<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 5

Persoonlike ontwikkeling

Module 14

'n positiewe selfbeeld

Aktiwiteit:

Om persoonlike suksesse te identifiseer en 'n aksieplan vir voortgesette positiewe selfbeeldvorming te ontwikkel

[lu 3.1]

Voltooi die onderstaande tabel eerlik en met aandag:

Onthou: Hierdie prestasies verwys na jou persoonlike beste prestasies - nie jou prestasie in vergelyking met iemand anders s’n nie. As jy byvoorbeeld in die tweede kwartaal 47% vir Wiskunde (akademiese prestasie) gekry het teenoor die 43% van die eerste kwartaal, is dit ‘n prestasie. So ook as jy hierdie jaar deelgeneem het aan die klasdebat (kulturele prestasie), terwyl jy verlede jaar te bang was om voor die klas op te tree, is dit ook ‘n prestasie.

LW: Die karakterprestasie het hier te make met jou persoonlikheid en geaardheid. Dit is dikwels moeiliker om hierdie prestasies en tekortkominge raak te sien. Een voorbeeld is miskien jou traagheid of fluksheid om jou ouers te help met takies in en om die huis:

Prestasie: Ek maak elke dag my bed op nadat ek in die verlede net oor naweke my bed opgemaak het.

Tabel 1

My beste prestasies in 200_:

Vorige prestasie Huidige prestasie
Akademiese prestasies:
Sportprestasies:
Kultuurprestasies:
Karakterprestasies:

Onderstreep (of "highlight") daardie prestasies waarop jy dink dat jy nog kan verbeter in die jaar wat voorlê. Kies een uit elke groep.

Voltooi nou tabel 2:

  1. Vul die prestasies wat jy onderstreep het in die eerste kolom in.
  2. Stel vir jou ‘n nuwe mikpunt en dui dit in die tweede kolom aan. Hier moet jy vir jou ‘n realistiese mikpunt stel. Dit sou onrealisties wees as jy bv. ‘n persoonlike mikpunt van 97% stel as jy die vorige keer 47% gekry het, maar met harde werk is 55% sekerlik binne jou bereik.
  3. In die derde kolom moet jy ‘n plan van aksie uitdink. Dit moet weer eens haalbaar wees, byvoorbeeld

vir jou Wiskunde- (akademiese) mikpunt: neem ekstra Wiskundeklas,

of

as jy aan die kunswedstryd wil deelneem (kultuur): sluit aan by die buitemuurse dramaklas,

of

by karakterprestasie sal ‘n nuwe mikpunt (volgens die bg. voorbeeld) wees: maak ook my kamer oor naweke netjies.

Tabel 2

Huidige prestasie Nuwe mikpunt Plan van aksie
Akademiese prestasie:
Sportprestasie:
Kultuurprestasie:
Karakterprestasie:

Assessering

LU 3

persoonlike ontwikkeling

Die leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.

Dit word bewys as die leerder:

3.1 persoonlike suksesse identifiseer en ‘n aksieplan ontwikkel vir die voortgesette vorming van ‘n positiewe selfbeeld;

3.2 begrip van en respek vir liggaamsveranderings toon;

3.3 op ‘n gepaste manier uitdrukking gee aan ‘n verskeidenheid gevoelens en dit respekteer;

3.4 maniere ondersoek en evalueer om doeltreffend op gewelddadige situasies en kontekste te reageer;

3.5 besin oor hoe terugvoering gegee en ontvang kan word;

Questions & Answers

Is there any normative that regulates the use of silver nanoparticles?
Damian Reply
what king of growth are you checking .?
Renato
What fields keep nano created devices from performing or assimulating ? Magnetic fields ? Are do they assimilate ?
Stoney Reply
why we need to study biomolecules, molecular biology in nanotechnology?
Adin Reply
?
Kyle
yes I'm doing my masters in nanotechnology, we are being studying all these domains as well..
Adin
why?
Adin
what school?
Kyle
biomolecules are e building blocks of every organics and inorganic materials.
Joe
anyone know any internet site where one can find nanotechnology papers?
Damian Reply
research.net
kanaga
sciencedirect big data base
Ernesto
Introduction about quantum dots in nanotechnology
Praveena Reply
what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
there is no specific books for beginners but there is book called principle of nanotechnology
NANO
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
carbon nanotubes has various application in fuel cells membrane, current research on cancer drug,and in electronics MEMS and NEMS etc
NANO
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
Jobilize.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10982/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask