism and catabolism
Sani Reply
Anabolism refers to the process in methabolism in which complex molecules are formed "built" and requires energy to happen. Catabolism is the opposite process: complex molecules are deconstructed releasing energy, such as during glicolysis.
Anastasiya
Explain briefly independent assortment gene .
Otu Reply
hi
Amargo
hi I'm Anatalia
Joy
what do you mean by pituitary gland
Digambar
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask
Sarah Warren
Start Test